Siirry pääsisältöön

Tekoäly tiedonhaussa: Yleistä

Tekoäly ja sen sovellukset kehittyvät nopeasti

Tässä oppaassa käsitellään tekoälyä korkeakouluopinnoissa. Sisällön painopisteenä on tekoälyn hyödyntäminen tiedonhaussa. Tekoäly ja sen sovellukset kehittyvät nopeasti, samalla tavalla tämä opas on koko ajan työn alla. 

Tekoäly on laaja käsite, joka tarkoittaa tietokonejärjestelmien kykyä suorittaa tehtäviä ja prosesseja, jotka normaalisti vaativat ihmisen älykkyyttä. Tällaisia tehtäviä voivat olla esimerkiksi kuvantunnistus, puheentunnistus, ongelmanratkaisu ja päätöksenteko. Tekoälyä hyödynnetään arjessamme jo monessa: erilaisten sovellusten antamissa suosittelulistoissa, kielen kääntämisessä, mainonnan kohdentamisessa ja asuntojen hintojen ennustamisessa jne.


Eettinen ja arvioiva käyttö

Generatiivinen tekoäly on työkalu, joka voi auttaa meitä jokapäiväisessä elämässä, työssä tai opiskelussa. Kuten minkä tahansa työkalun kohdalla, eettinen, arvioiva ja tarkoituksenmukainen käyttö on avainasemassa. 

Informaatiolukutaito

 • Tekoälytyökalut eivät välttämättä ilmoita käyttämiään alkuperäisiä lähteitä eivätkä ne välttämättä käytä sellaisia lähteitä, jotka täyttävät tieteellisen kirjoittamisen vaatimukset. Joissakin tapauksissa lähteet ovat osoittautuneet olemattomiksi tai epätarkoiksi. Jos käytät työkalua, joka tuottaa joitakin elementtejä työstäsi, työn arvostelevan henkilön on tiedettävä, mikä on sinun ja mikä muualta peräisin.  
 • Tekoälypohjaiset hakutyökalut saattavat vaikuttaa siltä, että ne tekevät tieteellistä tutkimusta helposti ja nopeasti. Opiskelijan näkökulmasta tämä voi kuitenkin tarkoittaa, että opiskelija ei opi tärkeitä taitoja, kuten tieteellisen tutkimuksen perustaitoja esim. tiedonhakua, kriittistä arviointia ja ongelmanratkaisua.

Mis- ja disinformaatio

 • Misinformaatio on puutteellista tai väärää tietoa, jota annetaan epähuomiossa ja jonka tarkoitus ei ole tahallisesti johtaa harhaan
 • Disinformaatio on tietoisesti jaettua väärää tietoa, jonka motiivina voi olla muun muassa poliittinen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen,  taloudellinen hyöty sekä ilkivalta.

Yksityisyyden suoja

 • Esimerkiksi ChatGPT:n käyttöä varten on luotava tili, mikä mahdollistaa tietojen keräämisen, mikä on yksityisyyden suojaan liittyvä ongelma. Tekoälytyökalut voivat vaatia antamaan puhelinnumeron tai muita henkilökohtaisia tietoja. Verkossa tulisi olla tarkkana siitä, mitä tietoja jakaa tiliä luodessaan.
 • Muista tutustua tarkkaan ohjelman tietosuojakäytäntöön ja käyttöehtoihin. Muista, että työkaluja käyttäessäsi keskustelusi tyypillisesti tallennetaan automaattisesti ja että niitä käytetään työkalun tarkoituksiin.

Tekijänoikeudet

 • Joissakin tapauksissa tekoälytyökalut voivat käyttää verkossa olevaa materiaalia ilman tekijöiden lupaa.Tekijänoikeuksien noudattaminen on osa akateemista hyvää tieteellistä käytäntöä, minkä vuoksi on erittäin tärkeää suhtautua kriittisesti tällaisten välineiden käyttöön akateemisessa työssä
 • Tekoälypohjaisten tiedonhakutyökalujen käytön yhteydessä tulee huomioida myös e-aineistojen käyttöehdot.

Verkkokursseja tekoälystä

Elements of AI
Helsingin yliopiston avoin verkkokurssi
Practical AI - mitä jokaisen tulisi tietää tekoälystä
Kajaanin AMKin, Elisan, Sulavan ja Microsoftin tarjoama ilmainen verkkokurssi

Oulun yliopiston linjaukset

Oulun ammattikorkeakoulun linjaukset

Opiskelijan tarkistuslista

 • Keskustele kurssin opettajan tai opinnäytetyön ohjaajan kanssa hyvissä ajoin, onko tekoälysovellusten (ja minkä) käyttö sallittua työsi tiedonhaussa.
 • Tutustu tekoälysovelluksiin etukäteen: mihin ne pystyvät tiedonhaun tukena, mihin eivät. Vertaile tuloksia.
 • Mieti, mihin voit käyttää tekoälysovellusta tiedonhaussa, ja mihin et.
 • Tutustu käyttämääsi tekoälysovellukseen: kuka sitä ylläpitää ja miksi; onko sen käyttö maksullista tai rajattua, vaikuttaako se tuloksiin?
 • Lähdekritiikki on yhä edelleen sinun tehtäväsi. Ole kriittinen tulosten suhteen: tee vertailevia otantoja eri tietoa tarjoavista lähteistä ja tarkista esim. tekoälyn tarjoamia viitteitä ja niiden saamia viittauksia tietokannoista.
 • Jos käytät tekoälyä, viittaa siihen ohjeiden mukaan.

Keskeisiä käsitteitä

Tekoäly
Koneen kyky käyttää perinteisesti ihmisen älyyn liitettyjä taitoja, kuten päättelyä, oppimista, suunnittelemista tai luomista.
Koneoppiminen
Tekoälyn osa-alue, jonka juuret ovat tilastotieteessä. Koneoppimismenetelmät oppivat annetun datan pohjalta ilman erillistä sääntöjen ohjelmointia. Ne parantavat suorituskykyään tietyssä tehtävässä sitä mukaa kun lisää kokemusta tai dataa kertyy.
Suuri kielimalli (large language model, LLM)
Sanojen ja sanajonojen esiintymisen todennäköisyyksille perustuva malli. Kielimallit ennustavat annetulle tekstisyötteelle jatkoa tai tuottavat pyydetyn mukaista tekstiä. OpenAI-niminen yritys julkaisi tekstiä generoivan ChatGPT-palvelun vapaasti käytettäväksi marraskuussa 2022 ja alkuvuodesta 2023 se nousikin laajasti julkisuuteen.
Generatiivinen tekoäly
Generatiivinen tekoäly yhdistää koneoppimisen, syväoppimisen ja tekoälyn tehon. Se pystyy luomaan vastauksena sille annettuun pyyntöön alkuperäistä sisältöä esimerkiksi tekstiä, videoita, ääntä, koodia tai kuvia. Generatiivista tekoälymallia koulutetaan datan ja palautteen avulla ja tämän perusteella se pystyy luomaan yhä uusia innovatiivisia tuotoksia.

Creative Commons -lisenssi
Tämä opas on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.
Tämän lisenssin antamia oikeuksia laajempia lupia voi olla saatavilla osoitteessa http://www.oulu.fi/kirjasto/tietopalvelu.

Oppaan pohjana on käytetty Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun Tiedonhaun opasta.