Skip to main content

Valmistuvalle opiskelijalle: Opinnäytetyön tallentaminen

Opinnäytetyö tallennetaan joko Theseukseen tai Oamkin intraan

​Opinnäytetyö tallennetaan opiskelijan päätöksen mukaan vain joko Theseukseen tai Oamkin intraan, ei molempiin. Theseukseen tallennettu opinnäytetyö on vapaasti verkon kautta luettavissa, intraan tallennettua voi lukea ainoastaan Oamkin verkkoympäristössä olevilta tietokoneilta.

Kirjaston henkilökunta ei tallenna opinnäytetyötä opiskelijan puolesta, vaan opiskelija vastaa itse opinnäytetyönsä tallennuksesta. Opiskelija valitsee Theseukseen tallentaessaan opinnäytetyölleen käyttöoikeudet. Työtä tallennettaessa tulee myös huomioida sen tekemiseen liittyvät ehdot, kuten yhteistyöorganisaation antama lupa julkaisemiseen verkossa.

Jos opinnäytetyöhön tehdään muutoksia tallentamisen jälkeen, ne on hyväksytettävä ohjaavalla opettajalla. Työn tiedosto voidaan vaihtaa Theseukseen/intraan, mutta ei ilman ohjaavan opettajan kuittausta muutosten hyväksymisestä.

 

Theseus-ohje

Aloita tallennus, kun opinnäytetyösi on valmis ja ohjaava opettaja on sen hyväksynyt. Opinnäytetyön voi tallentaa tietokantaan vain kerran, eikä sitä voi tallennuksen jälkeen enää muokata. Näin ollen on tärkeää, että opinnäytetyöstä tallennetaan sen lopullinen versio, jonka ohjaaja on hyväksynyt.

Ennen tallennusta:

 1. Muunna opinnäytetyösi PDF-tiedostoksi oman ammattikorkeakoulusi ohjeiden mukaisesti. Anna tiedostolle nimeksi oma nimesi muodossa sukunimi_etunimi. Sallitut merkit ovat 1-9, a-z, A-Z, _, - ja välilyönti.

Lisenssi: Työn tallentamisen aloitus ja julkaisulisenssi:

 1. Klikkaa submissions.theseus.fi -sivuston aloitussivulta Tallenna opinnäytetyö -painiketta. Valitse tämän jälkeen ammattikorkeakoulusi Haka-kirjautumislaatikosta ja paina Login-nappia.
 2. Ennen kuin lähettämäsi aineisto voidaan julkaista, sinun tulee hyväksyä julkaisulisenssin ehdot. Hyväksy julkaisulisenssi rastittamalla "Hyväksyn lisenssin" ja klikkaa sitten "Seuraava"-nappia.

