Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Tiedonhankintakurssi (historia): Kurssin esittely

Kurssikuvaus

Tiedonhankintakurssi (historia)

Tunniste: 700333P
Laajuus: 27 tuntia opiskelijan työtä
Opetuskieli: suomi
Ajoitus: Opintojakso järjestetään 1. periodilla. Opintojakso suoritetaan yhtä aikaa 700333P Tutkimusmenetelmät -kurssin kanssa.
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hakea tieteellistä tietoa, osaa käyttää tieteenalansa tärkeimpiä tietokantoja, osaa arvioida hakutuloksia ja lähteitä sekä osaa käyttää viitteidenhallintajärjestelmää.
Sisältö: Tiedonhakuprosessin eri vaiheet: tutkimusaiheen jäsentäminen ja hakusanat, tieteenalan tärkeimmät tietokannat ja julkaisukanavat, erilaiset tiedonhakutekniikat, tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi ja RefWorks-viitteidenhallintajärjestelmä.
Toteutustavat: Luento-opetus 10 h, itsenäistä opiskelua 17 h
Kohderyhmä: Historiatieteiden opiskelijat
Yhteydet muihin opintoihin: Kurssi on osa 700333P Tutkimusmenetelmät -kurssia ja on sijoitettu sen yhteyteen.
Verkko-oppimateriaali: http://libguides.oulu.fi/tieteellinentiedonhankinta
Suoritustavat ja arviointikriteerit: Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa luennoilla ja kurssitehtävien suorittamista.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Hyväksytty vastaa arvosanaa 3.
Vastuuhenkilö: Kirjaston informaatikot

Kurssin toteutus

Kurssi sisältää tehtäviä ja viisi pakollista yhteistapaamista: 5 x 2 oppituntia, yksi tapaaminen viikossa.

Tehtävät, oheismateriaalit ja linkit Zoom-luokkahuoneisiin ovat kurssin Moodle-tilassa Tiedonhankintakurssi (KTK/HuTK).

Poissaolo oman ryhmän kerralta on mahdollista korvata osallistumalla saman viikon aikana toiseen tämän kurssin ryhmään tai toisen tiedonhakukurssin ryhmään:

1-periodin kurssit (HuTK ja KTK)

KLO   MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI
8-10 Ruotsin kieli / Anna-Liisa Kärnä Historia, ryhmä 1 / Anna-Liisa Kärnä
10-12 Logopedia, ryhmä 2 / Jaana Suorajärvi
12-14

Historia, ryhmä 2 / Anna-Liisa Kärnä

Kasvatustieteet, ryhmä 1 / Seija Kulmala

Kasvatustieteet, ryhmä 2 / Jaana Suorajärvi

Englantilainen filologia / Kaisu Clarot

Kasvatustieteet, ryhmä 5 / Anna-Liisa Kärnä

14-16

Suomen kieli / Seija Kulmala

Logopedia, ryhmä 1 / Jaana Suorajärvi

Kasvatustieteet, ryhmä 3 ja ryhmä 4 / Kaisu Clarot

 

Kurssin sisältö

1. viikko/kerta

2. viikko/kerta

3. viikko/kerta

  • Kotimaiset tietokannat: Oula-Finna ja Arto, Finna.fi
  • Opinnäyteopas | Jultika

4. viikko/kerta

  • Ulkomaiset lehtiartikkelitietokannat, mm. Ebsco ja ProQuest
  • Elektroniset kirjat
  • Elektroniset hakuteokset

5. viikko/kerta

Palaute

Palautteesi on meille tärkeä!

Aikataulut ja ilmoittautuminen

Tiedonhankintakurssille on erillinen ilmoittautuminen.
Ks. Kirjaston tiedonhankintaosuus (historia), ryhmä 1 / ryhmä 2:

Tärkeät päivämäärät:

  • Ilmoittaudu viimeistään ma 14.9.2020.

  • Opetusviikot: 38-42. Kurssi toteutetaan etäopetuksena (Zoom).