Oula-Finna-opas

Kasvatustieteet ja psykologia

Haetaan tietyn tekijän tiettyä kirjaa

Tarkennettu haku

 • kirjan nimeen (kasvatuspsykologia) liitetään hakukenttä Nimeke/otsikko alkaa
 • tekijän sukunimeen (lehtinen) liitetään hakukenttä Tekijä/rooli.

Kuvakaappaus Oula-Finnasta


Perushaku

 • hakusanan eteen kirjoitetaan hakukentät: author:lehtinen title:kasvatuspsykologia

Halutaan uusia varhaiskasvatusaiheisia väitöskirjoja.

Haetaan ensin varhaiskasvatussanastoa hakusanaoppaasta.
Kopioidaan sanat Oula-Finnaan ja tehdään haku.
Rajataan hakutulos väitöskirjohin: Aineistotyyppi: Opinnäyte/Väitöskirja.
Tehdään lisäksi aikavälirajaus vuodesta 2020 lähtien.

Haetaan aiheesta monikulttuurinen päiväkoti. 

Hakukenttänä käytetään Vapaasanahakua ja hakusanat katkaistaan tähtimerkillä.

 • hakulaatikkoon kirjoitetaan päiväkotia kuvaavat sanat OR-operaattorilla eroteltuina:
  päiväko* OR varhaiskasvat* OR päivähoi* OR lastentarh* OR esiopet* OR esikoulu*
 • toiseen hakulaatikkoon kirjoitetaan monikulttuurisuutta kuvaavat sanat OR-operaattorilla eroteltuina:
  monikulttuuri* OR maahanmuut* OR ulkomaalai* OR kulttuurienväli*.

Hakulauseena haku näyttää tältä; hakulausetta voi käyttää myös Oula-Finnan perushaussa:
(päiväko* OR varhaiskasvat* OR päivähoi* OR lastentarh* OR esiopet* OR esikoulu*) AND (monikulttuuri* OR maahanmuut* OR ulkomaalai* OR kulttuurienväli*)

Kielitiede ja logopedia

Haetaan aiheesta afaatikon kuntoutus. 

Hakukenttänä käytetään Vapaasanahakua ja hakusanat katkaistaan tähtimerkillä.

 • hakulaatikkoon kirjoitetaan afasiaa kuvaavat sanat OR-operaattorilla eroteltuina:
  afasia* OR afaat* OR aphasi*
 • toiseen laatikkoon kirjoitetaan kuntoutusta kuvaavat sanat OR-operaattorilla eroteltuina:
  kuntout* OR puheterap* OR terap* OR hoito* OR therap* OR rehabilitat* OR treatment*.

Hakulauseena haku näyttää tältä; hakulausetta voi käyttää myös Oula-Finnan perushaussa:

(afasia* OR afaat* OR aphasi*) AND (kuntout* OR puheterap* OR terap* OR hoito* OR therap* OR rehabilitat* OR treatment*)


Kansainvälisten e-aineistojen haussa voi käyttää hakulausetta, jossa OR-sanojen ympärillä pitää olla sulkumerkit:

(aphasi*) AND (therap* OR rehabilitat* OR treatment*) 

Kirjoita hakusanat englanniksi ja muista vertaisarviointirajaus, niin saat tieteellisten lehtien artikkelit:

Kun hakee sanalla semantic*, saa muutaman muualta tulleen viitteen, joissa teksti info:eu-repo/semantics. Ne joutuu poistamaan NOT-operaattorilla:

semantic* NOT info:eu-repo/semantics

 

Kirjallisuudentutkimus

Kauppatieteet

Käytä englanninkielisiä hakusanoja, koska Oula-Finnan E-aineistot-välilehdellä haetaan kansainvälisiä artikkeleita.

Perushaussa hakulauseena, jossa OR-operaatiosanat ovat sulkumerkkien sisällä:

("social media" OR instagram* OR facebook*) AND (brand* OR market*)

Tarkennetussa haussa 

 • OR-operaattorisanat sijoitetaan omaan hakulaatikkoonsa, jolloin sulkumerkkejä ei tarvita
 • hakulaatikoiden välissä on aina AND-operaatio
 • hakusanojen väliin tuleva OR-operaattori valitaan alasvetovalikosta


   
 • OR-operaattorin voi myös jättää hakulaatikkoon


Hakutuloksessa rajaus Vertaisarvioitu hakee vertaisarvioituja eli tieteellisiä lehtiä. Lue lisää tieteellisistä lehdistä ja vertaisarvioinnista.

Koska lainausmerkkien sisällä ei voi käyttää katkaisumerkkiä, voi käyttää läheisyysoperaatiota ~2, joka tuottaa myös taivutusmuotoja suomenkielisillä sanoilla haettaessa:

"sosiaalinen media"~2 > sosiaalinen media, sosiaalisten medioiden, sosiaalisen ja perinteisen median...

Tarkennetussa haussa OR-operaatiot eli saman aihepiirin sanat sijoitetaan omiin hakulaatikoihinsa:

 • ylimmälle riville kirjoitetaan: "sosiaalinen media"~2 OR "social media" OR instagram* OR facebook*
 • toiselle riville kirjoitetaan: bränd* OR brand* OR markkin* OR market*.


 

Haku hakulauseena perushaussa


Aihe liittyy pelien hyödyntämiseen kielen oppimisessa. Hakulauseena haku näyttää tältä:

(game* OR gamif* OR gaming OR videogam* OR exergam* OR edugam*) AND (language* OR linguistic* OR pronunciat* OR vocabular*) AND (learn* OR acquisit* OR educat* OR teach* OR student*)

Hakulause kopioidaan semmoisenaan Oula-Finnan perushakuun ja sama haku voidaan tehdä näppärästi myös kansainvälisten aineistojen haussa.

Oula-Finna Oamk

Tilaaminen Kuopion Varastokirjastosta

Lukusalilainapyynnön tekeminen