Tieteellisen lehden valintaopas

Yleistä lehden valintaan liittyvää

Kenelle artikkeli on suunnattu?
Seikka, joka on hyvä pitää mielessä etsittäessä käsikirjoitukselle sopivaa lehteä, on lukijakunta, jolle artikkeli halutaan suunnata. Täsmällisin tieto lehden kattamista tieteenaloista löytyy lehden kotisivulta kohdasta, jossa esitellään yleistä tietoa lehdestä.

Avoin julkaiseminen 
Keskeiset tutkimusrahoittajat, mm. Suomen Akatemia ja Euroopan komissio edellyttävät avointa julkaisemista. Myös Oulun yliopisto edellyttää, mikäli mahdollista, tutkijaa julkaisemaan avoimissa julkaisukanavissa tai valitsemaan julkaisulleen kanavan, joka sallii hyväksytyn käsikirjoitusversion välittömän rinnakkaistallennuksen.
Avoin julkaiseminen ja rinnakkaistallentaminen -oppaasta löytyy tarkempaa tietoa. Siellä kerrotaan myös mahdollisista kirjoittajamaksuihin liittyvistä eduista.

Hae aihettasi tietokannoista

Etsi kirjallisuutta tutkimusaiheestasi käyttäen monitieteistä Scops tai Web of Science tietokantaa tai oman alasi viitetietokantoja. Tiedonhaun tulosjoukkoa voi rajata pienemmäksi vasemman reunan työkaluilla. Niiden avulla löytyy yleensä myös tieto siitä missä lehdissä tulosjoukon artikkelit on julkaistu. Näin saat listan mahdollisista lehdistä, jotka saattaisivat sopia artikkelillesi. 

Scopus ja Web of Science -tietokantoihin indeksoidut lehdet ovat pääsääntöisesti vertaisarvioituja.

Muita työkaluja

Jufo-portaalista voi hakea Julkaisufoorumissa arvioituja lehtiä aiheen mukaan kolmella eri luokituksella: ministeriön MinEdu, WoS tai Scopus. Hakutulosta voi rajata Jufo-tason sekä avoimuuden mukaan.

Työkaluja, jotka ehdottavat lehtiä käsikirjoituksen otsikon ja abstraktin avulla:

  • Web of Science  Manuscript Matcher  - Ehdottaa sopivia lehtiä n. 22 000 lehden joukosta, joita indeksoidaan Web of Science Core Collection tietokantoihin
  • Elsevier Journal Finder  - Ehdottaa sopivia lehtiä Elsevierin kustantamien lehtien joukosta
  • Wiley Journal Finder  - Ehdottaa sopivia lehtiä Wileyn kustantamien lehtien joukosta