Tieteellisen lehden valintaopas

Artikkeli tieteellisessä lehdessä

Tutkimustulosten julkaiseminen tieteellisen lehden artikkelissa on useimmilla tieteenaloilla vakiintunut tapa raportoida tutkimustuotoksia.

Perinteisesti lehden tilaajat, esimerkiksi tutkimusorganisaatiot, ovat maksaneet kustantajille lehtien tilausmaksut ja saaneet lukuoikeuden lehdessä ilmestyneisiin artikkeleihin. Koska tavoitteena on kuitenkin taata julkisesti rahoitetun tieteen ja tutkimuksen esteetön saatavuus kaikille, uusissa rahoitusmalleissa kustannukset on siirretty lukijalta toisaalle ja lehden artikkelit ovat vapaasti luettavissa. Tässä niin kutsutussa avoimen julkaisemisen mallissa julkaisemisen kustannukset on siirretty artikkelin mahdollistaneen projektin rahoittajalle, tutkijan kotiorganisaatiolle tai muulle taholle.

Erilaiset innovatiiviset julkaisualustat ja tutkijoiden käyttämät netin vertaisverkostot verkossa yhdessä tieteentekemisen avoimuuden kanssa ovat muuttamassa edelleen perinteistä tieteellisen julkaisemisen mallia.

Avoin julkaiseminen Suomessa

Oulun yliopiston avoimen julkaisemisen linjaus.

Keskeiset tutkimusrahoittajat Suomessa edellyttävät (esim. Euroopan komissioSuomen Akatemia, Business Finland) tai vähintään suosittelevat  avointa julkaisemista rahoittamissaan projekteissa.

Avoin julkaiseminen -tieteenalaopas

Avoin julkaiseminen (Open publishing, Open Access publishing)

Avoin julkaiseminen (Open publishing) Tutkimusjulkaisujen (artikkelien, raporttien, monografioiden) open access- julkaisemisella tarkoitetaan yksikertaisimmillaan julkaisun saattamista tietoverkkoon ja oikeutta lukea, kopioida, tulostaa ja linkittää kokonaisia tieteellisiä julkaisuja. Open access -julkaisemisella tarkoitetaan tieteellisen tiedon vapaata levitystä. Tieteellinen julkaisu on avoimesti saatavissa, kun se on sekä tiedeyhteisön että suuren yleisön luettavissa Internetistä ilmaiseksi ja esteettömästi. - See more at: http://avointiede.fi/keskeinen-sanasto#sthash.Bc0C6CMj.dpuf
Avoin julkaiseminen (Open publishing) Tutkimusjulkaisujen (artikkelien, raporttien, monografioiden) open access- julkaisemisella tarkoitetaan yksikertaisimmillaan julkaisun saattamista tietoverkkoon ja oikeutta lukea, kopioida, tulostaa ja linkittää kokonaisia tieteellisiä julkaisuja. Open access -julkaisemisella tarkoitetaan tieteellisen tiedon vapaata levitystä. Tieteellinen julkaisu on avoimesti saatavissa, kun se on sekä tiedeyhteisön että suuren yleisön luettavissa Internetistä ilmaiseksi ja esteettömästi. - See more at: http://avointiede.fi/keskeinen-sanasto#sthash.Bc0C6CMj.dpuf

Avoimella julkaisemisella tarkoitetaan tieteellisen tiedon vapaata levitystä. Tieteellinen julkaisu on avoimesti saatavissa, kun se on sekä tiedeyhteisön että suuren yleisön luettavissa internetistä ilmaiseksi ja esteettömästi.

Avoin julkaiseminen lisää julkaisujen näkyvyyttä, käyttöä ja vaikuttavuutta.

 

Tutkimusartikkelin voi julkaista avoimesti eri tavoin:

  • Kultainen (gold) OA-lehti: Artikkeli heti avoimesti luettavissa. Näissä lehdissä yleensä kirjoittajamaksu (article processing charge, APC). 
  • Vihreä (green) OA-lehti: Julkaiseminen tilausmaksullisessa lehdessä ja artikkelin rinnakkaistallentaminen eli itsearkistointi (parallel publishing, self-archiving). Kustantajan rinnakkaistallennusehdoista riippuen artikkeli voi olla avoimesti saatavilla heti tai esimerkiksi vuoden viiveellä (embargo) julkaisemisesta.
  • Hybridi-OA-lehti: Tilausmaksullinen lehti, jossa yksittäinen artikkeli ostettavissa avoimeksi. Artikkelin, jota ei ole ostettu avoimeksi voi yleensä rinnakkaistallentaa.

Avoimen julkaisemisen edut tutkijalle

  • Tutkimuksen näkyvyys ja saatavuus paranevat.
  • Hakukoneet löytävät avoimet artikkelit hyvin.
  • Artikkelin todennäköisyys tulla viitatuksi kasvaa.
  • Tutkimuksen laatu paranee.

Julkaisemalla avoimesti avoimella lisenssillä tekijänoikeus säilyy tutkijalla.