Skip to main content

Historian ja kulttuuritieteiden tiedonhakuopas: Tiedonhaku

Apua tiedonhakuun

Tiedonhaku

Tarvitset kykyä etsiä ja paikantaa tieteellistä tietoa sekä arvioida ja käyttää löydettyä tietoa kriittisesti.

Tiedonhankinnan opetus

Käyttöoikeudet

Mitä löytyy mistäkin?

Kotimaisia tai ulkomaisia kirjoja:

Kansainvälisiä tieteellisiä lehtiartikkeleita:

  • esim. Ebsco- ja ProQuest-tietokannat, Scopus, Google Scholar.

Tietty ulkomainen artikkeli:

Kotimaisia lehtiartikkeleita:

Miten hakulauseke tehdään?

1. Katkaise hakusanat. Katkaisumerkki on yleensä asteriski eli tähtimerkki (*).
2. Kirjoita sanaliitot lainausmerkkien sisään.
3. Käsitteiden eri variaatiot eli saman aihepiirin vaihtoehtoiset termit erotellaan OR-operaattorilla.
4. Hakuun lisätään toinen aihepiiri AND-operaattorilla.

Esimerkki: Maahanmuuttajien (Käsite 1) kulttuuri-identiteetin ja oman kielen (Käsite 2) huomioiminen kotouttamisessa (Käsite 3)

Hakusanat asetellaan tietokannan hakulaatikkoon näin:

Käsite 1:n variaatiot: immigra* OR migra* OR refugee* OR "asylum seeker*" [jne.]
  AND
Käsite 2:n variaatiot: "cultural identity" OR "language identity" OR "linguistic identity" [jne.]
  AND
Käsite 3:n variaatiot: integrat* [jne.]

Hakulausekkeena:

(immigra* OR migra* OR refugee* OR "asylum seeker*") AND ("cultural identity" OR "language identity" OR "linguistic identity"AND integrat*

E-aineistojen etäkäyttö ja käyttöoikeudet

Elektroniset aineistot ovat käytettävissä Oulun yliopiston verkossa tai etäkäytön kautta. Pääsy e-aineistoihin yliopiston verkon ulkopuolelta edellyttää kirjautumista Oulun yliopiston käyttäjätunnuksella (OY:n henkilökunta ja opiskelijat | Haka-kirjautuminen).

E-aineistojen käyttöoikeudet, FAQ

Huom! Osa tietokannoista on vapaasti käytettävissä verkossa.

Historiatieteet Oulun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa

Kulttuuritieteet Oulun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa