Tutkijan ja tutkimuksen näkyvyys

Mitä Altmetriikka on?

Altmetriikka seuraa julkaisujen (esim. artikkelit, kirjat) näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa ja muissa verkkopalveluissa. Se yhdistelee esimerkiksi julkaisujen latausmääriä, mainintoja uutissivustoilla, twiittauksia, tykkäyksiä ja perinteisiä viittauksia.

Verrattuna perinteisiin viittauksiin, altmetriikka auttaa tunnistamaan nopeammin julkaisujen vaikuttavuutta. Twiittaukset Twitterissä ja maininnat uutissivustoilla voivat kertyä hyvin nopeasti julkaisun ilmestymisen jälkeen verrattuna viittauksiin, joiden kertymiseen menee kuukausia ja jopa vuosia.

Miten saat julkaisusi mukaan Altmetriikka-laskentaan

Jotta julkaisusi tulevat esille altmetriikka-laskennoissa, täytyy niillä olla jokin vakiintunut pysyvä tunniste. Tällaisia tunnisteita ovat mm.:

 • DOI: yleensä erilaisissa julkaisukanavissa julkaistut artikkelit, mutta myös mm. datasetit
 • ISBN: kirjoille
 • URN: useat julkaisutyypit

Pysyvää tunnistetta käyttämällä julkaisu tulee seuraavaksi saada esille palvelussa, joita altmetriikka-työkalut seuraavat. Alempana olevassa kuvassa näkyvät tunnetuimman Altmetriikka-palvelun Altmetric.com seuraamat verkkopalvelut. Yleisimpiä tutkijoiden käyttämiä altmetriikka-palvelujen seuraamia lähteitä ovat esimerkiksi Twitter ja Facebook.

Mitä näkyvyyttä altmetriikka seuraa?

Altmetriikkaa julkaisevat palvelut seuraavat verkkonäkyvyyttä erilaisista tietokannoista ja verkkolähteistä. Mm. tunnetuin altmetriikka-palvelu Altmetric.com seuraa seuraavia lähteitä:

kuva lähteistä, joita Altmetric.com palvelu seuraa

Lähde: Sources of Attention in Altmetric.com

Seuraa julkaisujesi näkyvyyttä

Altmetric.com-palvelun logo

Eniten esillä oleva altmetriikka-palvelu on Altmetric.com. Sen tunnistaa yleensä värikkäästä donitsista tai Altmetric-tekstin omaavasta kuvakkeesta. Palvelu on käytössä jo lukemattomassa määrässä kansainvälisiä julkaisuja, jotka esittävät artikkelien yhteydessä  julkaisulle Altmetric.com-palvelun laskeman näkyvyysarvon. Esimerkki Altmetric.com-palvelun tarjoamasta tiedosta.

Altmetriikka-donitsi kuvaa julkaisun näkyvyyttä kahdella tavalla:

 1. Donitsin keskellä oleva numero kuvaa näkyvyyttä numeraalisesti: mitä suurempi arvo, sitä näkyvämpi julkaisu on. Arvo perustuu julkaisun näkyvyyteen erilaisissa verkkopalveluissa ja eri palveluilla on suurempi painotus kun toisilla. Esimerkiksi julkaisun maininta uutissivustolla on painoltaan kahdeksankertainen verrattuna yhteen twiittiin Twitterissä.
 2. Donitsin eri värit kuvaavat verkkopalvelujen osuutta julkaisun näkyvyydelle. Esimerkiksi donitsin ollessa suurelta osin vaalean sininen, kuvaa se julkaisun näkyvyyden painottuvan Twitteriin.

Donitsin värien merkitykset ja näkyvyyspisteiden laskentaperiaate on kuvattu sivulla https://www.altmetric.com/about-our-data/the-donut-and-score/.

PlumX-palvelun logo

PlumX on hieman vähemmän esillä oleva altmetriikka-palvelu, joka toimii kuitenkin hyvin samalla tavoin kuin Altmetric.com. PlumX:n altmetriikka-laskenta on käytössä mm. Scopus-tietokannassa, joka esittää artikkelien verkkonäkyvyyttä PlumX-palvelun avulla.

PlumX-laskennassa julkaisu ei saa yksittäistä arvoa, vaan PlumX-kuvake kertoo väreillään ja "oksien" koolla julkaisun näkyvyyden tasosta eri verkkopalveluissa. Esimerkiksi sinisen oksan ollessa muita suurempi, kertoo se julkaisun saaneen paljon näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa.

Värikoodit kertovat seuraavaa:

 • vihreä: kuvaa käyttöä, esim. klikkauksia, latauksia
 • violetti: kuvaa mielenkiintoa, esim. lisäyksiä kirjanmerkeiksi tai suosikkeihin
 • keltainen: kuvaa mainintoja esimerkiksi uutisartikkeleissa, blogeissa jne.
 • sininen: kuvaa näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa esim. twiittejä Twitterissä ja tykkäämisiä Facebookissa
 • oranssi: kuvaa viittauksia sekä perinteisessä mielessä Scopus-tietokannan julkaisuista, mutta myös esimerkiksi viittauksia patenteissa.

PlumX-metriikka on kuvattu tarkemmin palvelun sivulla https://plumanalytics.com/learn/about-metrics/

Lisää julkaisujesi näkyvyyttä

Impacstory-palvelun logo

Impactstory.org-palvelun avulla tutkijat voivat tuoda esille omien julkaisujensa verkkovaikuttavuutta.

Rekisteröityessäsi

 1. palvelu hakee kaikki ORCID-profiilissasi olevat julkaisusi
 2. palvelu kerää näille näkyvyys- ja vaikuttavuustietoja useista tietokannoista ja sosiaalisen median palveluista
 3. lopputuloksena saat esille yhteenvedon ja kaikkien yksittäisten julkaisujesi näkyvyystiedot yhdessä palvelussa

Esimerkkiprofiili

Kudos-palvelun logo

Kudos-palvelun avulla tutkija voi nostaa esille merkittävimpiä julkaisujaan, selittää niitä ja samalla myös seurata niiden käyttöä erilaisissa tietokannoissa ja sosiaalisessa mediassa

Kudos auttaa muita löytämään julkaisusi ja ymmärtämään niitä

 1. Käytä 5 minuuttia julkaisusi kuvaamiseen selkokielellä - tämä auttaa muita ymmärtämään sen
 2. Käytä Kudos-linkkiä työsi jakamiseen sähköpostitse, sosiaalisessa mediassa, yhteisöverkoistoissa tai missä vain.
 3. Seuraa julkaisusi saamia viittauksia, latauksia ja altmetriikkaa

Lue lisää