Skip to main content

Lääketiede ja terveystieteet: Opinnäytteet

Opinnäytteet-opas

Apua opinnäytteen tekoprosessiin Opinnäytteet-oppaassa (esim. tekijänoikeudet, Laturi, Urkund).

Opinnäytteet Oula-kokoelmatietokannassa (hammaslääketiede)

Hammaslääketieteen opinnäytteet Oula-kokoelmatietokannassa (-2013)

Opinnäytteet Oula-kokoelmatietokannassa (terveystieteet)

Terveystieteiden opinnäytteet Oula-kokoelmatietokannassa (-2013)

Muiden Suomen yliopistojen opinnäytteitä ja julkaisuja