Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Legacy RefWorks: Viitteiden muotoilu

Sivun sisältö

Tekstiviitteen ja ala- ja loppuviitteen muotoilu käsikirjoituksessa

Tekstiviitteen muotoilu

Output Style Editorin toimnta

Ajatusviiva

Ajatusviiva on yhdysmerkkiä eli yhdysviivaa pitempi vaakaviiva. Uudella (2008) näppäimistöllä se tuotetaan näppäinyhdistelmällä AltGr  + yhdysmerkki. Vanhalla näppäimistöllä sen voi tuottaa eri tavoin. Esimerkiksi Windows-ohjelmissa sen voi kirjoittaa näppäilemällä Ctrl ja numero-osion miinusmerkin (ilman Num Lock -toimintoa) tai painamalla Alt-näppäintä ja näppäilemällä numeronäppäimistöstä 0150 (Num lock -toiminto päällä). Macintosh-tietokoneiden näppäimistöllä ajatusviivan voi tuottaa painamalla Alt ja kirjainnäppäimistön viivanäppäintä. Lähde: Kotimaisten kielten keskus (http://www.kotus.fi/index.phtml?s=4291)

Ajatusviiva lähdeluetteloon sivunumeroiden väliin: muotoile RefWorksissa viite (Edit Reference) siten, että siirrä loppusivunumero (Other pages) alkusivunumeron (Start Page) laatikkoon ja tee ajatusviiva niiden väliin painamalla Alt-näppäintä ja näppäilemällä numeronäppäimistöstä 0150.

Tekstiviitteen ja ala- ja loppuviitteen muotoilu käsikirjoituksessa

Windows Write-N-Cite - käyttäjät voivat muotoilla yksittäisiä viitteitä Edit Citation - toiminnolla.  One Line/Cite View´ia ja muita toimintoja käytettäessä muotoilun voi tehdä viittauslaatikossa tai viittausalueessa.

tai:

{{4973 Bencze, P. 2007;}} (käsikirjoituksessa)

 

Kaikkia kuvattavia muotoilumerkkejä voi käyttää tekstiviitteessä seuraavin poikkeuksin:

 • numeerisiin tyyleihin muotoilumerkkejä ei voi lisätä

 • / s - merkkiä ei voi käyttää tekstiviitteessä ELLEI k.o. viittaustyyli AINA sisällä sivunumeroita tekstiviitteissä (kuten esimerkiksi MLA sisältää, ja jossa voi käyttää /s - merkkiä).

  Jos haluat lisätä sivunumeroinnin tekstiviitteeseen, jonka vittaustyylin määrittelyyn sivunumerointi EI kuulu, sinun täytyy käyttää / f - merkkiä lisätäksesi numeroinnin. 

Muotoilumerkkejä ovat:

/ y    Julkaisuvuosi - kentän piilottaminen  (Suppress the year field).  Viite näyttäisi tällaiselta, {{1 Smith 2003/ y}}, jossa viitteen numero (RefId) on 1. Muotoilun jälkeen se olisi (Smith).

/ a     Tekijä - kentän piilottaminen (Suppress the author field). Tämä piilottaa ensimmäisen tekijäkentän. Viite näyttäisi tällaiselta, {{1 Smith 2003/ a}} ja muotoilun jälkeen (2003).

/ h     Tekstin piilottaminen (Hide text). Tämä muotoilumerkki menee kaikkien muiden muotoilumerkkien edelle. Muotoilu piilottaa koko tekstiviitteen. Toiminto ei piilota ainoastaan sitä viitettä, johon merkki on liitetty, vaan samassa viittauksessa olvat muutkin viitteet. Viite näkyy kuitenkin edelleen bibliografiassa. Viite näyttäisi tällaiselta {{1 Smith 2003/ h}} ja muotoilun jälkeen sitä ei näkyisi ollenkaan.

/ f     Seuraava teksti - viitteen jälkeen tuleva teksti (Following text). Tällä merkillä lisätään tekstiä viitteen loppuun sellaisessa viittaustyylissä, joka ei normaalisti sisällä sivunumerointia tekstiviitteessä tai alaviitteessä. Jos normaalisti käyttämäsi viittaustyyli sisältää sivunumeroinnin, täytyy käyttää alempana mainittua /s - merkkiä (/ s switch) . Viite näyttäisi tältä, {{1 Smith 2003/ f p. 43}}.  Muotoilun jälkeen se olisi (Smith 2003 p. 43).

/ p    Edeltävä teksti (Preceding text). Tätä merkkiä käytetään siirrettäessä tekstiä viitteen sisällä. Myös esim. välilyönnit on otettava huomioon. Viite näyttäisi tällaiselta, {{1 Smith 2003/ pUnpublished work by }}.  Muotoilun jälkeen se olisi (Unpublished work by Smith 2003).

/ s     Viittaus tiettyyn sivuun tekstiviiteessä tai alaviitteessä tai loppuviitteessä (Cite a specific page in-text or in a footnote or endnote). Tämä merkki ohittaa tietokantaan tallennetut sivunumeroinnit. Esimerkiksi alaviite näyttäisi tältä, {{1 Smith / s 43}}.  Alaviite viittaa sivuun numero 43, itse viitteessä sivunumerot voivat olla toiset. Huom!  Bibliografiassa on edelleen alkuperäinen sivunumerointi.

Huom! Varmista, että muotoilumerkki on ennen puolipistettä viitenäytössä.  Samoin kiinnitä huomiota esim. pisteisiin ja välilyönteihin. Esim. viitteen (Smith 2003, p. 43) pitäisi näyttää viitenäytössä tältä:  {{1 Smith 2003/ f, p. 43}}.

Muotoilumerkkien käyttäminen alaviitteissä

Alaviitteille on vain yksi muotoilumerkki / s (muut 5 eivät toimi alaviitteissä). Lisäksi on voimassa sääntö, että sivunumerointi on alaviitteiden tyylissä oltava (tyylejä esim. Chicago ja Turabian).

Tiettyihin sivunumeroihin viittaaminen

Tekstiviitteissä tiettyihin sivunumeroihin viittaaminen voi tuntua hankalalta -- käytätkö / f vai / s - merkkiä. Helpoin sääntö on, että kun käytät Write-N-Citea ja sen viite-editoria, jos näet sivunumeron tekstiviitteen tai alaviitteen esikatselussa, silloin voit käyttää Specific Page (eli / s) - toimintoa. Jos sitä ei näy esikatselussa, sinun täytyy käyttää Text After (/ f) - toimintoa.  

Jos et käytä Write-N-Citea ja viite-editoria, voit käyttää output style preview utility - toimintoa nähdäksesi, käyttääkö valitsemasi viittaustyyli sivunumerointia teksti- tai alaviitteissä.

Esimerkkejä muotoilumerkkien käyttämisestä

Kysymys: Kirjoitan artikkelia käyttämällä APA:n tyyliä. Lisään tekstiviitteen ja haluan lisätä sivunumeron. Näpäytän Edit Citation - linkkiä. Valitsen APA:n tyylin ja näen esikatselussa tekstiviitteen. Viitteessä ei ole sivunumeroa. Mitä teen?

Vastaus: Käytä Text After (eli / f) - toimintoa!

Kysymys: Kirjoitan artikkelia käyttäen MLA:n tyyliä. Tallennan viitteen, johon haluan tietyn sivunumeron. Näpäytän Edit Citation - linkkiä. Valitsen MLA:n tyylin ja näen viitteen esikatselussa. Tekstiviitteessä on sivumumerointi. Mitä teen lisätäkseni oman sivunumeron?

Vastaus: Käytä Specific Page- toimintoa (eli / s) pyyhkiäksesi olemassa olevan numeroinnin ja lisää haluamasi sivunumero!

Kysymys:  Kirjoitan artikkelia, johon haluan alaviitteet Chicago Notes- tyylillä.  Haluan vaihtaa sivunumerointia ja poistaa julkaisuvuoden, jotka molemmat näkyvät esikatselussa. Mitä teen?

Vastaus: Käytä Specific Page- toimintoa (eli / s) vaihtaksesi sivunumeroinnin ja poista manuaalisesti julkaisuvuosi, kun dokumentti on formatoitu, koska / s- muotoilumerkki on AINOA merkki, joka toimii alaviittetyylien kanssa (ja noissa tyyleissä TÄYTYY olla sivunumerointi määriteltynä alaviitteessä).

 

Tekstiviitteen muotoilu

Tekstiviitteiden muoto koostuu kahdesta osiosta: 

 • asetuksista, jotka määrittelevät tekstiviitteen ulkoasun

 • määrittelyistä, jotka määrittelevät viitteiden sisältämän informaation

Viittaustyylien muotoilu ja luominen

Ensin kannattaa tehdä muutokset viitteen asetuksiin (Citation Settings) ja vasta sen jälkeen varsinaiseen  tekstiviitteeseen tuleva informaatio.

Valitaan valikko bibliogarphy.

Uusi tyyli tehdään helpoimmin muokkaamalla jotain vanhaa, haluttua tyyliä lähellä olevaa tyyliä Output Syle Editorin avulla.

  Tekstiviitteen muodon määrittely:

 1. Citation Type - alasvetovalikosta valitaan In-Text Citations Only (tai In-Text Citations and Notes, jos halutaan alaviitteet/loppuviitteet tekstiviitteiden lisäksi).

     Näpäytä View- painiketta

 2. Näpäytä In-Text Citation - painiketta output style editorin päävalikossa.

 3. Näpäytä Citation Settings. Tässä määritellään viitteen muoto tekstissä. Tekstiviitteitä on kahdenlaisia: numeerisia ja tekijä/julkaisuaika - tyyppisiä. Vitteille on määriteltävä alku- ja loppumerkit, jotka RefWorksissa oletusarvoisesti ovat kaarisulkeet (), koska tämä on yleisimmin käytetty muoto.

Numeeriset viitteet:

 • Jos tekstiviite on numeerinen tai luot loppuviitteitä, valitse Use Only Reference Numbers in Citations. Jos haluat numerot yläviitteinä, klikkaa Superscrip(tai voit valita lihavoinnin, alleviivauksen, kursivoinnin, alaviitteen).

  • Citation Separator määrittelee numeeristen viitteiden erotinmerkin, jossa oletuksena on pilkku (1,2,3), tai voit valita välimerkin Number Range Separator - kohdasta, jossa oletuksena on väliviiva (1-3).

    

    

  Tekijä/Julkaisuaika:

 • Citation Separator määrittelee peräkkäin olevien viitteiden erotinmerkin.

Tekstiviitteen määrittely (tekijä/julkaisuaika):

1. Näpäytä In-Text Citation painiketta.

2. Oletuksena on, että viitteet ovat yhdellä kielellä. Halutessasi tyylin, joka tukee useita kieliä, klikkaa lisätietoja tästä: click here

3. Reference Type - kohdassa valitse Generic.

4. Voit määritellä ainoastaan Generic Reference Type - viitetyypin. Asetukset ovat voimassa kaikissa viitetyypeissä.

5. Fields for this type - osiossa näet kaikki käytettävissä olevat kentät tyypille Reference Type, Generic.

6. Valitse ja siirrä kenttiä, joita tarvitset (esimerkiksi tekijä/julkaisuaika - viitteeseen valitset Authors, Primary - kentän ja näpäytät oikealle osoittavaa nuolikuvaketta rightarrow.jpgsiirtääksesi kentän Output Field Order - laatikkoon, sitten Pub Year - kentän samalla tavalla okealla nuolella jne.  rightarrow.jpg).

7. Output Field Order - laatikossa valitse kenttä ja katso Field Settings - asetuksia oikealla olevassa ikkunassa. Field Settings - asetukset ohjaavat määrittelyprosessia. Ensimmäinen asetusten tyyppiryhmä Field Settings, on ulkonäöltään lähes samanlainen kaikissa kentissä, joissa määritellään asetukset esim. eri tyyppisille julkaisuille, tekijän nimen ulkoasulle viitteessä jne. Joissakin tapauksissa, kuten Volume tarvitaan vain vähän määrittelyjä, joissakin taas, kuten Author, on otettava huomioon useita määriteltäviä piirteitä.

8. Voit myös lisätä kommentteja Field Comments -alueeseen koskien kutakin viitetyyppiä. Kommentit näkyvät lisättäessä uusia viitteitä tai muokattaessa jo olemassa olevia.Tyypillisiä tekstiviitteiden kenttämäärityksiä:

Tehdessäsi tekstiviitteiiin uusia kenttiä tai muokatessasi vanhoja Output Style Editorilla ikkunan alaosassa olevan Preview of Citation Output - toiminto tulee aktiiviseksi ja näpäyttessäsi Update - painiketta näet alimmaisessa ikkunassa muutosten vaikutuksen viitteeseen.

 

 

      Tekijäkentät (Author Fields)

 1. Kenttää koskevat kommentit (Field Comments)

  Kommentit eivät vaikuta viitteen muotoon.

  Kentän asetukset (Field Settings)

  Jos olet määritellyt viitteen alku- ja loppumerkin Citation Settings - kohdassa, sitä ei enää tarvitse tehdä täällä.

  Tekijäasetukset (Author Settings)

 2. Include All - toiminto:

  Bibliografiassa näkyvä tekijöiden määrä. Valittaessa Include All ohitetaan muut määrittelyt. Kohdassa Show no more than voidaan valita näytettävien tekijöiden määrä (esimerkiksi 2) ja kohdassa If more, show first (esimerkiksi 1), jolloin viitteessä, jossa on tässä tapauksessa esimerkiksi 3 tekijää, näkyy ensimmäinen ja "et al".  "Et al" - merkinnän ilmiasun voi valita, esim. kursiivin.

  Saman sukunimisten samana vuonna julkaisemat viitteet RefWorks erottelee lisäämällä vuoteen kirjaimen, jos asettamasi tekijäasetukset estävät viitteiden erottelun esim. toisella tai kolmannella jne. tekijöillä.

(Smith 1998a, Smith 1998b)

 • Tekijä tuntematon, Anonymous:

  Tuntemattoman tekijälle RefWorksissä oletuksena on termi Anonymous. Author Settings - toiminnossa Anonymous - kohdassa termin voi vaihtaa (esim. Unknown); kentän voi jättää myös tyhjäksi vain poistamalla Anonymous - termin. Jos tekijä halutaan korvata (esim. artikkelin) nimellä, klikataan Use title - laatikkoa.

 • Erotinmerkit (Separators):

  Erotinmerkkien käyttö vaihtelee riippuen niiden paikasta (esim. 1. ja 2. tekijän välillä tai 2. ja 3. tekijän välillä). Separators - kohdassa erotinmerkiksi voidaan vaihtaa esimerkiksi "and": sana kirjoitetaan laatikkoon ilman lainausmerkkejä ja tekemällä tyhjämerkki sanan molemmille puolille. Huomaa, että and- sanassa sanan molemmin puolin on tyhjä lyönti ja pilkkua käytettäessä ainoastaan pilkun jälkeen (ettei tulos olisi tällainen: John JonesandBob Smith).

  • Ensimmäinen tekijä (First Author):

   Asetukset koskien ensimmäisen tekijän nimeä voivat poiketa seuraavien tekijöiden nimimuodoista. Name - alasvetovalikoista valitse oikea etunimen ja sukunimen järjestys, huomaa esim. pilkutus. Initial - alasvetovalikosta voit valita etunimien muodon, esim. First M. - valinta antaa etunimen kokonaan ja keskimmäisestä nimestä alkukirjaimen.

   Jos haluat tekijästä näkyviin vain sukunimen, valitse Name - valikosta Last; Initial - valikkoon ei tarvitse koskea.

   Isot kirjaimet (Case Setting):

  • Case Setting - valikossa voit valita isot kirjaimet joko sukunimessä tai koko nimessä. Jos muita tekijöitä ei viitteeseen haluta, voi niiden kohdalle jättää määrittelyn None.

  • Muut tekijät (Other Authors):

   Toiminnot ovat samat kuin ensimmäisenkin tekijän kohdalla.

  • Yksi tekijä (Single Author):

   Precede With ja Follow With - kentät määrittävät yhden tekijän nimeä ennen ja jölkeen tulevan merkin. Esimerkiksi piste nimen jälkeen saadaan panemalla piste Follow With - laatikkoon.

   Huom! Myös Field Settings - alueessa on Precede With ja Follow With - määrittelyt. Jos tekijäkenttään on määritelty piste ja välilyönti ja Field Settings - alueella välilyönti ja alkumerkki, tulee tekijän jälkeisen pisteen perään kaksi välilyöntiä.

   • Useita tekijöitä (Multiple Authors):

    Samoin kuin edellä, myös usean tekijän tapauksessa voidaan määritellä aloitus ja loppumerkit Precede With ja Follow With - kentissä.

   • Julkaisuvuosi (Pub Year):

    Jos Author Settings - alueella on määritelty tekijän ja julkaisuvuoden väliset merkit ja Citation Settings -alueella on määritelty seuraava sulkumerkki, ei julkaisuvuosi (Pub year) tarvitse enää välimerkkien määrittelyä.

    

    

Output Style Editorin toiminta

Output Style Editor'illa voit luoda viittaustyylejä joko luomalla kokonaan uuden tyylin tai editoimalla jotain jo olemassa olevaa tyyliä.

Voit myös lisätä olemassa olevaan tyyliin saman tyylin eri kielillä, jos tarvitset monikielisen bibliografian ja viitteet (ohjeet: Alternate Languages).

Viittaustyylissä (Output Style) voi käyttää erilaisia tekstiviitteiden ja ala- tai loppuviittausten (in-text citations, notes (footnote or endnote)) ja viiteluettelon (bibliography) yhdistelmiä. 

Kaikille tyyleille on kaksi pääosiota

 • Asetukset (The Settings):  Asetukset ovat erikseen viiteluettelolle tai bibliografialle (Bibliography), tekstiviitteille (In-Text Citations) ja ala- tai loppuviitteille (Notes) . Asetuksilla määritellään välilyönnit (spacing), otsikot, lajittelujärjestys jne.

 • Ulkoasumäärittelyt eri viittaustyypeille (The Reference Type definitions):  Kaikille kolmelle viittaustyypille (Bibliography, In-Text Citations and Notes) voidaan määritellä käytettävät kentät, kenttien järjestys, välimerkitys, välilyönnit, tekstin ominaispiirteet jne. eri tyyppisille aineistoille (kirja, lehti, web-sivu, väitöskirja jne.).

   

   

   

 

Perusohjeet (Huom! Tarkemmat ohjeet löytyvät sinisten linkkien takaa):

Ennen tyylin muokkaamista kannattaa tutustua sen julkaisun käyttämään tyyliin, jossa tutkimus halutaan julkaistavan. Joskus, vaikka julkaisija ilmoittaisi käyttävänsä tiettyä olemassa olevaa tyyliä, siinä saattaa olla pieniä poikkeuksia perustyyliin (yleensä Instructions to Authors tai Style Guide).

Jo olemassa olevan, lähellä haluttua olevan tyylin muokkaaminen on helpoin tapa luoda oma tyyli.

Olemassa olevan tyylin muokkaaminen

Ensin on etsittävä haluttua viittaustyyliä mahdollisimman lähellä oleva tyyli.

Huom! Et voi tehdä muutoksia valmiisiin tyyleihin (nimi mustalla tekstillä). Voit kopioda tyylejä nimeämällä ne uudelleen (nämä näkyvät punaisella tekstillä) ja sitten muokata niitä. Nämä "henkilökohtaiset tyylit" näkyvät vain sinun RefWorks - tililläsi.

Mac käyttäjät näkevät punaisen tekstin käyttäessään Safaria, Mozillaa and Netscapea, mutta eivät IE 5.x.:lla.

Olemassa olevan viittaustyylin löytäminen

 1. Valitse Bibliography, Output Style Editor.

 2. Etsi muokattava tyyli Style - alasvetovalikosta näytön yläosasta. Huom: Jos et ole varma muokkauskelvollisesta tyylistä, voit katsoa tyylien muotoiluja ja esimerkkiviitteitä näpäyttämällä näytön alaosassa olevaa View - painiketta.

 3. Löydettyäsi käytettävän tyylin, nimeä se uudelleen kirjoittamalla tyylin nimi Name - laatikkoon.

 4. Voit myös tehdä avuksesi linkin (ehkä Ohjeita kirjoittajille tai julkaisun web-sivulle) Link - laatikkoon (http:// + URL).

 5. Comments - laatikkoon voit kirjoittaa kommenttisi (ilman rivinvaihtoja).

 6. Citation Type - valikosta valitse viitetyyppi.

 7. Näpäytä Save As - painiketta.

 8. Uusi tyyli näkyy nyt Style - alasvetovalikossa punaisella ja vain henkilökohtaisella tililläsi.

 9. Näpäytä Edit - painiketta aloittaaksesi muokkamisen.

  Tyylin määrittelyosiot (Style Components)

  Jokaiselle tyylille on kaksi osiota -- Asetukset (Settings) ja Viittaustyypit (Reference Types). Kaikki niiden osamäärittelyt on tarkistettava, jotta saaadaan tulokseksi juuri haluttu viittaustyyli.

  Tyylin muotoilemiseksi täytyy:

  Tarkistaa Viitetyyppi (Citation Type)

  Tarkistaa Asetukset (Settings)

  Tarkistaa määritellyt Viittaustyypit (Reference Types)

Viitetyypin tarkistaminen

Kun ensin on valittu muokattava viittaustyyli, on huomattava Viitetyyppi (Citation Type ) - alasvetovalikko. Oletuksena tässä oppaassa on Vain tekstiviite (In-Text Citation Only). Valittavana on kuitenkin kolme eri vaihtoehtoa:  

 • Tekstiviitteille ja työpaperin lopussa olevalle bibliografialle Vain tekstiviite (In-Text Citations Only). Ohjeet: here.

 • Alaviitteille sivujen alalaidassa tai loppuviitteille dokumentin lopussa valitse Vain Ala-/ Loppuviitteet ( Notes Only). Ohjeet: here.

 • Halutessasi muokata sekä tekstiviitteitä että ala-/ loppuviitteitä valitse (In-Text Citations and Notes) (toiminto sisältää myös bibliografian tyylin muokkaamisen, jos tarvitaan).

  Asetusten tarkistaminen

  Asetukset koskevat koko viittaustyyliä. Ne sisältävät rivivälityksen, loppupisteiden määrittämisen, sisennykset, numeroinnin, lajittelujärjestyksen jne. Bibliografian asetukset poikkeavat tekstiviitteiden ja ala-/ loppuviitteiden asetuksista.

  Asetusten tarkistaminen tai muokkaaminen:

 • Avaa valitsemasi muokkausalue (Bibliografia - osio avautuu tällöin myös).
 • Laajenna asetusten näkymää näpäyttämällä a.o. painiketta (esim. Bibliography settings, Citation settings tai Notes settings. (Tämän olet määritellyt jo aiemmin Citation Type alasvetovalikossa). 
 • Tee tarpeelliset muutokset ja tallenna save - painikkeesta. 

           

 

Määriteltyjen viittaustyyppien tarkistaminen

 1. Tarkistaessasi viittaustyyppien asetuksia voit tarkistaa myös määrittelyjen mukaiset Viittaustyypit (Reference Types) koskien Bibliografiaa (Bibliography), tekstiviitteistä (In-Text Citations) ja ala-/ loppuviitteitä (Notes).

