Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Tietokantojen oppaat: Oula-Finna

Keskeisimpien Oulun yliopistossa käytössä olevien tietokantojen pikaoppaat

Katkaisu- ja korvausmerkit

Ei voi olla hakutermin ensimmäisenä merkkinä eikä lainausmerkkien sisällä (fraasihaku).

Asteriski, tähtimerkki *  tarkoittaa 0…n merkkiä:

päiväko* > päiväkoti, päiväkodin, päiväkotityöhön​​, päiväkohtainen...
kindergarten* > kindergarten, kindergarteners...
econom* > economy, economics, economically...

 

Kysymysmerkki ? on yhden merkin korvausmerkki:

organi?ation*  > organisation, organizationally... 
voidaan hakea myös: organisation* OR organization*

 

Ilman katkaisumerkkiä hakee suomenkielisen hakusanan kaltaisia sanoja:

päiväkoti > päiväkoti, päiväkodin, vuorohoitopäiväkodissa, päiväkirjani ... kotimaassa...
työssä jaksaminen > työssä jaksamisesta, jaksaisimme työelämässä, jaksamista [edistävä] yhteistyö...
voidaan hakea myös:  työ jaksaa
savo murre > savon murteella, itäsavolaisen yksilömurteen, savolaismurteet...
puhehäiriö > puhehäiriöt, puheenkehityksen häiriöt, kielihäiriöisten puheterapia...

Finnassa hyödynnetään Voikko-kielityökalua, joka palauttaa suomen kielen sanoja niiden perusmuotoon ja pilkkoo yhdyssanoja.


Fraasit ja läheisyysoperaattorit

Taivutusmuotoja ei löydy automaattisesti.

Lainausmerkkien sisällä ei voi käyttää katkaisumerkkiä:

"early childhood education" > early childhood education
"sosiaalinen media" > sosiaalinen media
"social media" > social media
"International Journal of Language and Communication Disorders" > tietyn julkaisun hakeminen

 

Koska lainausmerkkien sisällä ei voi käyttää katkaisumerkkiä: 

Läheisyysoperaatio ~2 tuottaa myös taivutusmuotoja:

"sosiaalinen media"~2 > sosiaalinen media, sosiaalista mediaa, sosiaalisen ja perinteisen median...

 

AND-operaatio, jolloin voi käyttää katkaisumerkkejä. Koska relavanssilajittelun algoritmi korostaa otsikoita ja sanojen läheisyyttä, tämäkin hakutapa voi olla ihan näppärä:

sosiaali* medi* on sama kuin sosiaali* AND medi*

 

OR-operaatiolla haetaan englanninkielellä ainakin yksiköt ja monikot:

"speech disorder" OR "speech disorders"

Boolen operaattorit ja hakulausekkeet

Boolen operaattorit AND, OR, NOT on kirjoitettava isoilla kirjaimilla.

Ohjelma tunnistaa sanojen välin automaattisesti AND-operaattoriksi (oletusoperaattori):

terveys ravitsemus liikunta on sama kuin terveys AND ravitsemus AND liikunta
histor* medic* > history of medicine, medical history, history of psychiatry and medical psychology...

 

"participatory design" OR "cooperative design" OR "co-operative design"
"early childhood education" OR kindergarten* OR päiväko* OR varhaiskasvat*
puhehäiriö OR kielihäiriö OR äänihäiriö
("sosiaalinen media"~2) OR "social media"

 

("participatory design" OR "cooperative design" OR "co-operative design") AND ("user interface" OR "user interfaces")
(monikulttuuri* OR maahanmuut*) AND (päiväko* OR varhaiskasvat*)
(distan* OR online OR virtual* OR remote*) AND (education OR learn* OR teach*)
((sosiaali* medi*) OR "social media" OR instagram* OR facebook*) AND (bränd* OR brand* OR markkinoin* OR marketing*)

Tarkennettu haku: esimerkkejä

Hakulause
(päiväko* OR varhaiskasvat* OR päivähoi* OR lastentarh* OR esiopet* OR esikoulu*) AND (monikulttuuri* OR maahanmuut* OR ulkomaalai* OR kulttuurienväli*)

 

Hakulause

(afasia* OR afaat* OR aphasi*) AND (kuntout* OR puheterap* OR terap* OR hoito* OR therap* OR rehabilitat* OR treatment*)

Rajaukset, lajittelut ja kokotekstit

 • Haku kohdistuu vain tietueisiin. Kokotekstejä eli kirjojen ja lehtien sisältöjä ei voi hakea.
 • Elektroniset aineistot ovat käytettävissä Oulun yliopiston verkossa, VPN-yhteydellä tai kirjautumalla yliopiston tunnuksilla tai ammattikorkeakoulun tunnuksilla (Haka Login).

