Skip to main content

Tietokantojen oppaat: Google Scholar

Keskeisimpien Oulun yliopistossa käytössä olevien tietokantojen pikaoppaat

Tietoa tietokannasta: Google Scholar

Tietokantaoppaat: Google Scholar

KUVAUS ESIMERKIT

Katkaisu- ja korvausmerkit

Ei käytössä sanankatkaisua
- automaattinen monikko- ym. muotojen haku
- painottaa haettua muotoa

diet
> diets dieting dietary

Fraasit

Lainausmerkit

- monikkoa, synonyymejä tai taivutusmuotoja ei löydy automaattisesti

- tietyn julkaisun hakeminen

"information systems"

"positiivinen kasvatus"
ei hae esim. muotoa 'positiivista kasvatusta'

"Multiresolution gray-scale and rotation invariant texture classification with local binary patterns"

Sanan korvausmerkki

*  korvaa yhden tai useamman sanan fraasissa

"energy ** policy"
> esim. energy technology innovation policy

Haussa käytettävät operaattorit

Ohjelma tunnistaa sanojen välin automaattisesti AND-operaattoriksi (oletusoperaattori).

OR-operaattori on kirjoitettava isoilla kirjaimilla.


Yhdysmerkki eli tavuviiva (-) sanan edessä toimii kuten NOT, eli sulkee hakutuloksesta pois viitteet, jotka sisältävät sanan tai esim. verkko-osoitteen.

robotics kindergarten

"participatory design" OR "cooperative design" OR "co-operative design"

virus OR viruses -computer

monikulttuurisuus päiväkoti -site:https://www.theseus.fi
hakutulokseen ei tule julkaisuja ammattikorkeakoulun Theseus-opinnäytearkistosta

Vinkkejä haun toteutukseen

Perushaussa hakulausekkeet voi muodostaa sulkeita ja OR-operaattoria käyttäen. Sulkeet eivät kuitenkaan vaikuta hakuun. OR-operaattorilla kytketyt hakusanat yhdistetään joka tapauksessa ensin. OR-operaattoria voi käyttää vain yhden näkökulman yhteydessä kerrallaan.


Hakusanojen järjestys vaikuttaa; ensimmästä sanaa painotetaan enemmän kuin toista, toista enemmän kuin kolmatta jne.


Sivun vasemman yläkulman painikkeen takaa löytyvässä valikossa on Tarkennettu haku -lomake, jossa voi mm. kohdistaa haku otsikkoon tai hakea tietyn julkaisun artikkeleita.


Haku kohdistuu oletuksena myös artikkelien kokoteksteihin.

monikulttuurisuus OR maahanmuuttajat varhaiskasvatus OR päiväkoti
= (monikulttuurisuus OR maahanmuuttajat) AND (varhaiskasvatus OR päiväkoti)

 


telomere cancer
antaa viitteet eri järjestyksessä kuin
cancer telomere

 

saame OR pohjoissaame OR inarinsaame OR koltansaame source:virittäjä

Viitteiden siirto RefWorksiin Tapa 1) Klikkaa viitteen alla olevaa lainausmerkkisymbolia (Viittaa).
> Valitse RefWorks.

Tapa 2) Asetukset
> Näytä linkit viittausten viemiseksi lähdeluettelon hallintaohjelmaan: RefWorks.
> Tallenna
>Vie ohjelmaan RefWorks -toiminto ilmestyy kunkin viitteen kohdalle.

Google Scholar ja kokotekstiartikkelit

Kokotekstiartikkelit ovat käytettävissä

  • Oulun yliopiston verkkoon kytketyltä tietokoneelta

TAI

  • yliopiston verkon ulkopuolella kirjautumalla ensin tietokantaan yliopiston tunnuksilla:

TAI

  1. kirjaudu GS:ssa sisään Google-tunnuksilla
  2. mene asetuksiin
  3. mene asetuksissa välilehdelle kirjastolinkit / library links
  4. tee haku hakulaatikossa Oulu-sanalla
  5. valitse University of Oulu - Full text available.
  6. Kun tulosjoukossa klikkaa linkkiä, ohjaudutaan SFX-palveluun ja sieltä sitten Finnan kirjautumisen kautta tietokantaan, jossa kokoteksti sijaitsee.

TAI

Google Scholar Search

Työkaluja