Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Tietokantojen oppaat: Oula-Finna

Keskeisimpien Oulun yliopistossa käytössä olevien tietokantojen pikaoppaat

Katkaisu- ja korvausmerkit

Ei voi olla hakutermin ensimmäisenä merkkinä eikä lainausmerkkien sisällä (fraasihaku).

*  asteriski, tähtimerkki tarkoittaa 0…n merkkiä:

päiväko* > päiväkoti, päiväkodin, päiväkotityöhön​​, päiväkohtainen...
kindergarten* > kindergarten, kindergarteners...
econom* > economy, economics, economically...

 

? kysymysmerkki on yhden merkin korvausmerkki:

organi?ation*  > organisation, organizationally... 
voidaan hakea myös: organisation* OR organization*

 

 • Ilman katkaisumerkkiä hakee suomenkielisen hakusanan kaltaisia sanoja:
päiväkoti > päiväkoti, päiväkodin, vuorohoitopäiväkodissa, päiväkirjani ... kotimaassa...
työssä jaksaminen > työssä jaksamisesta, jaksaisimme työelämässä, jaksamista [edistävä] yhteistyö...
voidaan hakea myös:  työ jaksaa
savo murre > savon murteella, itäsavolaisen yksilömurteen, savolaismurteet...

Finnassa hyödynnetään Voikko-kielityökalua, joka palauttaa suomen kielen sanoja niiden perusmuotoon ja pilkkoo yhdyssanoja.


Fraasit ja läheisyysoperaattorit

Taivutusmuotoja ei löydy automaattisesti.

Lainausmerkkien sisällä ei voi käyttää katkaisumerkkiä:

"early childhood education" > early childhood education
"sosiaalinen media" > sosiaalinen media
"social media" > social media
"International Journal of Language and Communication Disorders" > tietyn julkaisun hakeminen

 

Koska lainausmerkkien sisällä ei voi käyttää katkaisumerkkiä: 

 • Läheisyysoperaatio ~2 tuottaa myös taivutusmuotoja:
"sosiaalinen media"~2 > sosiaalinen media, sosiaalista mediaa, sosiaalisen ja perinteisen median...

 

 • AND-operaatio, jolloin voi käyttää katkaisumerkkejä:
sosiaali* medi* on sama kuin sosiaali* AND medi*

Koska relavanssilajittelun algoritmi korostaa otsikoita ja sanojen läheisyyttä, tämäkin hakutapa voi olla ihan näppärä.

 • OR-operaatiolla haetaan englanninkielellä ainakin yksiköt ja monikot:
"speech disorder" OR "speech disorders"

Boolen operaattorit ja hakulausekkeet

Boolen operaattorit AND, OR, NOT on kirjoitettava isoilla kirjaimilla.

Ohjelma tunnistaa sanojen välin automaattisesti AND-operaattoriksi (oletusoperaattori):

terveys ravitsemus liikunta on sama kuin terveys AND ravitsemus AND liikunta
histor* medic* > history of medicine, medical history, history of psychiatry and medical psychology...

 

"participatory design" OR "cooperative design" OR "co-operative design"
"early childhood education" OR kindergarten* OR päiväko* OR varhaiskasvat*
("sosiaalinen media"~2) OR "social media"

 

("participatory design" OR "cooperative design" OR "co-operative design") AND ("user interface" OR "user interfaces")
(monikulttuuri* OR maahanmuut*) AND (päiväko* OR varhaiskasvat*)
(distan* OR online OR virtual* OR remote*) AND (education OR learn* OR teach*)
((sosiaali* medi*) OR "social media" OR instagram* OR facebook*) AND (bränd* OR brand* OR markkinoin* OR marketing*)

Tarkennettu haku: esimerkkejä

Hakulause
(päiväko* OR varhaiskasvat* OR päivähoi* OR lastentarh* OR esiopet* OR esikoulu*) AND (monikulttuuri* OR maahanmuut* OR ulkomaalai* OR kulttuurienväli*)

 

Hakulause

(afasia* OR afaat* OR aphasi*) AND (kuntout* OR puheterap* OR terap* OR hoito* OR therap* OR rehabilitat* OR treatment*)

Rajaukset, lajittelut ja kokotekstit

 • Haku kohdistuu vain tietueisiin. Kokotekstejä eli kirjojen ja lehtien sisältöjä ei voi hakea. 
 • E-kirjoihin ja e-lehtiin pääsee kirjautumalla yliopiston tai ammattikorkeakoulun tunnuksilla (Haka Login). 

