Siirry pääsisältöön

Lääketiede ja terveystieteet: Tieteellinen kirjoittaminen

Tieteellinen kirjoittaminen

 • Viitteidenhallintaohjelmat auttavat tieteellisen tekstin kirjoittajaa tarjoamalla tallennuspaikan kaikille viitteille. Viitteidenhallintaohjelmalla lähdeluettelon ja tekstiviitteet voi tehdä tietyn viittaustyylin mukaan automaattisesti.

Viitteidenhallintaohjelmat

 • Viitteitä voi kerätä ohjelmiin suoraan useimmista tietokannoista joko suorasiirtoina tai tiedostomuodossa. Tietokantojen oppaissa on kuvattu, miten eri tietokannoista saa vietyä viitteitä viitteidenhallintaohjelmaan.
 • Viitteidenhallintaohjelmissa voi etsiä sinne vietyjen viitteiden duplikaatteja eli identtisiä viitteitä.
 • Viitteet voi järjestää kansioihin.
 • Kansioita ja muokkausoikeuksia voi jakaa myös muille.
 • Viitteidenhallintaohjelmista on helppo siirtyä kokoteksteihin linkityspalvelun avulla.
 • Lähdeluetteloita ja tekstiviitteitä voi tehdä eri viittaustyyleillä.
 • Kirjoitustyötä varten voi ladata Wordiin lisäosia, joilla viittaminen on helppoa.
 • Mendeley ja Zotero ovat ilmaisia viitteidenhallintaohjelmia. Mendeley-opas. Zotero-opas

Systemaattisten katsausten hallintaohjelmat

 • Viitteitä voi ladata ohjelmiin luomalla tekstitiedostoja suoraan tietokannoista tai lataamalla viitteitä viitteidenhallintaohjelmista.
 • Duplikaattien, eli eri tietokannoista tulleiden identtisten viitteiden, tarkistuksen voi suorittaa ohjelmalla. Monesti tarkistus tehdään automaattisesti.
 • Ohjelmiin voidaan tallentaa katsauksen taustatietoja kuten hakustrategia.
 • Arviointiprosessia varten voidaan kirjata mukaanottokriteerit ja poissulkukriteerit.
 • Ohjelmat mahdollistavat sujuvan työskentelyn arviointiprosessin eri vaiheissa kaikille katsauksiin osallistuville: kaikkien on arvioitava viitteet sekä tiivistelmä-otsikko -vaiheessa että kokotekstivaiheessa, mikäli asetuksiin on säädetty arviointiprosessin kulku näin.
 • Ohjelmissa on apuvälineitä tutkimusten laadun arviointiin, luokitteluun ja huomioiden kirjaamiseen.
 • Ohjelmista voidaan yleensä ladata ulos prosessin PRISMA-kaavio. 
 • Oulun yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle on hankittu Covidence-ohjelma käyttöön. Covidence-opas

Oikeinkirjoitusopas

Turnitin

Turnitin on tekstin alkuperäisyyden tarkastamiseen tarkoitettu ohjelma. Oulun yliopiston osalta opinnäytteiden lopullinen tekstin vastaavuuden/ plagioinnin tarkastelu tapahtuu Laturi -järjestelmässä.

Muuntaja

Muuntaja on www-palvelu, jonka avulla voidaan muuntaa esim. Microsoft Word -tiedostoja tiedostoja PDF/A-tiedostoiksi.

Lehtien kirjoitusohjeita

Terveystieteiden lehtien kirjoitusohjeita Mulford Health Science Library:n sivulla