Tieteellisen tiedonhankinnan opas: Viittaukset ja lähdeluettelo

Tieteellisen kirjoittamisen periaatteisiin kuuluu lähteisiin viittaaminen. Julkaisusta löytyy tuolloin sekä tekstin sisäiset tekstiviitteet että lähdeluettelo. Tekstiviite ohjaa julkaisun lopussa olevaan lähdeluetteloon, jonka lähdeviitteissä on tarkemmat tiedot tekstissä käytetyistä lähteistä.

Merkitse lähdeluetteloon asianmukaisesti kaikki ne lähteet, joihin olet työssä viitannut, jotta:

  • annat lukijalle riittävät tiedot viitattavan julkaisun tunnistamiseen ja löytämiseen, näin hän pystyy helpommin tarkistamaan esitettyjen väitteiden  paikkansapitävyyden,
  • erotat omat ajatuksesi muiden ideoista sekä annat tunnustuksen sille, jolle se kuuluu etkä syyllisty plagiointiin.

Käytä alkuperäistä lähdettä eli sitä julkaisua, jossa asia on ensimmäisenä raportoitu. Toissijainen lähde on mahdollinen, jos alkuperäinen lähde on mahdoton saada tai se on kirjoitettu kielellä, jota et hallitse. Lähdeluetteloon merkitään vain luettu lähde. Tekstiviitteessä mainitaan myös alkuperäinen. Katso APA:n ohje.

Viittauskäytännöt vaihtelevat tieteenaloittain ja julkaisuittain:

  • nimi-vuosijärjestelmä
  • numeroviitejärjestelmä
  • alaviitejärjestelmä.