Skip to main contentErikoiskokoelmat: Käsikirjoitusaineistot

Kirjaston erikoiskokoelmiin sisältyy painatteiden lisäksi asiakirja- ja käsikirjoitusaineistoja, joista suurin osa on saatu erilaisten kirjalahjoitusten mukana. Joitakin on saatu lahjoituksina perikunnilta ja pieni osa on aikoinaan ostettu kirjaston kokoelmiin.

Yksityishenkilöille kuuluneet, erilaiset arkisto- ja käsikirjoitusaineistot on pystytty säilyttämään kokonaisuuksina ja järjestämään vain osittain, mutta myös yksittäisistä asiakirjoista voi olla hyötyä ja löytyä uutta tietoa tutkijoille.

Käsikirjoitusaineistot kuvaillaan oppaaseen ja tiedot tallennetaan OULA-FINNA-tietokantaan 2017-2018 aikana.

Käsikirjastoaineistojen käyttö

Käsikirjoitusaineistot pyydetään tutkittavaksi sähköpostilla kirjasto.kokoelmat@oulu.fi.

Osa käsikirjoitusaineistoista vaatii etukäteen hankitun tutkimusluvan. Muiden käsikirjoitusaineistojen käyttöä varten on täytettävä ja allekirjoitettava erikoiskokoelmien käyttösopimus.

Käyttölupa aineistoon myönnetään vain tieteellisiin ja tutkimuksellisiin tarkoituksiin. Aineistoa käytettäessa on huomioitava voimassaoleva laki ja säädökset.

line above footer

Oulun yliopiston kirjasto
PL 7500
90014 OULUN YLIOPISTO
Vaihde: 0294 480000