Tieteellisen tiedonhankinnan opas: Tieteellinen tiedonhankinta 

 

 

 

 

Tieteellinen tiedonhankinta 

Tiedonhankinta on tutkimuksen teon
osa-alue, johon palataan useita kertoja
tutkimusprosessin aikana.
Myös tieteellinen tiedonhankinta voidaan
nähdä prosessina, joka alkaa haun
valmistelusta ja jatkuu varsinaisella
tiedonhakemisella. Hakujen jälkeen
hakutuloksia arvioidaan,

ja relevanteimmat dokumentit hankitaan luettaviksi.

 
Tämä opas auttaa etsimään tieteellistä
tietoa mahdollisimman tehokkaasti
tuomalla esiin käytänteitä,
työkaluja ja ideoita tiedonhaun eri
vaiheisiin, eri tieteenalojen tiedonlähteiden
valinnasta oman tutkimusaiheen
uutuusseurantaan.

 

 

 

Creative Commons -lisenssi
Tieteellisen tiedonhankinnan opas, jonka tekijä on Oulun yliopiston kirjasto, on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.
Tämän lisenssin antamia oikeuksia laajempia lupia voi olla saatavilla osoitteessa http://www.oulu.fi/kirjasto/tietopalvelu.