Siirry pääsisältöön

Tekoäly tiedonhaussa: GenAI – ChatGPT, Copilot


ChatGPT, Copilot ja muut generatiivisen tekoälyn sovellukset


Generatiivisen tekoälyn (GenAI) sovellukset on koulutettu valtavilla tekstimassoilla. Sovelluksille voi kirjoittaa tekstiä (prompt), ja ne vastaavat käyttäjän antamaan tekstisyötteeseen. Sovellusten kanssa voi siis ikään kuin käydä dialogia käyttäjän haluamasta aiheesta. Ne generoivat vastaukset oppimiensa tekstien pohjalta tilastollisen mallin perusteella. Yksinkertaistettuna sovelluksia voi verrata puhelimen ennakoivaan tekstinsyöttöön. Ne eivät siis tiedä mitään. 

Esimerkiksi maksuttomalla ChatGPT:llä ei ole pääsyä internettiin, eikä sitä voi käyttää tietolähteenä. Se ei myöskään osaa arvioida tuottamansa tekstin luotettavuutta ja voi väittää tosiksi epätosia tai itse keksimiään asioita (hallusinointi). OpenAI ei ole luovuttanut tietoja ChatGPT:n kouluttamiseen käytetyistä tiedoista. Tekoälyn kouluttamiseen käytetty data voi olla virheellistä tai puutteellista, mikä saattaa aiheuttaa vinoutuneita tuloksia.


Kielimallit yhdistettynä hakukoneeseen

Kielimallin yhdistäminen internettiin ja hakukoneeseen mahdollistaa kielimallin vastaukset internet-hakujen perusteella. Esim. ChatGPT+pluginit, Bing Chat (Microsoft Copilot), Google Bard, Perplexity.ai, You.com ja Scite.

Toimintaperiaate:

 • Kielimalli tulkitsee käyttäjän kysymyksen ja mahdollisesti muotoilee sen uudelleen.
 • Hakukoneelle syötetään mallin ymmärryksen mukaan sopivat hakusanat ohjelmistorajapinnan kautta.
 • Hakukone palauttaa parhaita tuloksia kielimallille.
 • Kielimalli vastaa kysymykseen saamiensa lähteiden perusteella.

Tässäkin tapauksessa kielimalli voi hallusinoida tai tulkita lähteitä väärin. Ole siis lähdekriittinen.


Generatiivisen tekoälyn sovellukset tiedonhaun apuna


Aiheeseen orientoituminen

 • Voit käyttää GenAI-sovellusta inspiraation apuna tutkimuskysymystä ideoidessa ja muotoillessa. Varaudu siihen, että se saattaa sisällyttää keskusteluun ennakkoluuloisia oletuksia.

Haun valmistelu

 • GenAI voi auttaa löytämään hyviä hakusanoja tiedonhakuusi. Kannattaa pyytää sitä täydentämään sen antamaa hakusanalistaa useita kertoja eikä tyytyä ensimmäiseen vastaukseen. Huomaa, että se ei kuitenkaan korvaa tarvetta tutustua alan sanastoihin ja tarkistaa alan asiantuntijoiden käyttämiä termejä. 
 • GenAI voi auttaa sinua tunnistamaan aiheeseesi sopivia työkaluja tai tietokantoja. Huomaa, että se ei välttämättä anna kattavaa vastausta saatavilla olevista alakohtaisista tietokannoista. Se ei myöskään osaa kertoa, tilaako kirjastomme tietyn tietokannan.
 • GenAI-sovelluksia ei ole koulutettu muotoilemaan hakulauseita tieteellisen tiedon etsimistä varten. Jos pyydät sitä rakentamaan sinulle hakulauseita, joudut todennäköisesti muokkaamaan ja muotoilemaan ne uudelleen. 

Haun suorittaminen

 • GenAI ei voi auttaa sinua varsinaisessa tiedonhaussa. Se ei osaa hakea tietoa järjestelmällisesti ja läpinäkyvästi.
 • Et voi käyttää generatiivisen tekoälysovelluksen tuottamaa tekstiä tiedonlähteenä.
 • Esimerkiksi ChatGPT ei pysty antamaan oikeita lähteitä kirjoittamilleen teksteille. Se pystyy kyllä tuottamaan lähdeluettelon pyydettäessä, mutta yleensä lähteet ovat virheellisiä tai täysin keksittyjä.
 • GenAI-sovellukset eivät osaa antaa toimivia hakulauseita eri tietokantoihin. 

Tulosten arviointi

 • Et voi käyttää generatiivista tekoälyä hakutulosten arviointiin. Tiedon arviointi perustuu kriteereihin, joita itse pidät merkityksellisinä. Tutkijana tai opiskelijana, tiedonhakijana, sinun on päätettävä, onko lähde merkityksellinen työsi kannalta.
 • Voit kuitenkin käyttää generatiivista tekoälyä vaikeiden tekstien selventämiseen ja kääntämiseen, sillä se on hyvä tiivistämään tai muotoilemaan tekstiä uudelleen. Muista kuitenkin lähdekriittisyys eli älä usko kaikkea ja ota huomioon, että palvelu voi esittää puolueellisia näkemyksiä.

Viittaaminen ja lähdeviitteet

 • GenAI-sovellukset eivät pysty luomaan lähdeluetteloita viittausmallien mukaisesti. Viitteidenhallintaohjelmat, kuten Mendeley, Zotero ja muut vastaavat ovat hyviä työkaluja siihen tarkoitukseen.

GenAI-sovellusten tuottaman tekstin käyttö


 • Jos olet käyttänyt esimerkiksi ChatGPT:tä työssäsi, sinun on mainittava kaikki sen käyttö. Tarkista oman korkeakoulusi ohjeet.
 • Omien tekstien (vastaukset tehtäviin, esseet jne.) kirjoittaminen generatiivisen tekoälyn avulla katsotaan useimmissa oppilaitoksissa plagioinniksi tai epärehellisyydeksi, vaikka mainitsisitkin käyttämäsi sovelluksen lähteenä.
 • Jos käytät esimerkiksi ChatGPT:n tuottamaa tekstiä aineistona, löydät ohjeita tekstin alkuperän merkitsemiseen esim.: https://www.scribbr.com/ai-tools/chatgpt-citations/.
  • Esimerkiksi APA 7th -tyylin mukainen viitaus voisi näyttää tältä: 
   OpenAI. (2023). ChatGPT (14.3. versio) [Kielimalli]. https://chat.openai.com/chat

Copilot

Microsoft Copilot (aiemmin Bing Chat) on keskusteleva tekoälysovellus. Copilotin kielimallina on GPT-4 ja kuvamallina DALL-E 3. Sovellus on käytettävissä Edge-selaimen sivupalkissa tai osoitteessa  https://copilot.microsoft.com/. Sovelluksesta on olemassa eri versioita, joista osa on maksullisia. 

ChatGPT

Huomioi tietosuoja

Huomioi aina käyttäessäsi tekoälysovelluksia, miten ne käsittelevät syöttämääsi dataa. Lähtökohtaisesti kaikki tekoälypalveluihin syötetty materiaali tallentuu EU/EEA-alueen ulkopuolelle eikä ole sieltä poistettavissa. Palveluihin ei saa syöttää esimerkiksi henkilötietoja, yrityssalaisuuksia, luottamuksellisia tietoja tai salassa pidettäviä tietoja.

Lue lisää eettisestä ja arvioivasta käytöstä tämän oppaan Yleistä -sivulta.

E-aineistojen käyttöehdot

Tekoälypohjaisten tiedonhakutyökalujen käytön yhteydessä tulee huomioida myös e-aineistojen käyttöehdot.