Siirry pääsisältöön

Geotieteiden tiedonhakuopas: Teköälytyökaluja tiedonhakuun

Tekoäly akateemisessa tiedonhaussa

Vaikka ChatGPT ja muut vastaavat generatiivisen tekoälyn sovellukset eivät ainakaan tällä hetkellä sovellu tieteellisen tiedon hakuun, löytyy kuitenkin useita sovelluksia, joissa tekoälyä hyödynnetään juuri artikkelihaussa. Tässä esitellään niistä muutama.

Listan pohjana on tekijöiden luvalla käytetty Laurea AMK:n kirjaston opasta Tekoäly tiedonhaussa. Lisätietoa:

Helariutta, A., Jokiranta, H. & Marjamaa, M. 2023. Tiedonhaun kokeilukulttuuria: Tekoälyä käyttävät artikkelihaun työkalut. Kreodi 2/2023 http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023060752750

Muita työkaluja (testaamatta)


Tekoälypohjaiset järjestelmät patenttitiedonhaussa

Patenttitiedonhakuun on kehitetty monia tekoälypohjaisia hakukoneita ja -järjestelmiä. Nämä ovat pääosin maksullisia järjestelmiä. Oulun yliopistolle on hankittu käyttöön PatSeer Explorer -järjestelmä. 


Covidence – koneoppimista hyödyntävä työkalu systemaattisten katsausten tekemiseen 

 • Voit ladata viitteitä tietokannoista Covidenceen. Ohjelma auttaa muun muassa viitteiden läpikäynnissä ja tuplatarkistuksessa.
 • Käyttöoikeus Covidenceen on kaikilla Oulun yliopiston opiskelijoilla ja henkilökunnalla. Voit työskennellä Covidencessa yhdessä tutkijaryhmäsi kanssa, vaikka osa jäsenistä olisi organisaation ulkopuolelta. 

ChatGPT ja muut suuret kielimallit tiedonhaun apuna

ChatGPT on OpenAI:n palvelu, jossa voi käyttäjän valinnan mukaan käyttää eritasoista kielimallia, mm. ChatGPT (ilmainen) ja GPT4 (maksullinen). Sovellus löytyy osoitteesta https://chat.openai.com/chat. Se käyttäminen vaatii OpenAI:n tunnukset. Palvelua käytetään niin, että sille kirjoitetaan tekstiä (prompt) ja se vastaa käyttäjän antamaan tekstisyötteeseen. Palvelun kanssa voi siis ikään kuin käydä dialogia käyttäjän haluamasta aiheesta.

ChatGPT on koulutettu valtavilla tekstimassoilla. Se generoi oppimiensa tekstien pohjalta tilastollisen mallin perusteella vastaukset. Yksinkertaistettuna sitä voi verrata kännykän ennakoivaan tekstinsyöttöön. Se ei siis tiedä mitään, sillä ei ole pääsyä internettiin, eikä sitä voi käyttää tietolähteenä. Se ei myöskään osaa arvioida tuottamansa tekstin luotettavuutta ja voi väittää tosiksi epätosia tai itse keksimiään asioita (hallusinointi). OpenAI ei ole luovuttanut tietoja ChatGPT:n kouluttamiseen käytetyistä tiedoista. Kannattaa myös muistaa, että tekoälymallit ovat puolueellisia.

 

Aiheeseen orientoituminen

 • Voit käyttää ChatGPT:tä inspiraation apuna tutkimuskysymystä ideoidessa ja muotoillessa. Varaudu siihen, että se saattaa sisällyttää keskusteluun ennakkoluuloisia oletuksia. Ja muista, että sitä on koulutettu vuoteen 2021 asti olevilla tiedoilla, sillä ei ole tietoa uusimmista tutkimustuloksista. 

Haun valmistelu

 • ChatGPT voi auttaa löytämään hyviä hakusanoja tiedonhakuusi. Kannattaa pyytää ChatGPT:tä täydentämään sen antamaa hakusanalistaa useita kertoja, eikä tyytyä ensimmäiseen vastaukseen. Huomaa, että se ei kuitenkaan korvaa tarvetta tutustua alan sanastoihin ja tarkistaa alan asiantuntijoiden käyttämiä termejä. 
 • ChatGPT voi auttaa sinua tunnistamaan aiheeseesi sopivia työkaluja tai tietokantoja. Huomaa, että se ei välttämättä anna kattavaa vastausta saatavilla olevista alakohtaisista tietokannoista. Se ei myöskään osaa kertoa, tilaako kirjastomme tietyn tietokannan.
 • ChatGPT:tä ei ole koulutettu muotoilemaan hakulauseita tieteellisen tiedon etsimistä varten. Jos pyydät sitä rakentamaan sinulle hakulauseita, joudut todennäköisesti muokkaamaan ja muotoilemaan ne uudelleen. 

