Oula-Finna-opas

Käytä Tarkennettua hakua, kun

  • käytössäsi on useita vaihtoehtoisia termejä eri aihepiireistä
  • haluat yhdistää hakuun eri hakutyyppejä.

 

Haun kohdistaminen hakukenttiin

  • Vapaasanahaku on oletushaku, joka hakee koko tietueesta.
  • Nimeke/otsikko sisältää: haku täsmää nimeke/otsikko-kenttään missä tahansa kohdassa
  • Nimeke/otsikko alkaa: haku täsmää ainoastaan tietueisiin, joista haettu sana löytyy otsikkokentän alusta
  • Nimeke/otsikko täsmälleen: löytää hakemasi aineistot silloin, kun tiedät haettavan aineiston koko nimekkeen täsmällisesti; hakee vain yläotsikosta, eikä ota huomioon alaotsikoita, esim. kasvatus-sanalla löytää vain pelkällä Kasvatus-nimekkeellä olevan lehden tietueen, eikä tietuetta, johon on kirjattu alaotsikko Kasvatus : Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja.
  • Sijainti: voi etsiä tietyssä hyllyluokassa olevat painetut kirjat; katso tästä lista kirjaston hyllyluokista ja niiden sijaintikartat.
     

Katso hakuesimerkkejä.

Oula-Finna-tietokannat / Oulun yliopisto

Oula-Finna-tietokannat / Oamk

APUA TIEDONHAKUUN