Skip to main content

Suun terveydenhuolto: Tietokantoja

Kansainvälisiä tietokantoja

 

Muita kansainvälisiä tietokantoja

Nämä tietokannat ovat lääke- ja hoitotieteeseen painottuvia, mutta aiheestasi riippuen myös näitä kannattaa vilkaista.

Terveysportti

Terveysportin Hammaslääketiede & suun terveys -tietokanta sisältää seuraavat osiot:

 • Therapia Odontologica
 • Hammashoidon tuotteet ja palvelut
 • Terve suu
 • Suomen Hammaslääkärilehti
 • Hammashoidon kuvat
 • Hammaslääketieteen toimenpiteet
 • Hammaslääketieteen potilasohjeet
 • Hammasalan yhteystiedot
 • DM Clinical Databases 
 • Verkkoseminaarit
 • ICD-10 ja toimenpideluokitus, Kelan lomakkeet ja Käypä hoito

Medic

Näyttöön perustuva tieto

Näyttöön perustuva käytäntö on parhaan saatavilla olevan ajantasaisen tiedon käyttöä potilaan hoidossa ja terveyden edistämisessä. Kansainväliset yhteistyöverkostot tuottavat suosituksia ja järjestelmällisiä katsauksia, joissa tieto vaikuttavista hoitomenetelmistä on helposti hyödynnettävissä.