Skip to main content

Erikoiskokoelmat: Käsikirjoitusaineistot

Kirjaston erikoiskokoelmiin sisältyy painatteiden lisäksi asiakirja- ja käsikirjoitusaineistoja, joista suurin osa on saatu erilaisten kirjalahjoitusten mukana. Kaikkien aineistojen osalta ei ole varmaa tietoa siitä, miten ne ovat aikanaan päätyneet kirjastoon.

Yksityishenkilöille kuuluneet, erilaiset arkisto- ja käsikirjoitusaineistot on pystytty säilyttämään kokonaisuuksina ja järjestämään vain osittain, mutta myös yksittäisistä asiakirjoista voi olla hyötyä ja löytyä uutta tietoa tutkijoille.

Käsikirjoitusaineistot kuvaillaan oppaaseen ja tiedot tallennetaan OULA-FINNA-tietokantaan 2017-2018 aikana.

 

Lisätietoja Oulun yliopiston kirjaston kokoelmien historiasta ja lahjoituksista:

kirjasto.kokoelmat@oulu.fi

Murhu, Rae. Oulun yliopiston kirjasto 1959-1984 = Oulu University Library 1959-1984
Oulu: Oulun yliopisto 1985. Oulun yliopiston kirjaston julkaisuja 12

Käsikirjastoaineistojen käyttö

Käsikirjoitusaineistot pyydetään tutkittavaksi sähköpostilla kirjasto.kokoelmat@oulu.fi.

Osa käsikirjoitusaineistoista vaatii etukäteen hankitun tutkimusluvan. Muiden käsikirjoitusaineistojen käyttöä varten on täytettävä ja allekirjoitettava erikoiskokoelmien käyttösopimus.

Käyttölupa aineistoon myönnetään vain tieteellisiin ja tutkimuksellisiin tarkoituksiin. Aineistoa käytettäessa on huomioitava voimassaoleva laki ja säädökset.