Skip to Main Content

CINAHL-ohje: Haku asiasanoilla ja hakujen yhdistely

Aiheenmukainen haku asiasanoilla

Etsiessäsi tietoa tietystä aiheesta:

  1. Mieti vapaasti hakusanat.
  2. Hae yksi hakusana kerrallaan CINAHL Headings -sanastosta. Ohjelma ehdottaa aiheeseen liittyviä asiasanoja.
  3. Valitse ehdotetuista termeistä sopivin ja suorita haku.
  4. Yhdistele erilliset haut lopuksi toisiinsa Boolen operaattoreilla AND / OR

CINAHL Headings

Valitse näytön yläreunasta kohta CINAHL Headings. Kirjoita kenttään vapaasti miettimäsi hakusana ja lähde selaamaan sanastoa Browse-painikkeesta.

 

Ohjelma tarjoaa asiaa vastaavia asiasanoja. Asiasanat näkyvät sinisinä linkkeinä. Valitse näistä sopivin.

Subheadings, Explode, Major Concept

Asiasanan valinnan jälkeen avautuu termin perään näkökulmavalikko (Subheadings). Täällä on valittavana joukko  näkökulmia. Valitse näkökulma/näkökulmat. Huom! Näkökulmia kannattaa käyttää vain, jos ne vastaavat suoraan etsimääsi aihetta, muuten hakutulosta ei kannata turhaan pienentää valitsemalla yksittäisiä näkökulmia. Oletuksena ohjelma hakee kaikkia näkökulmia.

Termin perässä oleva Explode-ruutu: Tämä valinta tehostaa hakua, tällöin haetaan myös termin kaikilla mahdollisilla tarkemmilla alakäsitteillä. Yleensä haut kannatta tehdä explode-hakuna. Expode-ruutu on aktiivinen vain osassa termejä.

Termin perässä oleva Major Concept -ruutu: Tämä valinta painottaa termiä ja hakee ne artikkelit, joissa termin kuvaama asia on pääasia. Valinta pienentää hakutulosta.

Valintojen jälkeen klikkaa Search Database-painiketta

Hakujen yhdistely

 

Erillisiä hakuja voi yhdistellä toisiinsa hakuhistorian kautta. Hakuhistoria löytyy hakukenttien alapuolelta Search History -linkistä. Mikäli et ole hakunäytössä, osoita ensin New Search-painiketta.

  • Tyhjennä ensin hakukentät Clear-painikkeesta ennen hakujen yhdistelyä. Tämä on tärkeää!
  • Rastita seuraavaksi yhdistettävät joukot ja valitse joko Search with AND tai Search with OR –haku. Kuvan esimerkissä on valittu Search with AND, jolloin ohjelma hakee julkaisut, joiden otsikossa esiintyy sana ”quality” ja sen lisäksi ne ovat saaneet asiasanan ”ambulatory care nursing”.

 

Tarkista yhdistelyn jälkeen, että hakuhistoriassa näkyy uudessa yhdistetyssä joukossa vain alkuperäiset joukot esim. tässä tapauksessa uusi joukko on S1 and S2. Jos hakukenttien tyhjennys Clear-painikkeesta on unohtunut ennen hakujen yhdistelyä, sotkeutuu yhdistettyyn joukkoon myös hakukenttiin jääneet hakusanat.

CINAHL (Oulun yliopisto)

CINAHL on käytettävissä yliopiston ja OYS:n verkossa sekä etäkäyttöön kirjautumisen kautta.

CINAHL (Oulun ammattikorkeakoulu)

CINAHL on käytettävissä Oulun ammattikorkeakoulun verkossa sekä etäkäyttöön kirjautumisen kautta.