Skip to main content

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedonhakuopas: Opinnäytteet

Opinnäytteet-opas

Apua opinnäytteen tekoprosessiin Opinnäytteet-oppaassa

Laturi ja Muuntaja

Laturi-järjestelmän avulla opiskelijat voivat syöttää valmiin pro gradu- tai diplomityön tarkastettavaksi sekä tallennettavaksi yliopiston arkistoon ja kirjastoon. 

Muuntaja on www-palvelu, jonka avulla voidaan muuntaa esim. Microsoft Word -tiedostoja tiedostoja PDF/A-tiedostoiksi.

Urkund

Urkund on Oulun yliopistossa käytössä oleva plagioinnintunnistusjärjestelmä.

Opinnäytteet

Pro gradut

2013 lähtien Gradut julkaistaan Jultika-tietokannassa (Egradu). Osa on opiskelijan luvalla avoimesti saatavilla. Kaikki sähköiset opinnäytteet ovat luettavissa kirjastossa eGradu-työasemilla.

Lisensiaatintyöt 

Väitöskirjat

 

Muiden Suomen yliopistojen opinnäytteitä ja julkaisuja