Aikakatkaisu ja kirjautuminen

Tietokannassa voi olla aikakatkaisu, eli yhteys menee poikki tietyn ajan kuluttua, jos tietokantaa ei käytetä. Aikakatkaisunkin vuoksi on hyvä tallentaa hakuja ja julkaisuja kirjautumalla tietokantaan.

 • Oula-Finnassa ei ole aikakatkaisua.

Oula-Finna-tietokannat / Oulun yliopisto

Oula-Finna-tietokannat / Oulun ammattikorkeakoulu

Kansainvälisten e-aineistojen haku

Kansainvälisten aineistojen haku poikkeaa Oula-Finna-hauista näiltä osin:

Lainausmerkeillä haettaessa löytyy myös s-päätteiset monikkomuodot:
"heart attack" > heart attack, heart attacks.

Nimeke-haku hakee artikkelin otsikon lisäksi lehden nimestä.

Hakutuloksen rajaaminen

 • Vertaisarvioitu hakee vertaisarvioitujen lehtien artikkeleita.
 • Kokoteksti saatavissa hakee ne julkaisut, joista kokoteksti ostettu tai avoimesti saatavana (open access).

Tarkennetussa haussa hakusanojen väliin tuleva Boolen operaattori (AND, OR, On täsmälleen) valitaan alasvetovalikosta, "On täsmälleen" tarkoittaa fraasihakua, hakulaatikoiden välissä on AND-operaatio.

Viitteiden siirrossa vain ensimmäisen tekijän nimi siirtyy viitteidenhallintaohjelmaan. Loput tekijät pitää lisätä käsin, tai siirtää viite toisesta tietokannasta, esim. Google Scholarista.

Mikä on Oula-Finna?

Oula-Finna on kansallinen, monilajinen ja monitieteinen viitetietokanta, jota kuka tahansa voi käyttää tiedonhakuun.

 • Tietokannan ylläpito on Suomessa ja sisällöstä suuri osa on suomalaista, joten suomenkielisiä hakusanoja kannattaa käyttää.
 • Oula-Finnaan luetteloidaan myös e-kirjat, joista suurin osa on englanninkielisiä. Siksi kannattaa hakea myös englanninkielisillä sanoilla.
 • Tietokannassa on kirjojen, lehtien, opinnäytteiden, konferenssijulkaisujen jne. tietueita.
 • Tietokannassa on kaikkien tieteenalojen julkaisuja, jopa epätieteellisiä.
 • Kuten kirjastotietokannat yleensä, myös Oula-Finna on viitetietokanta. Kokotekstit löytyvät hyllystä tai linkkien takaa, ne eivät sisälly itse tietokantaan, joten vain tietueista voi hakea.
 • Tietueet sisältävät vähintään ns. bibliografiset eli lähdeluettelossa tarvittavat tiedot ja usein myös tiivistelmän ja sisällysluettelon. 
 • Tiedonhakumielessä Oula-Finna on kaikille avoin. Kirjojen lainaamiseen tarvitaan kirjastokortti, ostettuihin e-kirjoihin, e-lehtiin ja tietokantoihin pääsyyn pitää olla Oulun yliopiston tai ammattikorkeakoulun käyttäjätunnus.
 • Oula-Finnan käyttöliittymässä voi hakea myös kansainvälisiä e-aineistoja, Kuopion Varastokirjaston tietokantaa ja kotimaisten artikkeleiden Arto-tietokantaa.

Viitteiden siirto RefWorksiin

Voit tuoda viitteet RefWorksiin jollain seuraavista tavoista:

 • Suoraan tietokannoista Export-toiminnolla. Katso tarvittaessa tietokantakohtaiset siirto-ohjeet esim. Tietokantojen oppaista.
 • Suoraan webbisivuilta selaimeen asennettavalla Save to RefWorks -työkalulla
 • Raahaamalla tai lataamalla (Upload document) kokotekstidokumentin RefWorksiin
 • Tuomalla toisesta tietokannasta ladatun viitetiedoston Import references -toiminnolla. Tiedostossa voi olla useita viitteitä. Tällä toiminnolla voi myös tuoda vanhan (Legacy) RefWorksin viitteet sekä siirtää viitetietoja eri projektien välillä.
 • Lisäämällä viitteet käsin lomakkeen avulla - Create new reference

Aloita klikkaamalla Add-painiketta

Ennenkuin luot oman tietokantasi, mieti miten haluat järjestää aineistosi. Kansioita selailemalla tai niistä hakemalla viitteet löytyvät kätevimmin. Voit luoda kansioita aiheen mukaan, lisätä viitteisiin hakutermejä (Tags) tai käyttää näiden tapojen yhdistelmiä. Viimeksi tuodut viitteet näkyvät aina Last Imported -kansiossa.

