Siirry pääsisältöön

OYS:n kirjastopalvelut: Julkaisujen arviointi

Julkaisujen arviointi

Tietoa mm. viittausanalyyseistä ja tutkijoiden/tutkimusryhmien arvioinnista on tieteellisiin julkaisuihin pohjautuvan arvioinnin oppaassa.

Lehtien arviointi

Opas tieteellisiin julkaisuihin pohjautuvaan arviointiin: Lehtien arviointi

Siteeraushaut

H-indeksi

H-indeksi on lukuarvo, joka kuvaa tutkijan kumulatiivista tuloksellisuutta. Se määräytyy sekä tutkijan julkaisujen lukumäärän että julkaisujen vaikuttavuuden eli niiden saamien viittausten lukumäärän mukaan. Lisätietoa h-indeksistä.

Vertaisarviointi

Vertaisarvioitu-logo

Vertaisarviointi on tieteen oma laadunvarmistuskeino. Lehden toimituskunta arvioi julkaistavaksi tarjotun artikkelin julkaisukelpoisuutta ja relevanssia. Tämän jälkeen vertaisarvioiduissa julkaisuissa ulkopuoliset refereet, eli tieteenalakohtaiset asiantuntijat, arvioivat kirjoituksen asiasisältöä ja tieteellistä merkittävyyttä sekä tutkimuksen alkuperäisyyttä ja uutuusarvoa.

Julkaisun arvioijat ovat riippumattomia suhteessa arvioitavaan käsikirjoitukseen. Riippumattomalla arvioijalla tarkoitetaan ansioituneita tutkijoita tai muita asiantuntijoita, jotka eivät ole lehden tai kirjan toimittajia. Arviointi voidaan suorittaa joko anonyymisti tai avoimesti.