Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedonhakuopas: Tieteellinen kirjoittaminen

Tieteellinen kirjoittaminen

 • Viitteidenhallintaohjelmat auttavat tieteellisen tekstin kirjoittajaa tarjoamalla tallennuspaikan kaikille viitteille. Viitteidenhallintaohjelmalla lähdeluettelon ja tekstiviitteet voi tehdä tietyn viittaustyylin mukaan automaattisesti.

Viitteidenhallintaohjelmat

 • Viitteitä voi kerätä ohjelmiin suoraan useimmista tietokannoista joko suorasiirtoina tai tiedostomuodossa. Tietokantojen oppaissa on kuvattu, miten eri tietokannoista saa vietyä viitteitä viitteidenhallintaohjelmaan.
 • Viitteidenhallintaohjelmissa voi etsiä sinne vietyjen viitteiden duplikaatteja eli identtisiä viitteitä.
 • Viitteet voi järjestää kansioihin.
 • Kansioita ja muokkausoikeuksia voi jakaa myös muille.
 • Viitteidenhallintaohjelmista on helppo siirtyä kokoteksteihin linkityspalvelun avulla.
 • Lähdeluetteloita ja tekstiviitteitä voi tehdä eri viittaustyyleillä.
 • Kirjoitustyötä varten voi ladata Wordiin lisäosia, joilla viittaminen on helppoa.
 • Oulun yliopistossa on käytössä RefWorks-viitteidenhallintaohjelma. RefWorks-opas Huom. Oulun yliopiston RefWorks-lisenssi päättyy 31.12.2021.
 • Myös ilmaisia viitteidenhallintaohjelmia on olemassa. Mendeley on yksi ilmaisista ohjelmista. Oulun yliopiston opiskelijoille on myös Mendeley-opas.

Systemaattisten katsausten hallintaohjelmat

 • Viitteitä voi ladata ohjelmiin luomalla tekstitiedostoja suoraan tietokannoista tai lataamalla viitteitä viitteidenhallintaohjelmista.
 • Duplikaattien, eli eri tietokannoista tulleiden identtisten viitteiden, tarkistuksen voi suorittaa ohjelmalla. Monesti tarkistus tehdään automaattisesti.
 • Ohjelmiin voidaan tallentaa katsauksen taustatietoja kuten hakustrategia.
 • Arviointiprosessia varten voidaan kirjata mukaanottokriteerit ja poissulkukriteerit.
 • Ohjelmat mahdollistavat sujuvan työskentelyn arviointiprosessin eri vaiheissa kaikille katsauksiin osallistuville: kaikkien on arvioitava viitteet sekä tiivistelmä-otsikko -vaiheessa että kokotekstivaiheessa, mikäli asetuksiin on säädetty arviointiprosessin kulku näin.
 • Ohjelmissa on apuvälineitä tutkimusten laadun arviointiin, luokitteluun ja huomioiden kirjaamiseen.
 • Ohjelmista voidaan yleensä ladata ulos prosessin PRISMA-kaavio. 
 • Oulun yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle on hankittu Covidence-ohjelma käyttöön. Covidence-opas

Oikeinkirjoitusopas

Lehtien kirjoitusohjeita

Terveystieteiden lehtien kirjoitusohjeita Mulford Health Science Library:n sivulla

Muuntaja

Muuntaja on www-palvelu, jonka avulla voidaan muuntaa esim. Microsoft Word -tiedostoja tiedostoja PDF/A-tiedostoiksi.

Muita viitteidenhallintaohjelmia