Skip to main content

Tietokantojen oppaat: Oula-Finna

Keskeisimpien Oulun yliopistossa käytössä olevien tietokantojen pikaoppaat

Tietoa tietokannasta: Oula-Finna

Tietokantaoppaat: Oula-Finna

KUVAUS ESIMERKIT

Katkaisu- ja korvausmerkit

- ei voi olla hakutermin ensimmäisenä merkkinä

* tarkoittaa 0…n merkkiä

- hakee katkaisumerkkiä edeltävillä kirjaimilla alkavia sanoja

Ilman katkaisumerkkiä:

- hakee suomenkielisen hakusanan kaltaisia sanoja

- s-päätteiset muodot englanniksi

päiväko*
> päiväkoti, päiväkodin, päiväkotityöhön

päiväkoti 
> päiväkoti, päiväkodin, vuorohoitopäiväkodissa

emotion 
> emotion, emotions

? on yhden merkin korvausmerkki wom?n
> woman, women
Fraasit

Lainausmerkit

- monikkoa, synonyymejä tai taivutusmuotoja ei löydy automaattisesti

- lainausmerkkien sisällä ei voi käyttää katkaisumerkkiä

- tietyn julkaisun hakeminen

"computational thinking"

"positiivinen pedagogiikka"
HUOM: ei hae esim. muotoa 'positiivisen pedagogiikan'

"sosiaali* media*"


"International Journal of Language and Communication Disorders"

Haussa käytettävät operaattorit

Ohjelma tunnistaa sanojen välin automaattisesti AND-operaattoriksi (oletusoperaattori).

Operaattorit on kirjoitettava isoilla kirjaimilla.

terveys ravitsemus liikunta

"participatory design" OR "cooperative design" OR "co-operative design"

Vinkkejä haun toteutukseen

Perushaussa hakulausekkeet voi muodostaa sulkeita ja operaattoreita käyttäen.

 

("participatory design" OR "cooperative design" OR "co-operative design") ("user interface" OR "user interfaces")

(monikulttuuri* OR maahanmuut*) AND (päiväko* OR varhaiskasvat*)

((sosiaalinen media) OR instagram OR facebook) AND (brändi OR markkinointi)

Finnassa hyödynnetään Voikko-kielityökalua, joka palauttaa suomen kielen sanoja niiden perusmuotoon ja pilkkoo yhdyssanoja. https://voikko.puimula.org/
Viitteiden siirto RefWorksiin

Tapa 1) Viitteessä: 
Vie viite -> Vienti: RefWorks -> Lähetä palveluun: RefWorks.

Tapa 2) Suosikeissa:

Valitse haluamasi viitteet, paina Vie-painiketta, vahvista vielä siirto napasuttamalla uudestaan Vie-painiketta pop-up-ikkunassa. Paina vielä Lähetä palveluun: RefWorks -painiketta.

http://libguides.oulu.fi/New_RefWorks

Lisäoppia: Oula-Finna

Oula-Finna:

Kirjat, lehdet, tietokannat ym.: kirjaston kirjat, lehdet, tietokannat ja opinnäytteet.

E-aineistot: Kansainvälisten e-aineistojen haku; vertaisarvioituja artikkeleita viitteinä ja kokoteksteinä.

Muita kirjastojaOulun ja Kajaanin ammattikorkeakoulukirjastot; ilmainen kirjojen tilaaminen.

Kuopion Varastokirjasto: ilmainen kirjojen ja artikkeleiden tilaaminen.

ARTO - kotimaisia artikkeleita: kotimaisia tieteellisiä artikkeleita; osassa linkki kokotekstiin, muut löytyvät julkaisun nimellä kirjaston kokoelmasta.