​Kuvaile: Opinnäytetyön perustiedot ja käyttöoikeudet

 1. Tallenna työlle oma nimesi ja paina lisää. Jos tekijöitä on useampi, voit toistaa toiminnon ja antaa toisen tekijän nimen.
 2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi, jota käytät valmistumisen jälkeenkin.
 3. Valitse, mitä oikeuksia annat opinnäytetyösi lukijoille:
  • "Kaikki oikeudet pidätetään” tarkoittaa, että saat itsellesi työsi normaalin tekijänoikeuslainsäädännön antamat oikeudet.
  •  Sinulla on myös mahdollisuus jakaa haluamiasi tekijänoikeuksia opinnäytetyösi käyttäjälle valitsemalla Creative Commons -lisenssi. Creative Commons-lisenssillä kerrot muille käyttäjille, mitä he saavat opinnäytetyölläsi tehdä. Voit esimerkiksi antaa muiden kopioida, jakaa, näyttää tai esittää opinnäytetyötäsi sekä sen pohjalta tehtyjä muokattuja versioita opinnäytteestäsi ja velvoittaa heidät mainitsemaan nimesi alkuperäisenä tekijänä. Voit valita Creative Commons -lisenssin, kun omistat kaikki oikeudet opinnäytetyöhösi tai sinulla on muiden oikeudenomistajien suostumus lisenssin käyttöön. Lue lisää Creative Commonsista
 4. ​Valitse opinnäytetyön taso vetovalikosta.
 5. Valitse koulutusala vetovalikosta. Alat löytyvät vetovalikosta aakkosjärjestyksessä.
 6. Kirjoita tutkinto-ohjelman nimi ja suuntautumisvaihtoehto. Tutkinto-ohjelma on pakollinen kenttä, suuntautumisvaihtoehto ei.
 7. Kirjoita opinnäytetyön otsikko. 
 8. Hae työlle URN-tunnus. Järjestelmä antaa sinulle URN-linkin, joka tulee olemaan opinnäytetyösi pysyvä osoite internetissä. Kopioi URN-linkki talteen itsellesi, sillä tarvitset sitä tutkintotodistushakemukseesi Pulmussa. Saat sähköpostiisi vahvistuksen opinnäytetyösi siirtymisestä Theseukseen sitten kun opinnäytetyösi tiedot on tarkistettu ammattikorkeakoulusi kirjastossa ja työsi julkaistaan Theseuksessa. Vahvistus sisältää myös työsi URN-osoitteen.
 9. Valitse opinnäytetyön valmistumisvuosi ja opinnäytetyön pääkieli.
 10. Lisää opinnäytetyölle asiasanat. Tallennuslomakkeella asiasanat lisätään yksitellen aloittamalla kirjoittamaan kenttään valittua asiasanaa. Tällöin käyttöliittymä avaa valikon, josta voi valita YSOn (suomi, englanti, ruotsi) mukaisen asiasanan. Omien, sanaston ulkopuolisten avainsanojen lisääminen ei onnistu.
 11. Lisää opinnäytetyölle tiivistelmä. Jos kopioit tiivistelmän tavuttavasta tekstinkäsittelyohjelmasta, poista tavut lomakkeessa tiivistelmästä. Jos haluat tallentaa myös vieraskielisen tiivistelmän, tee se käyttäen tätä samaa kenttää.
 12. Täytettyäsi kaikki pakolliset kentät paina Seuraava.
 13. Jos opinnäytetyöhösi kuuluu liitteenä mp3- tai mp4-formaatissa oleva audio- tai videotiedosto, lisää sen kestoaika täysinä minuutteina sille tarkoitettuun kenttään.
 14. Lisää opinnäytetyön tilaaja tai toimeksiantaja ja lisätiedot. Nämä kentät eivät ole pakollisia.
 15. Kirjoita tallennuslomakkeeseen kaikki pyydetyt tiedot ja lataa PDF-tiedosto Theseukseen.
 16. Saat sähköpostiisi vahvistuksen opinnäytetyösi siirtymisestä Theseukseen sitten kun ammattikorkeakoulusi kirjastohenkilöstö on tarkistanut opinnäytetyösi tiedot ja työsi tulee näkyviin Theseuksessa.

Lataa:

 1. Lataa työ tietokoneeltasi. Jos lataus ei onnistu, tarkista, että työn nimi ei sisällä kiellettyjä merkkejä. Sallitut merkit ovat 1-9, a-z, A-Z, _, - ja välilyönti.

Tarkista:

 1. Tarkista tallentamasi tiedot ja lähetä tiedot. Theseuksessa julkaistut opinnäytetyöt ovat vapaasti luettavissa internetissä ja ne löytyvät myös esimerkiksi Google-haun kautta. Julkaistavasta työstä kannattaa poistaa henkilökohtaiset yhteystiedot, kuten osoitteet, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot. Ennen kun alat tallentaa työtäsi Theseukseen, lue myös tarkistuslista.

Kun alat tallentaa, siirry Theseus-tallennussivulle.

Jos sinulla on ongelmia työn tallennuksessa, ota yhteyttä ammattikorkeakoulusi kirjastoon.

