Skip to main contentLääketiede ja terveystieteet: Opinnäytteet

Opinnäytteet-opas

Apua opinnäytteen tekoprosessiin Opinnäytteet-oppaassa (esim. tekijänoikeudet, Laturi, Urkund).

Elektroniset opinnäytteet (lääketiede ja hammaslääketiede)

Elektroniset opinnäytteet (terveystieteet)

Oulun yliopiston julkaisujen haku

Opinnäytteet Oula-kokoelmatietokannassa (hammaslääketiede)

Hammaslääketieteen opinnäytteet Oula-kokoelmatietokannassa (v. 2014 saakka)

Opinnäytteet Oula-kokoelmatietokannassa (terveystieteet)

Terveystieteiden opinnäytteet Oula-kokoelmatietokannassa (2000-2013), vanhemmat löytyvät tekijän / nimekkeen mukaan haettuna

Muiden Suomen yliopistojen opinnäytteitä ja julkaisuja

Tampereen yliopisto

Tampereen teknillinen yliopisto

Loading

line above footer

Oulun yliopiston kirjasto
PL 7500
90014 OULUN YLIOPISTO
Vaihde: 0294 480000