Tieteellisen tiedonhankinnan opas: Avoimet (open access) julkaisut

Avoimet julkaisut

Avoimena julkaistut (open access) artikkelit ovat maksutta verkossa kenen tahansa luettavissa. Artikkeli voi olla alun perin avoimena julkaistu tai siitä saattaa olla jokin versio rinnakkaistallennettuna esim. julkaisuarkistossa. Lisätietoa avoimesta julkaisemisesta.

Open access -lehdet perivät maksut kirjoittajilta (APC, article processing charge), eivät tilaajilta eivätkä lukijoilta. Uudenlainen ansaintatapa on synnyttänyt ns. saalistavia (predatory) lehtiä ja kustantajia. Pelkästään kirjoittajamaksujen periminen ei tee lehdestä epäilyttävää, mutta saalistajalehdillä esiintyy vilunkia mm. myös toimituskunnan kokoonpanoissa ja vertaisarvioinnin toteutuksessa. Tämänkään vuoksi lehden tai kustantajan kotisivu ei ole aina luotettava lähde lehden tai kustantajan luotettavuuden, tieteellisyyden tai laadun arviointiin.

Anna-Sofia Ruth: Kuinka välttää saalistajajulkaisuja? Vastuullinen tiede 15.3.2018.

Vilén, T., & Savolainen, E. (2019). Saalistajien jäljillä. Signum, 51(3), 33–42.

Avointen julkaisujen saatavuus