Aikakatkaisu ja kirjautuminen

Tietokannassa voi olla aikakatkaisu, eli yhteys menee poikki tietyn ajan kuluttua, jos tietokantaa ei käytetä. Aikakatkaisunkin vuoksi on hyvä tallentaa hakuja ja julkaisuja kirjautumalla tietokantaan.

 • Oula-Finnassa ei ole aikakatkaisua.

Oula-Finna-tietokannat / Oulun yliopisto

Oula-Finna-tietokannat / Oulun ammattikorkeakoulu

Kansainvälisten e-aineistojen haku

Kansainvälisten aineistojen haku poikkeaa Oula-Finna-hausta:

 • Lainausmerkeillä haettaessa löytyy myös s-päätteiset monikkomuodot: "heart attack" > heart attack, heart attacks.
 • Nimeke-haku hakee artikkelin otsikon lisäksi lehden nimestä.
 • Mahdollista hakea artikkelin DOI-numerolla.
 • Voikko ei ole apuna suomenkielisillä termeillä haettaessa.

Hakutuloksen rajaaminen

 • Vertaisarvioitu hakee vertaisarvioituja eli tieteellisiä lehtiä.  
 • Kokoteksti saatavissa hakee ne julkaisut, joissa kokoteksti ostettu tai avoimesti saatavana (open access).

Tarkennetussa haussa hakusanojen väliin tuleva Boolen operaattori (AND, OR, On täsmälleen) valitaan alasvetovalikosta. "On täsmälleen" tarkoittaa fraasihakua, hakulaatikoiden välissä on AND-operaatio.

Mikä on Oula-Finna?

Oula-Finna on kansallinen, monilajinen ja monitieteinen viitetietokanta, jota kuka tahansa voi käyttää tiedonhakuun.

 • Tietokannan ylläpito on Suomessa ja sisällöstä suuri osa on suomalaista, joten suomenkielisiä hakusanoja kannattaa käyttää.
 • Oula-Finnaan luetteloidaan myös e-kirjat, joista suurin osa on englanninkielisiä. Siksi kannattaa hakea myös englanninkielisillä sanoilla.
 • Tietokannassa on kirjojen, lehtien, opinnäytteiden, konferenssijulkaisujen jne. tietueita.
 • Tietokannassa on kaikkien tieteenalojen julkaisuja, jopa epätieteellisiä.
 • Kuten kirjastotietokannat yleensä, myös Oula-Finna on viitetietokanta. Kokotekstit löytyvät hyllystä tai linkkien takaa, ne eivät sisälly itse tietokantaan, joten vain tietueista voi hakea.
 • Tietueet sisältävät vähintään ns. bibliografiset eli lähdeluettelossa tarvittavat tiedot ja usein myös tiivistelmän ja sisällysluettelon. 
 • Tiedonhakumielessä Oula-Finna on kaikille avoin. Kirjojen lainaamiseen tarvitaan kirjastokortti, ostettuihin e-kirjoihin, e-lehtiin ja tietokantoihin pääsyyn pitää olla Oulun yliopiston tai ammattikorkeakoulun käyttäjätunnus.
 • Oula-Finnan käyttöliittymässä voi hakea myös kansainvälisiä e-aineistoja, Kuopion Varastokirjaston tietokantaa ja kotimaisten artikkeleiden Arto-tietokantaa.

Oula-Finna

Oula-Finnan julkaisun URL-osoite

Oula-Finnassa kirjan tai artikkelin tietueen URL on helppo tapa linkittää julkaisu niin, että saat mukaan HAKA-kirjautumisen, jota tarvitaan lisensoitujen aineistojen käyttöön.

Virtuaalinen kirjahylly

Voit koota opiskelijoillesi listan artikkeleista, kirjoista ja tietokannoista Oula-Finnan avulla.

1. Lisää haluamasi teokset suosikkeihin ja tiettyyn listaan.
2. Muuta listan näkyvyys yksityisestä julkiseksi, mikä tekee listalle linkkiosoitteen.
3. Liitä listan linkki haluamaasi paikkaan, esim. verkkokurssiin tai sähköpostiin.

APUA TIEDONHAKUUN

Pyydä apua tiedonhakuun aiheestasi.

Kysy tietokannoista, e-kirjoista, artikkeleista tai viitteidenhallinnasta.
Sähköposti: informationservice(at)oulu.fi