Oula-Finna-opas

Käytä Tarkennettua hakua, kun

  • käytössäsi on useita vaihtoehtoisia termejä eri aihepiireistä
  • haluat yhdistää hakuun eri hakutyyppejä.

 

Haun kohdistaminen hakukenttiin

  • Vapaasanahaku on oletushaku, joka hakee koko tietueesta.
  • Nimeke/otsikko sisältää: haku täsmää nimeke/otsikko-kenttään missä tahansa kohdassa
  • Nimeke/otsikko alkaa: haku täsmää ainoastaan tietueisiin, joista haettu sana löytyy otsikkokentän alusta
  • Nimeke/otsikko täsmälleen: löytää hakemasi aineistot silloin, kun tiedät haettavan aineiston koko nimekkeen täsmällisesti; hakee vain yläotsikosta, eikä ota huomioon alaotsikoita, esim. kasvatus-sanalla löytää vain pelkällä Kasvatus-nimekkeellä olevan lehden tietueen, eikä tietuetta, johon on kirjattu alaotsikko Kasvatus : Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja.
  • Sijainti: voi etsiä tietyssä hyllyluokassa olevat painetut kirjat; katso tästä lista kirjaston hyllyluokista ja niiden sijaintikartat.
     

Katso hakuesimerkkejä.

Perushaku

Kun koko haku eli kaikki hakusanat OR- ja AND- operaattoreineen kirjoitetaan yhteen hakulaatikkoon, OR-sanojen ympärillä pitää olla sulkumerkit.

("participatory design" OR "cooperative design" OR "co-operative design") AND "user interface"

(monikulttuuri* OR maahanmuut*) AND (päiväko* OR varhaiskasvat*)

("sosiaalinen media"~2 OR "social media" OR instagram* OR facebook*) AND (bränd* OR brand* OR markkin* OR market*)
 

Tarkennettu haku

Tarkennetussa haussa OR-operaattorisanat sijoitetaan omaan hakulaatikkoonsa, jolloin sulkumerkkejä ei tarvita.

 

Katso hakuesimerkkejä.

Oula-Finna / Oulun yliopisto

Oula-Finna / Oamk

APUA TIEDONHAKUUN