Siirry pääsisältöön

Tietokantojen oppaat: PatSeer Explorer

Keskeisimpien Oulun yliopistossa käytössä olevien tietokantojen pikaoppaat

PatSeer Explorer

AIHE

KUVAUS ESIMERKIT, HAKUVINKIT
Hakusanaan liitettävät merkit

 

Katkaisumerkit

Katkaisumerkkejä ei voi käyttää lainausmerkkien sisällä

* tarkoittaa 0...n merkkiä, voi käyttää missä tahansa kohtaa sanaa


? on yhden merkin korvausmerkki


 

_ hakee kahta sanaa joko yhdyssanana, erikseen tai väliviivalla

 


*# tarkoittaa 0...n merkkiä, jossa # on mikä tahansa numero

 

 

optic*
> optic, optics, optical
 

optic?
> optics, mutta EI optic tai optical

 

skate_board
> skateboard, skate-board, skate board

 

mix*2
> mixer, mixed, mutta EI mixing

 

Eri kirjoitusmuotojen hakeminen
~-merkillä (ns. sumea haku) 

brain~
> brain, brake, crain, drain

Fraasin eli sanaliiton ilmaiseminen 

Peräkkäin ilman operaattoria kirjoitetut sanat haetaan fraasina. Sanoissa voi käyttää katkaisumerkkejä. 

Fraasin voi hakea myös sijoittamalla ympärille lainausmerkit. Sanoissa ei voi käyttää tällöin katkaisumerkkejä.

fiber optic = "fiber optic"
 

Boolen operaattorit
AND
OR
NOT

AND-operaatiolla haetaan dokumentteja, joissa esiintyy kaikki AND-termillä yhdistetyt sanat.

 

heat* AND light

 
OR-operaatiolla haetaan dokumentteja, joissa esiintyy vähintään yksi OR-termillä yhdistetyistä sanoista.
 
heat* OR light
 
NOT hylkää kaikki operaatiot, joissa sen jälkeen mainittu sana/fraasi esiintyy (( (heat* OR light) AND (sun OR moon)) NOT electric )

Sulkujen avulla voit määrittää hakujärjestystä, sillä suluissa olevat haetaan ensin.

fiber optic* AND (heat OR light)

Läheisyysoperaattorit
- perustuvat laskentaan, välimerkitys jätetään huomiotta

 

 

 

 

 

 

 

 

Läheisyys ilmaistaan seuraavin tavoin:

w - hakee kaksisuuntaista läheisyyttä
 

wd# - hakee läheisyyttä vasemmalta oikealle

 


ws# ja wp# - järjestelemätön läheisyyshaku, jossa haun täytyy esiintyä joko samassa virkkeessä (ws) tai samassa kappaleessa (wp). # määrittää sanojen etäisyyden.


 

optic* w2 fiber
> optical fiber, fiber optics

(antivirus wd5 software)
>hakee sanaa antivirus viiden sanan etäisyydellä sanasta software niin, että antivirus-sanan täytyy esiintyä ennen software-sanaa.

(mobile ws network)

(mobile ws3 network)
(mobile wp5 network)


 

Haun kohdistaminen eri kenttiin
 

Keyword Search-kentässä voi kohdentaa haun eri kenttiin mm. seuraavilla koodeilla ja niitä yhdistämällä:

T = Title

A = Abstract

C= Claims

INC = Independet Claims

SOI = Summary of Invention

ADV = Advantage of Invention

DRW = Description of Drawing

TAC = Title, Abstract, Claims

TAS = Title, Abstract, Summary of Invention

 

 

T:((led Or diode) AND display)
>haku suoritetaan vain otsikkokentästä (title)

TAC:((led Or diode) AND display)
>haku suoritetaan title, abstract ja claims -kentistä

Patentteja voi hakea myös hakupäivien ja päättymispäivien mukaan, mm.:

APD = Application Date

APY = Application Year

EED = Estimated Expiry Date

EEY = Estimated Expiry Year

PBD = Publication Date

PBY = Publication Year

APD:2007-06-21; APD:[2001-01-01 TO 2009-12-31]

APY:2001; APY:[2001 TO 2004]

EED:2012-01-23; EED:[2012-01-01 TO 2015-12-31]

EEY:2015; EEY:[2013 TO 2014]

PBD:2011-11-20; PBD:[2003-01-01 TO 2007-12-31]

PBY:2011; PBY:[2010 TO 2011]

Patentteja voi etsiä myös patentin haltijan mukaan:

AASN = kaikki patentinhaltijoiden hakukentät

ASN = Assignee

ASNO = Assignee Original

ASNN = Normalized Assignee

CASN = Current Assignee

 

 

AASN:"General Motors"

ASN:"General Motors"

ASNN:LG ELECTRONICS CO LTD

ASNO:LG ELECTRONICS INC

CASN:IBM