Skip to main contentHistorian ja kulttuuritieteiden tiedonhakuopas: Tieteellinen
kirjoittaminen

Apua tiedonhakuun

Hyvä muistaa

Ota viitteidenhallintaohjelma käyttöön heti, kun aloitat tiedonhaun seminaarityötä, opinnäytetyötä tai tutkimusta varten. Lähdeviitteesi pysyvät järjestyksessä ja lähdeluettelon tekeminen on helppoa.

Avuksi tieteelliseen kirjoitustyöhön

Hyvää suomen kieltä

RefWorks

uusirefworks

Siirrä hyvät viitteet talteen RefWorks-viitteidenhallintaohjelmaan.

RefWorksin avulla voit:
- luoda tietokannan itse valituista viitteistä
- kirjoittaa lähdeviitteet tekstiin
- tehdä lähdeluettelon
- jakaa viitteitä muille

New RefWorks -oppaita:
- New RefWorks
- New RefWorks YouTube Channel
- New RefWorks -opas | Oulun yliopiston kirjasto

Legacy RefWorks -oppaita:
- Introduction to RefWorks
Legacy RefWorks YouTube Channel
- RefWorks-opas | Oulun yliopiston kirjaston

E-aineistoon viittaaminen

Nettilähteisiin viittaaminen

Lähdeluettelossa on bibliografisten tietojen lisäksi kerrottava, miten aineistoon pääsee käsiksi:

1. Pysyvään tunnukseen perustuva linkki, esim. DOI, URN, Handle, tai ns. kestolinkki (permalink).
DOI:sta voi tehdä linkin: https://doi.org/[DOI-tunniste].
DOI:n voi selvittää esimerkiksi täällä:

2. Viittaus verkkoarkiston, esim. Internet Archive tai Memento, olemassaolevaan tai itse tallentamaasi versioon.

3. URL-osoitteiden käyttöä viittaamisessa tulisi välttää.

Lähde ja lisätietoa: Hakala, J. (2017). E-viittaamisen ihanuus ja kurjuus. Informaatiotutkimus, 36(2), s. 77–85. https://doi.org/10.23978/inf.65190

Kirja-artikkelit RefWorksissa

Kirja-artikkeleita eli artikkeleita toimitetuissa teoksissa löytyy harvoin tietokannoista.

RefWorks-viitteidenhallintaohjelmaan ne pitää lisätä käsin tai muokata kirjan tiedoista:

1a. Tee kirja-artikkelin tietue kokonaan käsin (Create New Reference). Tai:
1b. Vie RefWorksiin kirjan tietue ja muokkaa se (Edit).
2. Valitse julkaisutyyppi Book, Section.
3. Täytä vähintään nämä tiedot:
- Title = artikkelin nimi
- Authors = artikkelin kirjoittaja(t) sukunimi, etunimi –järjestyksessä
- Editors = kirjan toimittaja(t)
- Book Title = kirjan nimi
- Publish Date = kirjan julkaisuvuosi
- Pages = artikkelin sivunumerot *
- Publisher = kirjan kustantaja
- Place of Publication = kirjan kustannuspaikka.
4. Tallenna viite (Save).
* Tee ajatusviiva numeroiden väliin painamalla Alt-näppäintä ja näppäilemällä numeronäppäimistöstä 0150.

Valmis kandidaatintyö / pro gradu -työ

Tutkimusmenetelmät

Hyvä tieteellinen käytäntö

Tekijänoikeus

line above footer

Oulun yliopiston kirjasto
PL 7500
90014 OULUN YLIOPISTO
Vaihde: 0294 480000