Tieteellisen tiedonhankinnan opas: Viittaukset ja lähdeluettelo

Viittauskäytännöt

Tieteellisen kirjoittamisen periaatteisiin kuuluu lähteisiin viittaaminen. Julkaisusta löytyy tuolloin sekä tekstiviitteet että lähdeluettelo. Tekstiviite ohjaa julkaisun lopussa olevaan lähdeluetteloon, jonka lähdeviitteissä on tarkemmat tiedot tekstissä käytetyistä lähteistä.

Merkitse lähdeluetteloon asianmukaisesti kaikki ne lähteet, joihin olet työssä viitannut, jotta:

 • annat lukijalle riittävät tiedot viitattavan julkaisun tunnistamiseen ja löytämiseen, näin hän pystyy helpommin tarkistamaan esitettyjen väitteiden  paikkansapitävyyden,
 • erotat omat ajatuksesi muiden ideoista sekä annat tunnustuksen sille, jolle se kuuluu etkä syyllisty plagiointiin.

Käytä alkuperäistä lähdettä eli sitä julkaisua, jossa asia on ensimmäisenä raportoitu. Toissijainen lähde on mahdollinen, jos alkuperäinen lähde on mahdoton saada tai se on kirjoitettu kielellä, jota et hallitse. Lähdeluetteloon merkitään vain luettu lähde. Tekstiviitteessä mainitaan myös alkuperäinen. Katso APA:n ohje.

Viittauskäytännöt vaihtelevat tieteenaloittain ja julkaisuittain:

 • nimi-vuosijärjestelmä
 • numeroviitejärjestelmä
 • alaviitejärjestelmä

 

​APA - 6. painos

 

 

APA 6. p.

Seuraavassa esimerkkejä tavoista merkitä erityyppisiä lähteitä lähdeluetteloon käyttäen APA 6th (American Psychological Association) -viittaustyyliä englanninkielisessä tekstissä. Kirjoittajan on aina tarkistettava, että lähdeviitteet ja lähdeluettelo noudattavat sen yhteisön tai julkaisun käytänteitä, jolle kirjoitus on aiottu.

Kun  viitataan kirjaan, lähdeluetteloon merkitään seuraavat bibliografiset tiedot:

 • Tekijän tai toimittajan nimi
  • toimittajan nimen perään merkitään (toim.) tai (ed.) tai vastaava lyhenne
  • tekijän ollessa yhteisö vastuuyhteisön nimi esitetään samassa muodossa kuin se esiintyy julkaisussa, pääyhteisö merkitään ennen alayhteisöä
  • henkilö- tai yhteisötekijän puuttuessa viitteeseen merkitään ensimmäiseksi teoksen nimi
 • Teoksen julkaisuvuosi, julkaisuvuoden puuttuessa merkitään copyright-vuosi tai (n.d.), no date.
 • Teoksen nimi
 • Painos merkitään aina, kun kyseessä on muu kuin ensimmäinen painos
  • merkitään siinä muodossa kuin se julkaisussa esiintyy
 • Julkaisusarja, jos teos on ilmestynyt sarjassa
 • Kustantaja
 • Kustannuspaikka
  • jos julkaisussa on mainittu useita kustannuspaikkoja, ensimmäisen mainitseminen riittää

 

Bennett, D. (2005). The art of precast concrete: Colour, texture, expression. Basel: Birkhäuser. https://doi.org/10.1007/3-7643-7668-6

Ympäristöministeriö. (2016). Eläköön lähiö! : 22 reseptiä lähiöelämään. Helsinki: Ympäristöministeriö.

 

   Meikäläinen, M. (2017). Kirjan nimeke. Kustannuspaikka: Kustantaja.
   Meikäläinen, M. (2017). Kirjan nimeke. Retrived from http://www.xxxxxx
   Meikäläinen, M. (2017). Kirjan nimeke. https://doi.org/xxxxx
   Meikäläinen, M. (Ed.). (2017). Toimitetun teoksen nimeke. Kustannuspaikka: Kustantaja.

Miten toimitetun teoksen artikkeli lisätään RefWorksiin?

 

toimitetun teoksen artikkeli:

Merchant, G. (2017). Hands, Fingers and iPads. In C. Burnett, G. Merchant, A. Simpson & M. Walsh (Eds.), The Case of the iPad: Mobile literacies in education (pp. 245-256). Singapore: Springer.

Merkintätapa vaihtelee jonkin verran riippuen siitä, sisältyykö artikkeli aikakauslehteen vai kokoomateokseen.

