Lainsäädäntö ja virallistieto

Virallistieto

Portaaleja

Tietokantoja

Viittaaminen lakeihin ja asetuksiin

Tekstissä

Lakitekstiin viitattaessa ilmoitetaan lain virallinen lyhenne (joka on määriteltävä, kun se esiintyy tekstissä ensimmäistä kertaa), luku, pykälä ja momentti.
Esim. (KPL 3:9.2 §)

Säädöslyhenteiden kirjoitusasun voi tarkistaa Finlex- tai Edilex-tietokannoista, Suomen laki -teoksista tai Suomen säädöskokoelmasta, esim. säädösten lyhenteet ja nimet

Lähdeluettelossa

Kirjanpitolaki 30.12.1997/1336.

Hakuteoksia ja sanakirjoja

Lehtiä ja kirjoja

Painetut ja e-kirjat löytyvät Oula-Finnasta:

Oikeustapaukset