Siirry pääsisältöön

Tiedonhaun itseopiskelu: Tiedonhaun toteutus

Tiedonhaun toteutus: hakutekniikat

Tiedonhaun toteutuksessa on olennaista käyttää sopivia hakutekniikoita. Tärkeimpiä hakutekniikoita ovat sanankatkaisu ja sanojen yhdistäminen Boolen operaattoreilla. Muista myös tietokantojen omat rajausmahdollisuudet tiedonhakuja tehdessä.

Hakusanojen katkaisu

Hakusanojen katkaisulla saadaan mukaan sanojen erilaiset taivutusmuodot. Yleisin katkaisumerkki on:

asteriski: * (esim. Oula-Finna, Finna, Elsevierin Science Direct, Ebsco...)

 

Esimerkiksi:

terap* --> terapia, terapeutti, terapiaan, terapiasta, terapeuttinen...

technolog* --> technology, technologies, technological...

 

Yleensä hakusanat kannattaa kirjoittaa ensin perusmuodossa ja muokata vasta saatujen hakutulosten perusteella. >

Fraasihaku

Fraasihaussa hakusanojen halutaan olevan peräkkäin juuri tietyssä järjestyksessä ja muodossa. Esimerkiksi "kestävä kehitys" tai "renewable energy".

Läheisyysoperaattorit

Läheisyysoperaattoria käytetään silloin, kun halutaan hakea tietoa termeillä, joiden ei tarvitse olla peräkkäin, mutta joiden tulisi kuitenkin esiintyä lähellä toisiaan. Läheisyysoperaattori määrittelee siis hakusanojen enimmäisetäisyyden toisistaan. Läheisyysoperaattoriin kirjoitettava numero ilmaisee, kuinka monta sanaa hakusanojen välissä voi enintään esiintyä. 

Läheisyysoperaattorit ovat tietokantakohtaisia, eikä kaikissa tietokannoissa käytetä läheisyysoperaattoria. 

 

Esimerkki Ebscosta, läheisyysoperaattori N5 (hakusanojen välissä voi esiintyä enintään viisi sanaa):

parenting N5 support

 

Haku löytää esimerkiksi seuraavat ilmaisut:

  • parenting support
  • support in parenting
  • sources to support healthy parenting
  • support program on parenting
  • parenting stress and social support

 

Useimmissa tutkimustietokannoissa haun voi kohdistaa eri hakukenttiin

Tietokannoissa on usein oletuksena vapaasanahaku, jolloin haku kohdistuu tietokannan kaikkiin hakukenttiin. Mikäli jaksat selata läpi isoja viitejoukkoja, voit sanahaulla tehdä tiedonhaussa mielenkiintoisia "löytöjä".

Joskus on järkevää rajata hakua esimerkiksi kohdistamalla haun johonkin tiettyyn kenttään, kuten:

  • asiasanakenttään, haku kohdistuu julkaisulle annettuihin asiasanoihinAsiasanat on valittu esim. Yleisestä suomalaisesta asiasanastosta, erikoisalojen asiasanastoista tai tietokantojen omista asiasanastoista.
  • nimekekenttään, hakuohjelma etsii hakusanaa julkaisun nimestä 
  • tekijäkenttään, haku kohdistuu artikkelin tai julkaisun kirjoittajan nimeen
  • tiivistelmäkenttään, hakuohjelma etsii hakusanaa julkaisun tiivistelmästä

Muista tietokantojen omat rajausmahdollisuudet!

Tietokannoissa voi yleensä myös rajata hakua erilaisilla suodattimilla, esimerkiksi julkaisuvuoden, kokotekstin saatavuuden tai julkaisun kielen mukaan. Rajausmahdollisuuksia kannattaa hyödyntää!

Elsevier-tietokannan tarkennetun haun hakunäkymässä voit kohdistaa hakua mm. julkaisun nimeen, tekijöihin, otsikkoon, tiivistelmään, asiasanoihin tai julkaisutyyppiin.

  

Boolen operaattorit: apuna hakusanojen yhdistämisessä

 

AND

AND-operaattorilla yhdistetään hakusanat, joiden halutaan kaikkien esiintyvän samassa viitteessä. Operaatio rajaa hakua, jolloin hakutehtävän eri näkökulmat saadaan aiheenmukaisesti yhteen.

Haku A AND B hakee dokumentit tai niitä kuvaavat viitteet, joissa esiintyvät sekä A että B.

Esimerkiksi jos haetaan tietoa urheilijan ravitsemuksesta, hakusanoilla urheilja AND ravitsemus saadaan hakutuloksia, joissa esiintyvät molemmat vaaditut termit.

 

OR

OR/TAI laajentaa hakutulosta. Hakukyselyssä lauseke A OR B hakee dokumentit, joissa esiintyvät joko A, B tai molemmat.

Esimerkki: Erittäin käyttökelpoinen, kun halutaan hakea esimerkiksi samaan aikaan sekä suomeksi että englanniksi. Haun voi muotoilla esimerkiksi marketing OR markkinointi, jolloin hakutuloksena on artikkeleita, joissa mainitaan a) markkinointi tai b) marketing tai c) molemmat sanat.

 

NOT

NOT/EI-operaattori sulkee haun ulkopuolelle ei-toivotun käsitteen. 

Haku A NOT B hakee viitteet joissa esiintyy A, mutta jättää pois B:n, kuten myös ne joissa esiintyy sekä A ja B

Tällä operaattorilla ei kannata aloittaa, koska tiedontarpeen kannalta hyvätkin dokumentit saatetaan muuten menettää. Tiedonhaussa voidaan käyttää useita muita tiedonhaun rajaustapoja (esim. julkaisuvuosi, kieli, asiasanat) "turvallisemmin" kuin NOT-operaattoria.

Esimerkki: Liikunta NOT urheiluvammat

 

Yhdistele!

Voit myös yhdistellä eri sanoja hakulauseiksi hyödyntämällä Boolen operaattoreita. Sulkumerkit suoritetaan haussa aina ensin, eli jos haluat hakea tietoa lasten tai nuorten hoitotyöstä, voit muotoilla haun esimerkiksi näin:

 (lapset OR nuoret) AND hoitotyö