 • Tekijöiden nimet (enintään seitsemän tekijää)
 • Julkaisuvuosi
 • Painossa olevista julkaisuista merkitään painossa (tai in print, in press), käsikirjoituksista käsikirjoitus (manuscript)
 • Artikkelin nimi
 • Tiedot lehdestä tai julkaisusta, jossa artikkeli on
  • kirja-artikkeleista mainitaan teos, josta artikkeli on otettu merkinnällä "Teoksessa" tai "In"
 • Kausijulkaisusta merkitään vuosikerta ja numero
 • Sivut, joilla artikkeli on

 

lehtiartikkeli:

Herbst-Damm, K. L., & Kulik, J. A. (2005). Volunteer support, marital status, and the survival times of terminally ill patients. Health Psychology, 24(2), 225-229. https://doi.org/10.1037/0278-6133.24.2.225

Merchant, G. (2017). Hands, Fingers and iPads. In C. Burnett, G. Merchant, A. Simpson & M. Walsh (Eds.), The Case of the iPad: Mobile literacies in education (pp. 245-256). Singapore: Springer.

lehtiartikkeli, jossa enemmän kuin seitsemän kirjoittajaa:

Gilbert, D. G., McClernon, F. J., Rabinovich, N. E., Sugai, C., Plath, L. C., Asgaard, G., . . . Botros, N. (2004). Effects of quitting smoking on EEG activation and attention last for more than 31 days and are more severe with stress, dependence, DRD2 A1 allele, and depressive traits. Nicotine and Tobacco Research, 6(2), 249-267. https://doi.org/10.1080/14622200410001676305

Valtonen, T., Sointu, E. T., Kukkonen, J., Häkkinen, P., Järvelä, S., Ahonen, A., . . . Mäkitalo-Siegl, K. (2017). Insights into Finnish first-year pre-service teachers' twenty-first century skills. Education and Information Technologies, 22(5), 2055-2069. https://doi.org/10.1007/s10639-016-9529-2

lehtiartikkeli ilman doi-numeroa:

Sillick, T. J., & Schutte, N. S. (2006). Emotional intelligence and self-esteem mediate between perceived early parental love and adult happiness. Sensoria: A Journal of Mind, Brain & Culture, 2(2), 38-48. Retrieved from ojs.lib.swin.edu.au/index.php/ejap

Light, M. A., & Light, I. H. (2008). The geographic expansion of Mexican immigration in the United States and its implications for local law enforcement. Law Enforcement Executive Forum Journal 8(1), 73-82.

in-press:

Woods, R. K. (in press). Technique for myocardial protection in pulmonary atresia intact ventricular septum. The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery.

toimitetun teoksen artikkeli:

Merchant, G. (2017). Hands, Fingers and iPads. In C. Burnett, G. Merchant, A. Simpson & M. Walsh (Eds.), The Case of the iPad: Mobile literacies in education (pp. 245-256). Singapore: Springer.

Kokouksen esitelmät julkaistaan usein kirjana tai kausijulkaisussa. Jos varsinaista kokousjulkaisua ei ole, kerrotaan tekijöiden ja esityksen nimen lisäksi kokouksen nimi ja paikka.

 

Katz, I., Gabayan, K. & Aghajan, H. (2007). A multi-touch surface using multiple cameras. In J. Blanc-Talon, W. Philips, D. Popescu & P. Scheunders (Eds..), Lecture notes in Computer Science: Vol 4678. Advanced concepts for Intelligent Vision Systems (pp. 97-108). Berlin, Germany: Springer-Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-540-74607-2_9

Viitanen, K., & Reiman, T. (2017, June). Building an adaptive safety culture in a nuclear construction project - insights to safety practitioners. Paper presented at the 7th Resilience Engineering International Symposium, Liège, Belgium. Retrieved from http://www.resilience-engineering-association.org/resources/symposium-papers/2017-liege-luik-b/

Merkitään tekijä, julkaisuaika, otsikko ja julkaisukanava.

 

Tiiro, A. (2018). Effect of visual realism on cybersickness in virtual reality (Master's thesis, University of Oulu). Retrieved from http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201802091218

 

Oikarinen, E. (2018). Perspectives on humor in recruitment advertising on the Internet (Doctoral dissertation, University of Oulu). (Acta Universitatis Ouluensis. G, Oeconomica, 97). Retrieved from http://urn.fi/urn:isbn:9789526218397

Patentista merkitään keksijä(t),  voimaantulovuosi, maa ja  patentin numero. Tekstissä patenttiin viitataan numerolla, ei keksijöiden nimillä, esim. (Finnish patent FI20000522, 2001).

 

Kinnunen, H. & Nissilä, S. (2001). Finnish patent FI20000522. Helsinki: Finnish patent and registration office.

Kinnunen, H. & Nissilä, S. (2001). U.S. Patent US2001023320. Retrieved from https://fi.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&date=20010920&DB=&locale=fi_FI&CC=US&NR=2001023320A1&KC=A1&ND=4

 

Standardista merkitään standardoijaorganisaatio, vuosi, sekä standardin otsikko ja tunnus. Tekstiviittaukseen merkitään esim. (International Organization for Standardization, 2016).

