Skip to main content

Geotieteiden tiedonhakuopas: Opinnäytteet

Hyvä muistaa

Ota viitteidenhallintaohjelma käyttöön heti, kun aloitat tiedonhaun seminaarityötä, opinnäytetyötä tai tutkimusta varten. Lähdeviitteesi pysyvät järjestyksessä ja lähdeluettelon tekeminen on helppoa.

Viitteidenhallinta

uusirefworks

Siirrä hyvät viitteet talteen New RefWorks -viitteidenhallintaohjelmaan.

RefWorksin avulla voit:
- luoda tietokannan itse valituista viitteistä
- kirjoittaa lähdeviitteet tekstiin
- tehdä lähdeluettelon
- jakaa viitteitä muille

New RefWorks -opas

Lisäksi avoimesti saatavia viitteidenhallintaohjelmia, mm. Mendeley, JabRefBibTeX, Zotero.

Mendeley-opas (Tampereen yliopiston kirjasto)

Kielenhuolto

Ohjeita lopputöiden tekemiseen

Ohjeet sähköisen opinnäytteen palauttamiseen

  • Laturi-järjestelmän avulla opiskelijat voivat syöttää valmiin pro gradu- tai diplomityön tarkastettavaksi sekä tallennettavaksi yliopiston arkistoon ja kirjastoon. 
  • Muuntaja on www-palvelu, jonka avulla voidaan muuntaa esim. Microsoft Word -tiedostoja tiedostoja PDF/A-tiedostoiksi.
  • Urkund on Oulun yliopistossa käytössä oleva plagioinnintunnistusjärjestelmä

Tekijänoikeudet opinnäytetyössä

Oppiaineen omat ohjeet

Tutkielman kirjoittamisen teknisinä ohjeina suositellaan käytettäväksi Helsingin yliopiston geologian ja maantieteen laitoksen graduopasta.

Geotieteiden uusimmat e-gradut

Loading ...

Opinnäytteet

Sähköiset opinnäytteet Jultikassa

  • Voit rajata listaa mm. opinnäytteen tyypin ja oppiaineen mukaan.
  • Osa opinnäytteistä on tekijän luvalla avoimesti saatavilla. Kaikki sähköiset opinnäytteet ovat luettavissa kirjastossa eGradu-työasemilla.

Kandidaatintyöt

  • Oulun yliopiston e-kadidaatintyöt Jultika-tietokannassa

Pro Gradut

Väitöskirjat

  • Oulun yliopiston elektroniset väitöskirjat Jultika - tietokannassa.

Muiden Suomen yliopistojen opinnäytteitä ja julkaisuja

Muita lähteitä