Siirry pääsisältöön

Tekoäly tiedonhaussa: Yleistä


Tekoäly ja sen sovellukset kehittyvät nopeasti


Tässä oppaassa käsitellään tekoälyä korkeakouluopinnoissa. Sisällön painopisteenä on tekoälyn hyödyntäminen tiedonhaussa. Tekoäly ja sen sovellukset kehittyvät nopeasti, samalla tavalla tämä opas on koko ajan työn alla. 

Tekoäly on laaja käsite, joka tarkoittaa tietokonejärjestelmien kykyä suorittaa tehtäviä ja prosesseja, jotka normaalisti vaativat ihmisen älykkyyttä. Tällaisia tehtäviä voivat olla esimerkiksi kuvantunnistus, puheentunnistus, ongelmanratkaisu ja päätöksenteko. Tekoälyä hyödynnetään arjessamme jo monessa: erilaisten sovellusten antamissa suosittelulistoissa, kielen kääntämisessä, mainonnan kohdentamisessa ja asuntojen hintojen ennustamisessa jne.


Eettinen ja arvioiva käyttö


Generatiivinen tekoäly on työkalu, joka voi auttaa meitä jokapäiväisessä elämässä, työssä tai opiskelussa. Kuten minkä tahansa työkalun kohdalla, eettinen, arvioiva ja tarkoituksenmukainen käyttö on avainasemassa. 

Informaatiolukutaito

 • Tekoälytyökalut eivät välttämättä ilmoita käyttämiään alkuperäisiä lähteitä, eivätkä ne välttämättä käytä sellaisia lähteitä, jotka täyttävät tieteellisen kirjoittamisen vaatimukset. Joissakin tapauksissa lähteet ovat osoittautuneet olemattomiksi tai epätarkoiksi. Jos osa työstäsi on tehty tekoälytyökalun avulla, on työsi arvostelevan henkilön tiedettävä, minkä osan työstä olet tehnyt itse ja mikä on muualta peräisin. 
 • Tekoälypohjaiset hakutyökalut saattavat vaikuttaa siltä, että ne tekevät tieteellistä tutkimusta helposti ja nopeasti. Työn ulkoistaminen tekoälylle saattaa kuitenkin tarkoittaa sitä, että opiskelija ei opi tärkeitä taitoja, esimerkiksi tieteellisen tutkimuksen perustaitoja, joita ovat mm. tiedonhaku, kriittinen arviointi ja ongelmanratkaisu.

Mis- ja disinformaatio

 • Misinformaatio on puutteellista tai väärää tietoa, jota annetaan epähuomiossa ja jonka tarkoitus ei ole tahallisesti johtaa harhaan.
 • Disinformaatio on tietoisesti jaettua väärää tietoa, jonka motiivina voi olla muun muassa poliittinen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen, taloudellinen hyöty sekä ilkivalta.

Yksityisyyden suoja

 • Monen tekoälytyökalun, kuten ChatGPT:n käyttöä varten on luotava tili. Se mahdollistaa käyttäjän tietojen keräämisen, mikä on ongelma yksityisyyden suojan kannalta. Tekoälytyökalut saattavat vaatia käyttäjätiliä varten esimerkiksi puhelinnumeroa tai muita henkilökohtaisia tietoja. Verkossa tulisikin olla aina tarkkana siitä, mitä tietoja antaa tiliä luodessaan. 
 • Muista tutustua tarkkaan ohjelman tietosuojakäytäntöön ja käyttöehtoihin. Muista, että työkalu voi tallentaa keskustelusi ja käyttää sitä uudelleen. Et voi kontrolloida, mihin tietojasi tai keskusteluasi käytetään myöhemmin.

Tekijänoikeudet

 • Joissakin tapauksissa tekoälytyökalut voivat käyttää verkossa olevaa materiaalia ilman tekijöiden lupaa.Tekijänoikeuksien noudattaminen on osa akateemista hyvää tieteellistä käytäntöä, minkä vuoksi on erittäin tärkeää suhtautua kriittisesti tällaisten välineiden käyttöön akateemisessa työssä
 • Tekoälypohjaisten tiedonhakutyökalujen käytön yhteydessä tulee huomioida myös e-aineistojen käyttöehdot.

Verkkokursseja tekoälystä


Elements of AI
Helsingin yliopiston avoin verkkokurssi
Practical AI - mitä jokaisen tulisi tietää tekoälystä
Kajaanin AMKin, Elisan, Sulavan ja Microsoftin tarjoama ilmainen verkkokurssi

Oulun yliopiston linjaukset

Oulun ammattikorkeakoulun linjaukset

Opiskelijan tarkistuslista

 • Keskustele kurssin opettajan tai opinnäytetyön ohjaajan kanssa hyvissä ajoin, onko tekoälysovellusten (ja minkä) käyttö sallittua työsi tiedonhaussa.
 • Tutustu tekoälysovelluksiin etukäteen: mihin ne pystyvät tiedonhaun tukena, mihin eivät. Vertaile tuloksia.
 • Mieti, mihin voit käyttää tekoälysovellusta tiedonhaussa, ja mihin et.
 • Tutustu käyttämääsi tekoälysovellukseen: kuka sitä ylläpitää ja miksi; onko sen käyttö maksullista tai rajattua, vaikuttaako se tuloksiin?
 • Lähdekritiikki on edelleen sinun tehtäväsi. Ole kriittinen tulosten suhteen: tee vertailevia otantoja eri tietoa tarjoavista lähteistä ja tarkista esim. tekoälyn tarjoamia viitteitä ja niiden saamia viittauksia tietokannoista.
 • Jos käytät tekoälyä, viittaa siihen ohjeiden mukaan.

Keskeisiä käsitteitä

Tekoäly
Koneen kyky käyttää perinteisesti ihmisen älyyn liitettyjä taitoja, kuten päättelyä, oppimista, suunnittelemista tai luomista.
Koneoppiminen
Tekoälyn osa-alue, jonka juuret ovat tilastotieteessä. Koneoppimismenetelmät oppivat annetun datan pohjalta ilman erillistä sääntöjen ohjelmointia. Ne parantavat suorituskykyään tietyssä tehtävässä sitä mukaa kun lisää kokemusta tai dataa kertyy.
Suuri kielimalli (large language model, LLM)
Sanojen ja sanajonojen esiintymisen todennäköisyyksille perustuva malli. Kielimallit ennustavat annetulle tekstisyötteelle jatkoa tai tuottavat pyydetyn mukaista tekstiä. OpenAI-niminen yritys julkaisi tekstiä generoivan ChatGPT-palvelun vapaasti käytettäväksi marraskuussa 2022 ja alkuvuodesta 2023 se nousikin laajasti julkisuuteen.
Generatiivinen tekoäly (GenAI)
Generatiivinen tekoäly yhdistää koneoppimisen, syväoppimisen ja tekoälyn tehon. Se pystyy luomaan vastauksena sille annettuun pyyntöön alkuperäistä sisältöä esimerkiksi tekstiä, videoita, ääntä, koodia tai kuvia. Generatiivista tekoälymallia koulutetaan datan ja palautteen avulla ja tämän perusteella se pystyy luomaan yhä uusia innovatiivisia tuotoksia.

Creative Commons -lisenssi
Tämä opas on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.
Tämän lisenssin antamia oikeuksia laajempia lupia voi olla saatavilla osoitteessa http://www.oulu.fi/kirjasto/tietopalvelu.

Oppaan pohjana on käytetty Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun Tiedonhaun opasta  ja Laurea AMK:n kirjaston opasta Tekoäly tiedonhaussa