 

International Organization for Standardization. (2016). Occupational health and safety management systems—Requirements with guidance for use (ISO/DIS Standard No. 45001). Retrieved from http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=6378

Kartoista merkitään kartan ja mahdollisen karttasarjan nimi; jos kartografin nimi on mainittu, se merkitään tekijäksi. Nettikarttoihin itse merkityt sijainnit voi kuvata hakasuluissa.

 

Google. (n.d.). [Google Maps directions for driving from Ingolstadt, Germany, to Geneva, Switzerland]. Retrieved August 4, 2015, from https://goo.gl/maps/ILt8O

Karttakeskus (2014). Hevonkack ja muita alatyylisiä paikannimiä Suomesta [Map]. Helsinki: Karttakeskus.

Tekstissä

Lakitekstiin viitattaessa ilmoitetaan lain virallinen lyhenne (joka on määriteltävä, kun se esiintyy tekstissä ensimmäistä kertaa), luku, pykälä ja momentti.
Esim. (KPL 3:9.2 §)

Säädöslyhenteiden kirjoitusasun voi tarkistaa Finlex- tai Edilex -tietokannoista tai Suomen laki -teoksista tai Suomen säädöskokoelmasta, esim. https://www.edilex.fi/lainsaadanto/lyhenteet

Lähdeluettelossa

Kirjanpitolaki 30.12.1997/1336.

____________

Tässä esimerkissä on sovellettu APA-viittaustyyliä.

Kun käytät lähteenä elektronista aineistoa, lähdeluettelossa on bibliografisten tietojen lisäksi kerrottava, miten kyseiseen aineistoon pääsee käsiksi. Linkin voi jättää aktiiviseksi.

 • Jos mahdollista, käytä pysyvään tunnukseen perustuvaa linkkiä, esim. DOI, URN, Handle, tai ns. kestolinkki (permalink). DOI:sta tehdään linkki: https://doi.org/[DOI-tunniste]. DOI:n voi selvittää esimerkiksi Crossref-palvelusta.
 • Viittaus verkkoarkiston, esim. Internet Archive tai Memento, olemassaolevaan tai itse tallentamaasi versioon.
 • URL-osoite

 

Aivelo, T. (2018, January 18). Miksi plagiointi on väärin? [Blog post]. Retrieved from https://www.tiede.fi/blogit/kaiken-takana-loinen/miksi-plagiointi-vaarin

Hakala, J. (2017). E-viittaamisen ihanuus ja kurjuus. Informaatiotutkimus, 36(2), pp. 77–85. https://doi.org/10.23978/inf.65190

Sähkökirjoihin viittaaminen (n.d.). Retrieved from http://kustantajat.fi/sivut/1485/sahkokirjojen-viitausohje

Käytä riippuvaa sisennystä.

References

Aliev, M. R., & Watson, J. (1985). Higher-order effects in the vibration-rotation spectra of semirigid molecules. In K. N. Rao (Ed.), Molecular spectroscopy: Modern research (pp. 1-67). Orlando: Academic Press.

HART Communication Foundation. (2009, December 22). Wireless hart. Retrieved from http://www.hartcomm.org/

Mitra, S. K. (1991). Some unconventional signal processing applications of multirate techniques. Proceedings - IEEE International Symposium on Circuits and Systems 1, 13-16.

Paulson, M. (1992). Basement membrane proteins: Structure, assembly, and cellular interactions. Critical Reviews in Biochemistry and Molecular Biology, 27(1-2), 93-127. https://doi.org/10.3109/10409239209082560

Paulsson, M., Saladin, K., & Landwehr, R. (1988). Binding of Ca2+ influences susceptibility of laminin to proteolytic digestion and interactions between domain-specific laminin fragments. European Journal of Biochemistry, 177(3), 477-481. https://doi.org/10.1111/j.1432-1033.1988.tb14396.x

The Royal Mardsen Hospital Bone-Marrow Transplantation Team. (1977). Failure of syngeneic bone-marrow graft without preconditioning in post-hepatitis marrow aplasia. Lancet, 310(8041), 742-744. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(77)90241-0

Watson, M. A. J. (1985). Higher-order effects in the vibration-rotation spectra of semirigid molecules. Molecular Spectroscopy: Modern Research, 3, 1.

Yonkers, K. A., Ramin, S. M., Rush, A. J., Navarrete, C. A., Carmody, T., March, D., . . . Leveno, K. J. (2001). Onset  and persistence of postpartum depression in an inner-city maternal health clinic system. American Journal of Psychiatry, 158(11), 1856-1863. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.158.11.1856

Zar, J. H. (1984). Biostatistical Analysis. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.