Intra-ohje

Mikäli et raportoi opinnäytetyötä Theseukseen, julkaise se Oulun ammattikorkeakoulun intrassa. Tällöin opinnäytetyösi on kaikkien käytettävissä Oula-Finnan kautta Oulun ammattikorkeakoulun verkkoympäristössä, mutta ei avaudu ammattikorkeakoulun ulkopuolella. Opinnäytetyösi voidaan kuitenkin lähettää kaukolainaan muihin kirjastoihin.

Voit jättää työsi julkaistavaksi Oulun ammattikorkeakoulun intrassa alla mainittuja ohjeita noudattaen. Tallenna työsi vasta, kun opinnäytetyösi on hyväksytty. Tallennettavan työn tulee olla samanlainen kuin hyväksytty työ. Koska et voi poistaa opinnäytetyötä Intrasta, tallenna vasta kokonaan valmis työ. Mikäli opinnäytetyöllä on useampia tekijöitä, riittää, että yksi tekijöistä lähettää työn kaikkien puolesta.

Ohjeet julkaisemisen työvaiheista

 1. Tarkista, että opinnäytetyöstäsi on poistettu kaikki henkilökohtaiset yhteystiedot, kuten henkilötunnukset, posti- ja sähköpostiosoitteet sekä puhelinnumerot.
 2. Muunna hyväksytty opinnäytetyösi yhdeksi kokonaiseksi tiedostoksi pdf-muotoon (kansilehti, sisällysluettelo, raporttiosa ja liitteet). Anna tiedostolle nimeksi oma nimesi muodossa sukunimi_etunimi.
 3. Täytä verkkolomakkeen kentät ja lisää tiedosto pdf-muodossa. Paina lomakkeen alalaidassa olevaa "Jatka" -painiketta, jolloin voit vielä tarkistaa syöttämäsi tiedot. Hyväksyttyäsi tiedot lähtevät verkkolomakkeen kautta.
 4. Saat sähköpostiisi vahvistuksen opinnäytteesi siirtymisestä intraan. Lähetä saamasi sähköposti ohjaavalle opettajalle.
 5. Työ ei näy intrassa välittömästi, vaan kirjaston henkilökunta tarkistaa ensin opinnäytetyön tiedot, jonka jälkeen se luetteloidaan Oula-Finna-kokoelmatietokantaan. Opinnäytetyö on luettavissa Oulun ammattikorkeakoulun verkkoympäristössä olevilta koneilta. Se voidaan myös lähettää kaukolainaan muihin kirjastoihin.

Ongelmatilanteissa ota yhteyttä kirjastoon. Kun olet raportoinut opinnäytetyösi intraan, sitä ei tarvitse enää raportoida Theseukseen.

Opinnäytetyö PDF-tiedostoksi

Opinnäytetyö tallennetaan syöttölomakkeelle yhtenä PDF-tiedostona. Yksinkertaisinta työn muuntaminen PDF:ksi on, jos se on tekstinkäsittelyohjelman tiedostona kaikkine osineen (kansilehti, sisällysluettelo, raporttiosa ja liitteet).

Voit muuttaa Word-dokumentin PDF-tiedostoksi monella tapaa. Esimerkiksi valitsemalla Wordissä Tiedosto > Vie > Luo PDF- tai XPS-tiedosto.

Anna tiedostolle nimeksi oma nimesi muodossa sukunimi_etunimi. Sallitut merkit ovat 1-9, a-z,_ , - ja välilyönti). Älä suojaa PDFf-tiedostoa, koska suojaaminen voi aiheuttaa ongelmia, esim. estää PDF-tiedoston avautumisen.

