Siirry pääsisältöön

Lääketiede ja terveystieteet: Painetut kirjat

Lääketieteen kirjaston hyllyluokat

 Hyllyluokan nimestä avautuvat kirjojen tiedot
BF - Psykologia
H - Yhteiskuntatieteet
HA - Tilastotiede
K - Lainsäädäntö
L-Q - Opetus. Yliopistot. Tiede
LB - Tutkimustyön oppaat. Tieteellinen kirjoittaminen. Tutkimusmenetelmät.
QA75-76 - Tietojenkäsittely
QS - Anatomia. Histologia. Embryologia
QT - Fysiologia. Urheilulääketiede
QU-QY - Biokemia. Solubiologia. Laboratoriolääketiede
QV - Farmakologia. Toksikologia. Farmasia
QW - Mikrobiologia. Immunologia
QZ - Patologia. Perinnöllisyyslääketiede
W - Lääketiede ammattialana
W13-15 - Lääketieteen sanakirjat. Terminologia
W18-20 - Lääketieteen opetus ja tutkimus
W50-61 - Lääketieteen etiikka ja filosofia
W84-599 - Terveyspalvelut
W601-925 - Oikeuslääketiede
WA1-399 - Kansanterveystiede
WA400-499 - Työlääketiede
WA500-599 - Terveydenhuollon hallinto ja organisaatio
WA950 - Epidemiologia. Biostatistiikka
WB - Käytännön lääketiede
WB105 - Akuuttilääketiede. Tehohoito
WB300-999 - Hoitomenetelmät
WC - Tarttuvat taudit
WD - Ravitsemushäiriöt ja aineenvaihduntasairaudet. Allergiat ja immunologiset sairaudet
WE - Luusto ja lihaksisto. Ortopedia. Reumasairaudet
WF - Hengityselimistö. Rintakirurgia
WG - Verenkiertoelimistö. Sydän- ja verisuonisairaudet
WH - Hematologia
WI - Gastroenterologia
WJ - Urologia
WK - Endokrinologia
WL - Neurologia. Neurokirurgia
WM - Psykiatria
WN - Radiologia
WO - Kirurgia. Anestesiologia
WP-WQ - Gynekologia ja obstetriikka
WR - Dermatologia
WS - Pediatria
WT - Geriatria. Krooniset sairaudet
WU - Hammaslääketiede. Suun kirurgia
WV - Otorinolaryngologia
WW - Oftalmologia
WY Hoitotiede
WY18 Hoitotyön koulutus
WY20.5 Hoitotieteellinen tutkimus ja tutkimusmenetelmät
WY85-87 Hoitotyön etiikka, teoria ja psykologia
WY101-145 Hoitotyön erityisalueet
WY105 Hoitotyön hallinto
WY150-164 Hoitotyö lääketieteen erikoisaloilla
WZ1-344 - Lääketieteen historia

Oula

Oulun yliopiston kirjastoon hankittujen painettujen ja e-kirjojen tiedot löytyvät Oula-Finna-kokoelmatietokannasta.

Tee hankintaehdotus

Celian äänikirjat lukemisesteisille

Celian äänikirjoja voivat käyttää opiskelijat, joille tavallisen kirjan lukeminen on sairauden tai vamman vuoksi vaikeaa. Kirjojen käyttöön oikeuttavat esim. näkövamma, lukivaikeus tai oppimisvaikeus.

Lue lisää kirjaston Celia-oppaasta >>