Tutustu RefWorksin opastusvideoihin.

Internet-sivuilta ja tietokannoista löytyvää tietoaviitteitä kirjallisuuteen ja artikkeleihin voi helposti siirtää RefWorksiin Save to RefWorks -toiminnolla. Toimintoa varten on selaimelle ensin asennettava tarvittava työkalu

1. Save to RefWorks -painikkeen lisääminen selaimeen:

Varmista, että selaimesi kirjanmerkkirivi on näkyvissä (Bookmark Toolbar). Klikkaa Tools-kuvaketta ja valitse Tools. Valitse seuraavaksi Install Save to RefWorks ja raahaa avautuvalta sivulta Save to RefWorks -painike selaimesi kirjanmerkkiriville.

Jos selaimesi kirjanmerkkipalkki ei ole näkyvissä, avaa se klikkaamalla hiiren oikeanpuoleisella napilla selaimen yläosassa ja valitsemalla avautuvasta valikosta Näytä kirjanmerkkipalkki (Bookmarks Toolbar).

 

2. Viitteiden siirtäminen RefWorksiin

Voit siirtää webbisivulta kerralla yhden tai useampia viitteitä RefWorks -tietokantaasi. Valitse haluamasi viitteet ja klikkaa Save to RefWorks -painiketta, jolloin avautuu yhteys RefWorks-tietokantaasi. Sinulle avautuu RefWorksin näkymäjolla voit vielä tarkistaa ja muokata viitteitä ennen kuin tallennat ne RefWorksiin. Viitteet siirtyvät Last Imported -kansioon.
 

 

Kokotekstitiedoston tuominen RefWorksiin

Voit siirtää RefWorksiin kokotekstitiedoston, esim. lehtiartikkelin (.pdf, .doc, Office-tiedostot). RefWorks poimii dokumenteista viitetiedot ja tallentaa tietueen kokoteksteineen. Voit tuoda useita tiedostoja kerralla. Kussakin tiedostossa saa olla vain yksi dokumentti (artikkeli). 

 • Voit lisätä tiedoston omalta koneeltasi Add -valikon Upload document -toiminnon avulla.
 • Jos haluat liittää tiedoston tiettyyn lähdeviitteeseen, avaa kyseisen viite ja raahaa dokumenttisi suoraan siihen  (Drop file here to add to reference).

 

Kokotekstitiedoston etsiminen

Muokkaustilassa voit myös selvittää viitteen kokotekstin saatavuuden Oulun yliopistossa (Find full availability).

Suorasiirto tietokannoista

Monissa tietokannoissa on suorasiirtotoiminto (esim. RefWorks direct export), jolla viitteet siirtyvät automaattisesti RefWorksiin. Sinun on kirjauduttava RefWorksiin suorasiirron yhteydessä.

Viitetiedostojen tuonti RefWorksiin: Import references

Voit tallentaa viitelistan tietokannasta tekstitiedostona ja tuoda sen RefWorksiin Import from file -toiminnolla. Raahaa tiedosto Drop file here or select a file from your computer -laatikkoon.

 

 

Viitteiden tuonti muista viitteidenhallintaohjelmista

Vanhan RefWorksin käyttäjä: kun siirryt uuden RefWorksin käyttäjäksi “Move to the newest version of RefWorks” -linkkiä käyttäen siirtyvät myös viitteesi ja kansiosi. Lisää ohjeita täällä.

 
Voit myös tuoda viitteet RefWorksista tai muista viitteidenhallintaohjelmista tallentamalla ne ensin tiedostoksi Export-toiminnolla ja tuomalla RefWorksiin Import references -toiminnolla
 

Viitteen lisääminen lomakkeella: Create new reference

RefWorks voi täydentää tietueita myös automaattisesti. Lisätessäsi viitetietoja käsin RefWorks ehdottaa antamiisi tietoihin (otsikko, tekijä, jne.) täsmääviä vaihtoehtoja. Jos jokin niistä täsmää, voit yhdellä klikkauksella lisätä kyseisen tietueen tietokantaasi.


