Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Erikoiskokoelmat: Oulun yliopiston arkistokokoelmat

Oulun yliopiston arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti, osa yliopiston tutkimuksen ja muun toiminnan tuloksena syntyvistä aineistoista arkistoidaan ja säilytetään pysyvästi Oulun yliopiston kirjastossa.

Oulun yliopiston väitöskirjat ja sarjat

Oulun yliopistossa tehdyistä väitöskirjoista ja yliopistosarjoista painetut arkistokappaleet säilytetään pysyvästi kirjastossa. Julkaisujen tiedot löytyvät Oula-Finna -tietokannasta sekä yliopiston Jultika-julkaisuarkistossa, missä pääosa julkaisuista on myös luettavissa.

Näistä julkaisuista pyritään asettamaan riittävä määrä käyttökappaleita myös kirjaston lainattaviin kokoelmiin, koska arkistokokoelmat eivät ole normaalissa asiakaskäytössä. 

Lisätietoja yliopiston väitöskirjojen ja sarjojen julkaisemisesta.

Lehtileikekokoelmat

Oulun yliopiston sanomalehtileikekokoelma

Oulun yliopistoa käsitteleviä sanomalehtileikkeitä on kerätty yliopiston perustamissuunnitelmista eli 1950-luvun lopulta lähtien. Aluksi leikekokoelmaa kerättiin leikkaamalla lehtileikkeet käsin yliopiston kansliassa, jonka jälkeen mediaseurantaa hoiti M-Brain Oy. Seuranta kattoi pääasiassa valtakunnalliset sekä Oulun ja lähialueiden sanomalehdet. Seurantaa on tehty 31.3. 2021 saakka.

Kokoelman tietoja ei ole tallennettu tietokantaan, eikä kokoelma sisällä aihe- tai asiahakemistoa. Vanhimmat sanomalehtileikkeet vuosilta 1955-1963 ovat digitoituna käytettävissä työasemilla Tiedekirjasto Pegasuksen 3. kerroksessa.

Lukuinto-ohjelman 2012-2015 lehtileikekokoelma

Lukuinto oli opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallinen kolmevuotinen ohjelma, jonka toteuttivat Oulun yliopiston humanistisen tiedekunnan informaatiotutkimuksen oppiaine ja kasvatustieteiden tiedekunta. Vuonna 2012 alkanut yhteistyö ja pilotointi 30 koulu- ja kirjastoparin kanssa eri puolilla Suomea on tuotti runsaasti juttuja eri tiedotusvälineissä.  Opetus- ja kulttuuriministeriö julkisti Lukuinto-ohjelman loppuraportin syksyllä 2015. Lisätietoja ohjelmasta löytyy www.lukuinto.fi -sivustolta.