Tutkijan ja tutkimuksen näkyvyys

Tutkijaprofiilit

Tutkijan näkyvyydelle on hyödyllistä saada julkaisemansa tieteelliset artikkelit näkyviksi viitetietokannoissa ja tätä kautta tunnetuiksi ja löydettäviksi tiedeyhteisössä. Vaihtelut ja virheet tutkijoiden nimien kirjoitusasuissa vaikeuttavat kuitenkin tutkijoiden tunnistamista ja heidän julkaisujensa löytymistä tietokannoissa. Luodessaan tutkijaprofiilin tutkija saa henkilökohtaisen tunnisteen, jonka alle hän voi kerätä omat julkaisunsa. Näin julkaisujen löytyvyys ja artikkelien saamien viittausten seuraaminen helpottuu. Lisäksi tutkijan näkyvyys tietokannoissa  ja verkostoituminen tiedeyhteisössä varmistuu.

ORCID-tutkijatunniste

Oulun yliopiston ORCID-sivusto http://www.oulu.fi/orcid

Kansainvälinen ORCID-tutkijatunniste (Open Researcher and Contributor ID) tarjoaa sinulle pysyvän ja yksilöivän digitaalisen tunnisteen. Se on numerosarja, joka erottaa sinut muista tutkijoista. ORCID-tunniste on maailmassa jo yli 10 miljoonalla tutkijalla.

Oman profiilin luominen vaatii rekisteröitymisen ORCID-palveluun. Oulun yliopiston tutkijoiden kannattaa tehdä ORCID-tunnisteensa yhdistämispalvelun avulla osoitteessa http://www.oulu.fi/orcid. Näin tutkijan ORCID-tunniste saadaan samalla linkitettyä myös Oulun yliopiston järjestelmiin.

Julkaisuprofiiliaan voi ylläpitää manuaalisesti tai liittää profiiliinsa automaattisesti julkaisutiedot mm. seuraavista lähteistä: Scopus, Europe PubMed Central, CrossRef Metadata Search. Lisäksi julkaisujen tietoja voi tuoda BibTeX-tiedostoina.

OuluCRIS - asiantuntijatiedot

OuluCRIS -tutkimustietojärjestelmän  Oma profiili -sivulla voit katsella ja muokata esittelysivuasi, jossa näkyvät tärkeimmät asiantuntijatiedot, kuten yhteystiedot ja asiantuntemusalueet. Sivullasi näkyvät myös tietokantaan tallennetut julkaisusi ja asiantuntijatehtäväsi.

Tutkijaprofiili Oulun yliopiston verkkosivulla

Tutkijat voivat tuottaa näyttävän tutkijaprofiilisivun myös Oulun yliopiston verkkosivuille. Lisätietoa profiilisivuista ja ohjeet niiden tekemiseen ovat Patiossa.

Tutkijaprofiilit tietokannoissa

Scopus yhdistää automaattisesti julkaisuja tutkijaprofiileihin ja antaa kullekin tutkijaprofiilille oman tunnisteen (Scopus Author Identifier). Jos huomaat, että

  • julkaisujasi on useamman kuin yhden tutkijaprofiilin alla, voit pyytää Scopusta yhdistämään nämä profiilit
  • tutkijaprofiilissasi on puutteita tai virheitä, voit pyytää Scopusta korjaamaan tai täydentämään tietojasi
  • tutkijaprofiiliisi on liitetty muita kuin omia julkaisujasi, voit pyytää Scopusta poistamaan nämä muiden julkaisut.

Mahdolliset korjauspyynnöt voi tehdä joko erillisen Author Feedback Wizard- toiminnon kautta tai suoraan Scopus-tietokannassa. Scopus-profiilin voi liittää myös ORCID-profiiliin, jolloin kaikki Scopuksessa olevat tutkijan julkaisut siirtyvät näkyville tutkijan ORCID-profiiliin. Toiseen suuntaan siirto ei kuitenkaan toimi.

Web of Science -tietokannassa tutkijalle on luotu automaattisesti profiili tietokannan indeksoimien julkaisujen avulla. Lisäksi tutkija voi päivittää profiilia mm. puuttuvien julkaisujen ja vertaisarviointitietojen osalta sekä seurata Web of Science -tietokannasta tulevia viittaustietojaan ja h-indeksiään. 

 

Google Scholar ei tuota tutkijoille automaattisesti profiilisivuja vaan tutkija voi halutessaan luoda itselleen Google-tunnuksen ja kerätä Google Scholarista löytyvät artikkelinsa My Profile -sivulle. Profiilin voi tehdä joko julkiseksi tai vain itseään varten.

Profiilin etuja:

  • omat julkaisut yhdessä listassa
  • julkaisujen saamien viittausten tilastot ja seuranta
  • H-indeksi kaikista julkaisuista ja viimeisten 5 vuoden ajalta
  • i10 index eli niiden julkaisujen määrä, joihin on yli 10 viittausta
  • Google Scholarissa tehdyn haun hakutuloksessa julkiset profiilit näkyvät linkkeinä
  • Google Scholarissa kirjoittajan nimellä haettaessa julkinen profiili tulee hakutulokseen ylimmäiseksi.

Cybermetrics Labin ylläpitämä Webometrics eli Ranking Web of World Universities arvioi yliopistoja niiden web-näkyvyyden ja -aktiivisuuden perusteella. Sen Transparency/Openness-indikaattoriin lasketaan ne Google Scholar -profiilit, joissa on organisaation sähköpostiosoite (painotus 10 %).

Lisätietoja ja ohjeita profiilisivun tekemiseen Googlen ohjeissa:
http://scholar.google.fi/intl/fi/scholar/citations.html

7 ways to make your Google Scholar Profile better:
http://blog.impactstory.org/make-google-scholar-better/

Google Scholar: Limitations and criticism
http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Scholar#Limitations_and_criticism

Yliopistojen profiilit

Myös yliopistoilla on omat profiilinsa esim. Scopus ja Web of Science -tietokannoissa. Yliopistojen profiileja hyödynnetään mm. yliopistorankingeissa julkaisujen vaikuttavuuden arvioinnissa, joten on erityisen tärkeää liittää aina julkaisuihin oman yliopiston affiliaatiotiedot oikeassa muodossa jo artikkelin kirjoitusvaiheessa.

Kaikissa Oulun yliopiston julkaisussa tulee olla affiliaationa mainittuna University of Oulu, mahdollisten tarkempien tutkimusyksikkö tms. tietojen lisäksi.

esim. Tutkimusyksikkö, University of Oulu, Oulu, Finland