Laturi-opas

Tiedote

Nämä ohjeet on suunnattu Oulun yliopistossa uutta Laturia (https://laturi2.oulu.fi/) pilotoiville tiedekunnille ja koulutusohjelmille. Muille käyttäjille uusi Laturi aukeaa arviolta 21.11.

Tarkemmat tiedot uuden Laturin käyttöönotosta ja ohjeistuksesta julkaistaan myöhemmin syksyn aikana. 

Sähköiset opinnäytetyöt Oulun yliopistossa

Oulun yliopisto siirtyi sähköisiin opinnäytetöihin 1.1.2013 alkaen, jolloin käyttöön otettiin Laturi-järjestelmä sähköisten opinnäytetöiden syöttöön.

Keväällä 2021 otetaan pilottikäyttöön uusi Laturi, jossa hallinnoidaan koko opinnäytetyöprosessi eli ohjaus, plagioinnintunnistus, arviointi ja hyväksyminen sekä sähköinen julkaiseminen. Järjestelmä mahdollistaa kommunikaation ohjaajien ja opiskelijan välillä sekä välitavoitteiden asettamisen, joista ohjaaja(t) ja ohjattava voivat sopia keskenään.

⇒ Laturin käytöllä varmistetaan yhdenmukaiset hyväksymisprosessit ja se, että tarkastajilla ja hyväksyjillä on käytössä sama tiedosto, joka myös julkaistaan ja arkistoidaan.

 Kaikki opinnäytetyöt ovat elektronisesti saatavilla, jolloin kansitetut opinnäytteet poistuvat ja opinnäytetöiden saatavuus paranee.

 Opinnäytetöiden pitkäaikaissäilytys varmistetaan (PDF/A-tiedostomuoto)

 

HUOM! Laturin käyttö edellyttää Oulun yliopiston O365-tunnuksia! Kaikki järjestelmän lähettämät viestit tulevat O365-osoitteeseen.

Laturin tuki ja toteutus

  • Teknisen ympäristön suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa lCT-palvelut.
  • Opinnäytetyöprosessista vastaa koulutuspalvelut.
  • Opinnäytetyön julkaisusta Jultika-julkaisuarkistossa vastaa kirjasto.

Yhteystiedot ja neuvonta

Laturi-asiakastuki:
laturi@oulu.fi

TurnitIn-asiakastuki:
turnitin@oulu.fi

Uusimmat avoimesti saatavana olevat opinnäytteet Jultikassa

Loading ...