Tieteellisen tiedonhankinnan opas: Tieteellinen tiedonhankinta

Tieteellinen tiedonhankinta

Tiedonhankinta on tutkimuksen teon osa-alue, johon palataan useita kertoja tutkimusprosessin aikana. Myös tieteellinen tiedonhankinta voidaan nähdä prosessina, joka alkaa haun valmistelusta ja jatkuu varsinaisella tiedon hakemisella. Hakujen jälkeen hakutuloksia arvioidaan, ja relevanteimmat dokumentit hankitaan luettaviksi.
 
Tämä opas auttaa etsimään tieteellistä tietoa mahdollisimman tehokkaasti tuomalla esiin käytänteitä, työkaluja ja ideoita tiedonhaun eri vaiheisiin, eri tieteenalojen tiedonlähteiden valinnasta oman tutkimusaiheen uutuusseurantaan.

line above footer

Oulun yliopiston kirjasto
PL 7500
90014 OULUN YLIOPISTO
Vaihde: 0294 480000