Tieteellisen lehden valintaopas

Laadukkaan lehden ominaisuuksia

  • Lehdessä käytössä vertaisarviointikäytäntö (peer review) käsikirjoitusten julkaisukelpoisuuden arviointiin
  • Lehteä indeksoidaan johtavissa viitetietokannoissa, esim. Scopus ja Web of Science
  • Lehden toimituskunnassa on lehden kattamien tieteenalojen edustus
  • Lehdessä julkaistut artikkelit saavat paljon viittauksia

Työkaluja lehtien arviointiin

Julkaisufoorumi on suomalaisen tiedeyhteisön toteuttama, tutkimuksen laadunarviointia tukeva julkaisukanavien tasoluokitus. Luokitus sisältää lehtien lisäksi myös kirjasarjoja, konferensseja sekä kirjakustantajia. Luokitus on neliportainen. Lisätietoa

Journal Citation Reports (JCR) -tietokannasta löytyvät lehtien Impact Factor (IF) arvot, jotka perustuvat Web of Science -tietokannan viittausaineistoon. IF-arvoja voi hakea paitsi yksittäiselle lehdelle myös tieteenaloittain.
Lisätietoa aiheesta Kansallisessa julkaisumetriikkaoppaassa.

DOAJ - Directory of Open Access Journals sivusto listaa laadukkaita open access -lehtiä. Lehtien täytyy täyttää laatuvaatimukset ja sivustolle pääsee vain hakemuksesta.

Journal Checker Tool on työkalu, jolla voi tarkistaa vastaako lehti tutkimuksen rahoittajan mahdollisia vaateita avoimen julkaisemisen osalta. Rahoittajista mukana ovat mm. Suomen Akatemia ja Euroopan komissio. Lisätietoa

Lehden kotisivu tarjoaa paljon tietoa lehden sisällöstä ja laadusta, mutta siellä olevien tietojen paikkansapitävyyttä kannattaa tarkistaa myös alkuperäislähteistä. Tästä esimerkkeinä lehden IF-arvo ja löytyvyys DOAJ-listalta.

Yhteystiedot

Lisätietoa osoitteesta bibliometriikka@oulu.fi

Varo saalistajalehtiä

Open access -lehtien joukkoon on ilmestynyt saalistajalehdiksi (predatory journals) kutsuttuja julkaisuja, joiden pääasiallisena tavoitteena on artikkelien kirjoittajamaksujen kerääminen. Lehdet voivat luvata nopean julkaisuprosessin, mutta vertaisarviointi voi puuttua kokonaan tai sitä eivät tee alan asiantuntijat. Julkaisuiden pitkäaikaissäilytyksestä ei myöskään ole takeita.

Keinoja tunnistaa saalistajalehti:

  • Indeksoiko Scopus, Web of Science tai muu alan tärkeä viitetietokanta kyseistä lehteä? Merkityksellistä tässä on tieto, indeksoidaanko lehteä tietokantaan tällä hetkellä.
  • Löytyykö lehti DOAJ - Directory of Open Access Journals -sivustolta? Tänne hyväksytään hakemuksesta korkeatasoisia vertaisarvioituja open access -lehtiä. Lehden puuttuminen ei siis välttämättä tarkoita, että kyseessä on saalistajalehti.
  • Onko lehti JUFO-arvioitu vähintään tasolle 1? Tasolla 0 on lehtiä, joita ei ole arvioitu tieteellisiksi ja niiden joukossa on myös saalistajalehdiksi epäiltyjä.
  • Lehden kotisivujen kriittinen tarkastelu
  • Think.Check.Submit. -tarkistuslista ja video