 2. Voit tarkistaa jokaisen määritellyn viittaustyypin muodon valitsemalla tyypin Viittaustyyppi (Reference Type) - alasvetovalikosta Tyypin kentät (Fields for this Type) ja Kenttien järjestys (Output Fields Order) - laatikoiden yläpuolella. Jokainen tyyppi (kirja, konferenssiartikkeli, lehtiartikkeli jne.), jolle tyyli on määritelty, on varustettu perässä olevalla (defined) - sanalla. Näet muotoilun ikkunan alaosassa olevassa Esikatselu (Preview of Bibliography Output) - tilassa.

   

   

  ---

   

  1. Yksityiskohtaisempi ohjeistus: Bibliography, In-Text Citation tai Notes.  

   Huom!
    Bibliografian tai ala-/loppuviitteen määrittelyissa jokaisella tyypillä TÄYTYY olla vähintään geneerinen tyyppi määriteltynä. Geneerinen tyyppi toimii oletuksena niissä viittauksissa, joita ei muutoin ole määritelty uudelleen. Geneeristä tyyppiä voi muokata, mutta sen tuhoaminen ei ole suositeltavaa. Suositus on, että kaikki tietokantaan tallentamasi viittaustyypit on tarkistettu ja määritelty. Tämä koskee myös tekstin sisällä olevia viitteitä silloin, kun viitteet sisältävät tekstiä.

   Jos tekstiviitteet sisältävät ainoastaan numeerista tietoa, silloin niille ei ole määriteltyjä viittaustyyppejä.

  2. Näpäytä yksittäisiä kenttiä Kenttäjärjestys - laatikossa (Output Fields Order), muuttaaksesi määrittelyjä. Vihreillä ylös ja alas suuntautuvilla nuolilla voit muuttaa kenttien järjestystä ja oikealle ja vasemmalle suuntautuvilla nuolilla lisätä ja poistaa kenttiä.

    

  3. Tallenna tekemäsi muutokset (Save). Voit tarkistaa lopputuloksen valitsemalla aineistossasi Bibliography ja Create.

   Uuden tyylin luominen

   Uuden tyylin voi luoda myös kokonaisuudessaan (eli ei muokata jo olemassa olevaa tyyliä, jonka ohjeisiin tässä vielä kerran linkki: Modifying an Existing Output Style). 

   Vinkki:  Ennen aloitusta tarkista "Ohjeita kirjoittajille" julkaisusta, johon kirjoituksesi aiot lähettää.

   Uuden tyylin luominen:

  4. Valitse Output Style Editor Bibliography - menusta.

  5. Näpäytä New - painiketta

  6. Nimeä tyyli Name - laatikossa. 

  7. Voit lisätä apuneuvoksi linkin web- sivulle (Esim. "Ohjeita kirjoittajille" käyttämäsi julkaisun sivulle). Muista http:// + koko URL.

  8. Comments - alueelle uuden tyylin nimen jälkeen voit lisätä kommentteja (ilman rivinsiirtoja).

  9. Valitse Citation Type (vain tekstiviite, vain ala-/loppuviitteet, sekä tekstiviitteet että ala-/loppuviitteet).

 3. Tekstiviitteitä ja dokumentin lopussa olevaa bibliografiaa varten valitse In-Text Citations only.  Lisäinformaatiota: here.

 4. Sivujen alaosassa olevia alaviitteitä tai dokumentin lopussa olevia loppuviitteitä varten valitse Notes Only. Tämä ominaisuus toimii yhdessä tekstinkäsittelyohjelmasi alaviite /loppuviite - ominaisuuksien kanssa. Lisäohjeita: here.

  • Sekä tekstiviitteitä että ala-/loppuviitteitä varten valitse In-Text Citations and Notes (Tämä sisältää myös bibliografian, jos tarpeen).

