ProQuest-opas

Hakasulkeissa oleva asteriski ja numero [*n] korvaa n merkkiä, n 0-20:

econom[*20]  > economy, economics, economically, econometrics...
 

Asteriski eli tähtimerkki * korvaa 0-5 merkkiä:

teach*  > teach, teacher, teaching..., EI: teacherpreneurs, teachability, teachership...
child*  > child, children's, childhood..., EI: childbearing, childlessness...


Testaa kuinka paljon viitteitä menetät käyttämällä pelkkää tähtimerkkiä verrattuna [*20]-merkkiin:

teach[*20] NOT teach*


Katkaisu- ja korvausmerkit eivät voi olla hakutermin ensimmäisenä merkkinä.

Katkaisumerkillä haettuja termejä ei huomioida relevanssilajittelussa. Jos haussasi on katkaisumerkillisiä ja -merkittömiä sanoja, katkaisumerkittömät sanat korostuvat relevanssilajittelussa.

Kysymysmerkki ? korvaa 0 tai 1 merkkiä

humo?r[*20]  > humor, humour, humorousness...
voidaan hakea myös humor[*20] OR humour[*20]

organi?ation*  > organization, organisational, organizationally...
voidaan hakea myös organisation* OR organization*

Lainausmerkeillä etsitään peräkkäin esiintyviä sanoja eli sanaliittoja, fraaseja ja nimiä 


"out-of-hospital" > out-of-hospital, out of hospital
"rangifer tarandus tarandus"

Lainausmerkkeihin laittaminen estää automaattisen taivutusmuotojen ja eri kirjoitusasujen löytymisen:

"defence organisation" > defence organisation

Tämän voi välttää hakemalla lainausmerkeissä ja aaltosulkeissa

"{defence organisation}" > defence/defense organisation, defence/defense organizations, defence/defense organisation's, defence/defense organizations'

tai käyttämällä korvausmerkkiä ja katkaisumerkkiä, jolla saadaan myös taivutusmuotoja mukaan

"defen?e organi?ation*" > defence/defense organisation, defence/defense organizations, defence/defense organisation's, defence/defense organizations', defence/defense organizational...

Lainausmerkkin sisällä voi käyttää katkaisua:

"soci* emotion*" > socio-emotionally, social emotional
"defen?e organi?ation*" > defence/defense organisation, defence/defense organizations, defence/defense organisation's, defence/defense organizations'
"corporat* profit*" > corporate profits, corporational profitability
 

Yhdysviivallisena haettaessa löytää myös yhdysviivattomat sanaliitot

Fraasihakuun voi käyttää myös yhdysviivaa. Yhdysviivallisena haettaessa löytää myös yhdysviivattomat. Ilman yhdysviivaa tulkitaan eri sanoiksi, jolloin haku onkin AND-operaatio.

"talk-show" on sama kuin "talk show" on sama kuin talk-show
story-tell* >  story-telling, story tellers
artific*-intelligen* on sama kuin "artific* intelligen*"

Jotkin yhdysviivalliset sanat voidaan kirjoittaa myös yhteen. Ne on haettava OR-operaattorilla:

story-tell* OR storytell*
multi-profession* OR multiprofession* 

Lisätietoa tiedonhausta

APUA TIEDONHAKUUN