Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Yliopistosarjat ja ISBN-tunnus: Oulun yliopiston oppimateriaalia-sarja

Oulun yliopiston oppimateriaalia-sarja

Yliopiston julkaisutoimikunta on perustanut Oulun yliopiston oppimateriaalia / Didascalica Universitatis Ouluensis -sarjan edistämään oppimateriaalin julkaisemista. Sarjan toivotaan parantavan oppimateriaalin ulkoista ja sisällöllistä laatua. Sen avulla oppiaineet, yksiköt ja yksittäiset opettajat voivat meritoitua entistä paremmin oppimateriaalin tuottajina. Julkaisu voidaan tehdä painettuna, elektronisena tai molempina versioina.

Sarjassa julkaistaan Oulun yliopistossa annettavaan opetukseen laadittua oppimateriaalia. Kirjoitukset voidaan julkaista suomeksi tai muulla kielellä. Ohjeisiin tulevat muutokset tai lisäykset käsittelee sarjan toimituskunta.

Sarja jakaantuu tiedekunnittain kuuteen osasarjaan, ja lisäksi siinä on avoimen yliopiston ja hallintopalveluiden osasarjat. Sarjan toimituskunta on sama kuin yliopiston Acta Universitatis Ouluensis -sarjalla. Päätoimittaja on Santeri Palviainen ja toimitussihteeri Kirsti Nurkkala.

Toimituskunnan jäseniä ovat Anne Tuomisto (LTK), Tuomo Glumoff (LuTK), Santeri Palviainen (HuTK), Jani Peräntie (TTK), Veli-Matti Ulvinen (KTK), Jari Juga (TaTK), Pertti Tikkanen (Hallinto) ja Anu Soikkeli (ARK).
 

Alasarjojen julkaisut

Sarja A Luonnontieteellinen tiedekunta
Sarja B Humanistinen tiedekunta
Sarja C Teknillinen tiedekunta
Sarja D Lääketieteellinen tiedekunta
Sarja E Kasvatustieteiden tiedekunta
Sarja F Hallinto
Sarja G Taloustieteiden tiedekunta
Sarja H Avoin yliopisto