Useiden PDF-tiedostojen yhdistäminen 

PDF-Tools -ohjelman avulla voit yhdistää useita tiedostoja yhdeksi PDF:ksi.
Yhdistäessäsi tiedostoja PDF-Tools -ohjelmalla toimi seuraavasti:

 1. Tee jokaisesta tiedostosta ensin oma PDF-tiedosto ylläolevan ohjeen mukaan
 2. Avaa PDF-Tools -ohjelma: Käynnistä -> Kirjoita hakuikkunaan: PDF-Tools (tai vain PDF) ja valitse PDF-Tools -ohjelma listasta. Kielen voi valita kohdasta Preferences (Asetukset) -> valitse kieli ja klikkaa Set as Default (Aseta oletukseksi).
 3. Valitse toiminto Jakaminen/Yhdistäminen (Split/Merge). Klikkaa Käynnistä.
 4. Lisää jokainen luomasi erillinen PDF-tiedosto ohjelman työpöydälle (kohdasta Add/Lisää). Klikkaa Next/Seuraava.
 5. Hyväksy Sivujen kokoamistavan valinta (Select Merthod to Group Pages in Target File) -sivulla ja klikkaa Next/Seuraava.
 6. Asiakirjaluettelon esikatselu- ja muokkaus (Preview and Edit) -kohdassa voi vielä siirtää, kopioida, poistaa ja järjestää asiakirjan sivuja hiirellä vetämällä. Tarkista tässä vaiheessa, että lopullisessa dokumentissa kaikki osiot ovat siinä järjestyksessä kuin niiden kuuluu olla. Klikkaa lopuksi Next/Seuraava.
 7. PDF-asetukset (Setup PDF) -vaiheessa voi vielä lisätä joitain määrityksiä, mutta älä käytä PDF-suojausta.
 8. Valitse Tallennusasetukset (Save Setup) -vaiheessa kansio, johon tallennat yhdistetyn pdf:n. Anna tiedostolle nimeksi oma nimesi muodossa sukunimi_etunimi. Sallitut merkit ovat 1-9, a-z, A-Z, _, - ja välilyönti.
 9. Valitse lopuksi Suorita/Process, jonka jälkeen ohjelma yhdistää tiedostot ja avaa opinnäytteen ruudulle Adobe Reader -ohjelmalla.

PDF-muunnokseen tai opinnäytetyön syöttämiseen liittyvissä ongelmatilanteissa voit ottaa yhteyttä kirjastoon (theseus_kirjasto(a)oamk.fi).

Hyödyllisiä linkkejä

Ongelmia kirjautumisessa?

Huom! Sinun tulee olla ilmoittautunut aktiiviseksi opiskelijaksi, jotta Haka-kirjautuminen onnistuu. Syötä siis opinnäytetyösi ennen kuin valmistut.

Mikäli kirjautuminen ei onnistu, kokeile ensin vaihtaa students-salasanasi täällä. Salasanatietokanta päivittyy kerran tunnissa, joten salasanan vaihtamisen jälkeen on odotettava vähintään tunti, että uusi salasana toimii. Huomasithan myös että uuden salasanan on oltava vähintään 8 merkkiä pitkä.

Jos syöttäminen ei edelleenkään onnistu, laita viestiä osoitteeseen: theseus_kirjasto(a)oamk.fi.

Tekijänoikeudet

”Kaikki oikeudet pidätetään” (oletus) tarkoittaa, että pidätät kaikki tekijänoikeudet itselläsi normaalin tekijänoikeuslainsäädännön mukaisesti.

Creative Commons -lisenssillä kerrot muille käyttäjille, mitä he saavat opinnäytetyölläsi tehdä. Voit valita Creative Commons -lisenssin, kun omistat kaikki oikeudet opinnäytetyöhösi tai sinulla on muiden oikeudenomistajien suostumus lisenssin käyttöön.

Avainsanat opinnäytetyössä

Avainsanojen valinnassa on suositeltavaa käyttää yleistä suomalaista ontologiaa (YSO), joka löytyy Finto-palvelun kautta. 

Käytä englanninkielisten avainsanojen valinnassa:
LCSH (Library of Congress Subject Headings)
MeSH (Medical Subject Headings)