Siirry pääsisältöön

Tietokantojen oppaat: Tietokantojen oppaat

Keskeisimpien Oulun yliopistossa käytössä olevien tietokantojen pikaoppaat

Tälle sivustolle on koottu keskeisimpien Oulun yliopistossa käytössä olevien tietokantojen käyttöohjeet.

Tiedonhaun perusperiaatteet on esitelty Tieteellisen tiedonhankinnan oppaassa.

Tietokannat

Oulun yliopisto on ostanut (lisensoinut) useita tietokantoja, joiden käyttö on mahdollista vain yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle (yliopiston verkko, VPN-yhteys tai etäkäyttö Haka Login -kirjautumisella).

Mene tietokantoihin kirjaston oppaissa tai Oula-Finnassa olevien linkkien avulla. Hakukoneella löytynyt tietokannan osoite ei yleensä mene oikeaan paikkaan, eikä tietokanta sisällä linkkejä Oulun yliopiston ostamiin kokotekstilehtiin.

Joitakin tietokantoja, kuten Oula-Finna ja Google Scholar, voivat kaikki käyttää tiedonhakuun, mutta elektronisiin kokoteksteihin pääsyyn vaaditaan sitten Oulun yliopiston käyttäjätunnus.

E-aineistojen käyttö | Oulun yliopisto

Punainen lukkosymboli Punaisella lukkosymbolilla merkittyjen aineistojen käyttö:

Vihreä f-kirjainsymboli Vihreällä f-kirjainsymbolilla merkittyjen aineistojen käyttöoikeudet löytyvät FinELibin sivulta.

Kysy tai ilmoita ongelmista: elele@oulu.fi

Tiedonhaku pähkinänkuoressa

  1. Katkaise hakusanat. Katkaisumerkki on yleensä asteriski eli tähtimerkki (*).
  2. Kirjoita sanaliitot lainausmerkkien sisään.
  3. Käsitteiden eri variaatiot eli saman aihepiirin vaihtoehtoiset termit erotellaan OR-operaattorilla.
  4. Hakuun lisätään toinen aihepiiri AND-operaattorilla.

Esimerkki: tarkoituksena on tutkia miten eri kulttuureista (Käsite 1) olevien ihmisten kommunikointi (Käsite 2) sujuu työpaikoilla (Käsite 3) TAI mitä organisaation (Käsite 3) viestintä (Käsite 2) kertoo suhtautumisesta maahanmuuttoon (Käsite 1) TAI miten asenteet ulkomaalaisia (Käsite 1) kohtaan vaikuttavat vuorovaikutuksen (Käsite 2) kautta yrityksen (Käsite 3) toimintaan.

Hakusanat asetellaan tietokannan hakulaatikkoon näin:

Hakulausekkeena:

(multicultur* OR intercultur* OR cross-cultur* OR "cultural pluralism") AND (communicat* OR interact* OR discours*) AND (work* OR organization* OR organisation*)

APUA TIEDONHAKUUN