Skip to main contentHistorian ja kulttuuritieteiden tiedonhakuopas: Tiedonhaku

Apua tiedonhakuun

Hyvä muistaa

Tiedonhaku on prosessi, jonka aikana muokkaat hakua uudelleen ja uudelleen hyvän tuloksen saamiseksi. Kokeile eri hakusanoja ja hakutapoja.

Tiedonhaku

Tarvitset kykyä etsiä ja paikantaa tieteellistä tietoa sekä arvioida ja käyttää löydettyä tietoa kriittisesti.

Tiedonhankinnan opetus

Tiedekirjasto Pegasus tarjoaa opintopisteellistä opetusta lähiopetuksena ja verkossa.

Tule tiedonhakukurssille

Käyttöoikeudet

Tervetuloa historian ja kulttuuritieteiden tieteenalaoppaaseen!

Tässä oppaassa esitellään, miten ja mistä löydät laadukasta, luotettavaa ja ajantasaista tietoa historia- ja kulttuuritieteistä.

Oppaassa on kaksi vaihtoehtoista lähestymistapaa aineistoihin. Voit valita

- kotimaiset tietokannat | kansainväliset tietokannat

TAI

- kirjat | lehdet | opinnäytteet | muita aineistoja.

Tieteellinen kirjoittaminen -välilehdeltä löydät apuvälineitä tieteellisen tekstin kirjoittamiseen sekä tietoa Oulun yliopiston sähköisistä opinnäytteistä.

Tutkimus-välilehdeltä löydät tietoa tutkimuksen julkaisemisesta, tutkijan näkyvyydestä ja tieteellisiin julkaisuihin pohjautuvasta arvioinnista.

Mitä löytyy mistäkin?

Tietty kotimainen tai ulkomainen kirja tai kirjoja tietystä aiheesta:

Ulkomaisia lehtiartikkeleita tietystä aiheesta:

  • esim. Ebsco- ja ProQuest-tietokannat, Scopus, Google Scholar.

Tietty ulkomainen artikkeli:

Tietty kotimainen artikkeli tai kotimaisia artikkeleita tietystä aiheesta:

E-aineistojen etäkäyttö ja käyttöoikeudet

Elektroniset aineistot ovat käytettävissä Oulun yliopiston verkossa tai etäkäytön kautta. Pääsy e-aineistoihin yliopiston verkon ulkopuolelta edellyttää kirjautumista Oulun yliopiston käyttäjätunnuksella (OY:n henkilökunta ja opiskelijat | Haka-kirjautuminen).

E-aineistojen käyttöoikeudet, FAQ

Huom! Osa tietokannoista on vapaasti käytettävissä verkossa.

Muita hyödyllisiä tieteenalaoppaita

Tutkimusaiheestasi riippuen myös muut kuin historiatieteelliset aineistot voivat olla hyödyllisiä.

Historiatieteet Oulun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa

Kulttuuritieteet Oulun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa

line above footer

Oulun yliopiston kirjasto
PL 7500
90014 OULUN YLIOPISTO
Vaihde: 0294 480000