 5. Näpäytä Save As - painiketta.

 6. Näpäytä Edit - painiketta jatkaaksesi tyylin luomista.

Tyylin määrittelyosiot (Style Components)

Jokaiselle tyylille on kaksi määrittelyosiota -- Asetukset (Settings) ja Viittaustyypit (Reference Types).  Sinun täytyy määritellä kaikki asetukset ja viittaustyypit, jotka tarvitset.

Aluksi:

 • Määrittele Asetukset (Settings) viittaustyypille ja bibliografialle.

 • Määrittele Viittaustyypit (Reference Types)

Asetusten määrittäminen (viite, ala-/loppuviite, bibliografia) (Establishing the Settings (Citation, Notes and Bibliography))

Voit määritellä tyylisi asetukset näpäyttämällä Bibliography, In-Text Citations ja/tai Notes - painikkeita ja menemällä Settings - alueelle. Nämä asetukset määrittelevät sanavälit, lajittelujärjestyksen ja muita tietoja. Tyyli on yhdistelmä erilaisia asetuksia:  Bibliography settings, In-Text Citation - asetukset tai Notes . asetukset (määrittelyihin pääsee Citation Type - alasvetovalikosta).

 1. Näpäytä Bibliography Settings - yläpainiketta ruudun yläosassa päästäksesi asetuksiin.

 2. Määrittele asetukset (Yksityiskohtaiset ohjeet: here).

 3. Näpäytä Save - painiketta, ennen kuin jatkat. 

 4. Näpäytä In-Text Citation - painiketta (tai Notes - painiketta) siirtyäksesi seuraavaan asetusryhmään.

 5. Näpäytä Citation Settings (tai Notes Settings) yläpainiketta päästäksesi asetuksiin.

 6. Määrittele asetukset (yksityiskohtaiset ohjeet: in-text citation - ja notes - asetukset).

 7. Näpäytä Save - painiketta.

  Viittaustyyppien määrittäminen

 8. Kaikkien tarvittavien viittausmuotojen tyyli täytyy määritellä, jotta halutunlainen bibliografian, tekstiviitteiden ja ala-/loppuviitteiden muoto saavutettaisiin. Yksityiskohtaiset ohjeet löytyvät seuraavien linkkien takaa: bibliography format, in-text citation format ja/tai notes format. RefWorksille täytyy täsmällisesti kertoa, mitkä kentät halutaan mukaan ja millaisina kenttien on tulostuttava (esimerkiksi julkaisun nimekkeen täytyy olla viittauksessa mukana ja sen on näyttävä kursivoituna. Jokaisen sanavälin, pilkun, pisteen jne. on oltava määriteltyjä). Kannattaakin aina välillä katsoa esikatselu (preview) - toiminnolla, että tyylistä on tulossa oikeanlainen.

  Huom! Bibliografian tai ala-/loppuviitteen määrittelyissa jokaisella tyypillä TÄYTYY olla vähintään geneerinen tyyppi määriteltynä. Geneerinen tyyppi toimii oletuksena niissä viittauksissa, jota ei muutoin ole määritelty uudelleen. Geneeristä tyyppiä voi muokata, mutta sen tuhoaminen ei ole suositeltavaa. Suositus on, että kaikki tietokantaan tallennetut viittaustyypit on tarkistettu ja määritelty. Tämä koskee myös tekstin sisällä olevia viitteitä silloin, kun viitteet sisältävät tekstiä.

  Jos tekstiviitteet sisältävät ainoastaan numeerista tietoa, silloin niille ei ole määriteltyjä viittaustyyppejä.

 9. Esikatselulla voit katsoa määriteltyjä viittaustyylejä valitsemalla tyypin Reference Type - alasvetovalikosta Fields for this Type ja Output Fields Order - laatikoiden yläpuolellaJokainen määritelty tyyppi on varustettu sanalla [defined], ja sen muoto näkyy ruudun alaosassa olevassa laatikossa. 

 10. Lopuksi paina Save - painiketta. Suosittelemme koebibliografian tekoa (Bibliography, Create).