Haun suorittaminen

 • ChatGPT ei voi auttaa sinua varsinaisessa tiedonhaussa. Se ei osaa hakea tietoa järjestelmällisesti ja läpinäkyvästi.
 • Et voi käyttää ChatGPT:n tuottamaa tekstiä tiedonlähteenä.
 • ChatGPT ei pysty antamaan oikeita lähteitä kirjoittamilleen teksteille. Se pystyy kyllä tuottamaan lähdeluettelon pyydettäessä, mutta yleensä lähteet ovat virheellisiä tai täysin keksittyjä.
 • ChatGPT ei osaa antaa toimivia hakulauseita eri tietokantoihin. 

Tulosten arviointi

 • Et voi käyttää ChatGPT:tä hakutulosten arviointiin. Tiedon arviointi perustuu kriteereihin, joita itse pidät merkityksellisinä. Tutkijana tai opiskelijana, tiedonhakijana, sinun on päätettävä, onko lähde merkityksellinen työsi kannalta.
 • Voit kuitenkin käyttää ChatGPT:tä vaikeiden tekstien selventämiseen ja kääntämiseen, sillä se on hyvä tiivistämään tai muotoilemaan tekstiä uudelleen. Muista kuitenkin lähdekriittisyys eli älä usko kaikkea ja että palvelu voi esittää puolueellisia näkemyksiä.

Viittaaminen ja lähdeviitteet

 • ChatGPT ei pysty luomaan lähdeluetteloita viittausmallien mukaisesti. Viitteidenhallintaohjelmat, kuten Mendeley, Zotero ja muut vastaavat ovat hyviä työkaluja siihen tarkoitukseen.

ChatGPT:n tuottaman tekstin käyttö

 • Jos olet käyttänyt ChatGPT:tä työssäsi, sinun on mainittava kaikki sen käyttö. Tarkista oman korkeakoulusi ohjeet.
 • Omien tekstien (vastaukset tehtäviin, esseet jne.) kirjoittaminen ChatGPT:llä katsotaan useimmissa oppilaitoksissa plagioinniksi tai epärehellisyydeksi, vaikka mainitsisitkin ChatGPT:n lähteenä.
 • Jos käytät ChatGPT:n tuottamaa tekstiä aineistona, löydät ohjeita tekstin alkuperän merkitsemiseen esim.: https://www.scribbr.com/ai-tools/chatgpt-citations/.
  • Esimerkiksi APA 7th -tyylin mukainen viitaus voisi näyttää tältä: 
   OpenAI. (2023). ChatGPT (14.3. versio) [Kielimalli]. https://chat.openai.com/chat

Huomioi tietosuoja

Huomioi aina käyttäessäsi tekoälysovelluksia, miten ne käsittelevät syöttämääsi dataa. Lähtökohtaisesti kaikki tekoälypalveluihin syötetty materiaali tallentuu EU/EEA-alueen ulkopuolelle eikä ole sieltä poistettavissa. Palveluihin ei saa syöttää esimerkiksi henkilötietoja, yrityssalaisuuksia, luottamuksellisia tietoja tai salassa pidettäviä tietoja.

Ohje miten rajoitat syötteittesi käytön tekoälyn kouluttamisessa ChatGPT:ssä.


Kielimallit yhdistettynä hakukoneeseen

Kielimallin yhdistäminen internettiin ja hakukoneeseen mahdollistaa kielimallin vastaukset internet-hakujen perusteella. Esim. ChatGPT+pluginit, Bing Chat (Microsoft Copilot), Google Bard, Perplexity.ai, You.com ja Scite.

Toimintaperiaate:

 • Kielimalli tulkitsee käyttäjän kysymyksen ja mahdollisesti muotoilee sen uudelleen.
 • Hakukoneelle syötetään mallin ymmärryksen mukaan sopivat hakusanat ohjelmistorajapinnan kautta.
 • Hakukone palauttaa parhaita tuloksia kielimallille.
 • Kielimalli vastaa kysymykseen saamiensa lähteiden perusteella.

Tässäkin tapauksessa kielimalli voi hallusinoida tai tulkita lähteitä väärin. Ole siis lähdekriittinen.


Lisää tietoa akateemisista tekoälytyökaluista

Tekoälyn hyödyntäminen tiedonhaussa – Tampereen yliopiston kirjasto
Painopisteenä tekoälyn hyödyntäminen tiedonhaussa, mutta esiin on nostettu myös tekoälyn herättämiä eettisisiä kysymyksiä
Artificial Intelligence Tools for Research and Writing (Texas Tech University Library)
Laaja opas sisältää ajantasaisen (ainakin vielä 5.6.2023) listan erilaisista tekoälytyökaluista, läjäpäin aiheesta julkaistuja artikkelita, tietoa viittaamisesta yms.
Aaron Tay's Musings about librarianship
Singapore Management University kirjaston Aaron Tayn blogi, jossa aktiivisesti testataan ja analysoidaan uusia tekoälyä käyttäviä akateemisia työkaluja
Youtube-haku: 'Academic AI tools'
Mm. Andy Stapletonin Youtube-kanavalla esitellään tekoälyä käyttäviä akateemista tutkimusta tukevia työkaluja. Stapletonilta voi tilata myös uutiskirjeen.

Apua tiedonhakuun

E-aineistojen käyttöehdot

Tekoälypohjaisten tiedonhakutyökalujen käytön yhteydessä tulee huomioida myös e-aineistojen käyttöehdot.