 

Rullaa alas viitteen loppuun ja valitse sopiva vaihtoehto Did you mean one of these -vaihtoedoista:

Klikkaa sopivaa vaihtoehtoa. Kun viitetiedot ovat täydentyneet voit tallentaa tietueen.

Viitteen muokkaaminen ja täydentäminen

Tallennettuasi viitteen voit muokata viitetietoja ja lisätä kenttiä muokkaustilassa. Viitettä klikkaamalla se avautuu oikeaan reunaan ja Edit the selected document  -painikkeella pääset muokkaustilaan.Lisää kenttiä saat Add more fields-painikkeella. Tarkastellessasi RefWorksiin tuomiasi viitteitä muokkaustilassa näet vaihtoehdon Find and complete a reference using the title (salamaikoni). Se ehdottaa antamiisi tietoihin täsmääviä viitteitä, ks. yllä.

Huomaa, että voit tarkastella viitteitäsi haluamassasi julkaisutyylissä, jolloin RefWorks huomauttaa puuttuvista tiedoista. 

 

Yhden viitteen vienti

Kun olet viemässä yksittäistä viitettä RefWorksiin, avaa viite napsauttamalla teoksen nimekettä. Yläpalkisssa olevalla Vie viite -painikeella saat siirrettyä viitetiedot.

Valitse: --> Vie viite -->  Vienti: RefWorks --> Lähetä palveluun: RefWorks.  Jos et ole kirjautuneena RefWorksiin, valitse Export to the newest version of RefWorks ja kirjaudu sinne. Jos olet jo kirjautuneena, päädyt suoraan RefWorksin Last Imported -kansioon.

 

Useamman viitteen vienti samanaikaisesti

1. Kirjaudu Oula-Finnaan ja tee haku.
2. Siirrä ja tallenna hakemasi viitteet nasta-painikkeella omiin suosikkeihisi. Nimeä kansio, jonne siirrät viitteet.
3. Valitse haluamasi viitteet (tai "Valitse sivu" jos haluat viedä RefWorksiin kaikki viitteet), paina Vie-painiketta, vahvista vielä siirto napsauttamalla uudestaan Vie-painiketta pop-up -ikkunassa. Paina vielä Lähetä palveluun RefWorks -painiketta.
4. RefWorksissa:  Viitteet siirtyvät Last Imported -kansioon. Siirrä ne sieltä sopivaan RefWorks-kansioon (ks. kansion tekeminen).

Kirja-artikkeleita eli artikkeleita toimitetuissa teoksissa löytyy harvoin tietokannoista.

RefWorks-viitteidenhallintaohjelmaan ne pitää lisätä käsin tai muokata kirjan tiedoista:

1a. Tee kirja-artikkelin tietue kokonaan käsin (Create New Reference). Tai:
1b. Vie RefWorksiin kirjan tietue ja muokkaa se (Edit).
2. Valitse julkaisutyyppi Book, Section.
3. Täytä vähintään nämä tiedot:
- Title = artikkelin nimi
- Authors = artikkelin kirjoittaja(t) sukunimi, etunimi –järjestyksessä
- Editors = kirjan toimittaja(t)
- Book Title = kirjan nimi
- Publish Date = kirjan julkaisuvuosi
- Pages = artikkelin sivunumerot *
- Publisher = kirjan kustantaja
- Place of Publication = kirjan kustannuspaikka.
4. Tallenna viite (Save).
* Ohje ajatusviivan lisäämisestä sivunumeroiden väliin.

Oula-Finna

Oula-Finnan julkaisun URL-osoite

Oula-Finnassa kirjan tai artikkelin tietueen URL on helppo tapa linkittää julkaisu niin, että saat mukaan HAKA-kirjautumisen, jota tarvitaan lisensoitujen aineistojen käyttöön.

Virtuaalinen kirjahylly

Voit koota opiskelijoillesi listan artikkeleista, kirjoista ja tietokannoista Oula-Finnan avulla.

1. Lisää haluamasi teokset suosikkeihin ja tiettyyn listaan.
2. Muuta listan näkyvyys yksityisestä julkiseksi, mikä tekee listalle linkkiosoitteen.
3. Liitä listan linkki haluamaasi paikkaan, esim. verkkokurssiin tai sähköpostiin.

APUA TIEDONHAKUUN

Pyydä apua tiedonhakuun aiheestasi.
Kysy tietokannoista, e-kirjoista, artikkeleista tai viitteidenhallinnasta.
Sähköposti: informationservice(at)oulu.fi