Ebsco-opas

Katkaisumerkki: asteriski eli tähtimerkki * korvaa 0…n merkkiä

Katkaisumerkki on sanan lopussa:

product* > product, products, production, producting, producted, productive...
child*  > child, children's, childhood, childcare, childbirth, childlessness...

Ilman katkaisumerkkiä löytyy yksikkö- ja monikkomuoto:

product > product, products | products > product, products.

Joskus isoimman hakutuloksen saa, kun hakee samasta sanasta katkaisumerkillisen lisäksi perusmuotoja:

multicultural OR multiculturalism OR multicultural*

Korvausmerkki: kysymysmerkki ? korvaa yhden merkin:

organi?ation* > organization, organisational, organizationally...
voidaan hakea myös organisation* OR organization*

 

Ristikko- eli ruutu- eli risuaitamerkki # korvaa 0 tai yhden merkin:

humo#r* > humor, humour, humorousness...
voidaan hakea myös humor* OR humour*

Erilaisia kirjoitusasuja löytyy myös ilman korvausmerkkiä:

anesthesia > anesthesia, anaesthesia
woman > woman, women

Katkaisumerkin kanssa pitää hakea molemmilla kirjoitusasuilla:

anesthe* OR anaesthe*  > anaesthesiology, anesthesiologists...
voidaan hakea myös an#esthe*

Lainausmerkeillä etsitään peräkkäin esiintyviä sanoja eli sanaliittoja, fraaseja ja nimiä 

Lainausmerkkeihin laittaminen estää automaattisen monikko- ja taivutusmuotojen ja eri kirjoitusasujen löytymisen.

"defence organisation" > defence organisation
"rangifer tarandus tarandus"

Kannattaa käyttää katkaisu- ja korvausmerkkejä:

"soci* emotion*" > socio-emotionally, social emotional
"defen?e organi?ation*" > defence/defense organisation, defence/defense organizations, defence/defense organisation's, defence/defense organizations'
"corporat* profit*" > corporate profits, corporational profitability

Yhdysviivallisena haettaessa löytää myös yhdysviivattomat peräkkäin esiintyvät sanat

story-tell* >  story-telling, story tellers

defence-organisation > defence/defense organisation(s), defence/defense organization(s)
voidaan hakea myös läheisyysoperaattorilla: defence W0 organisation

Jotkin yhdysviivalliset sanat voidaan kirjoittaa myös yhteen. Ne on haettava OR-operaattorilla:

story-tell* OR storytell*
multi-profession* OR multiprofession* 

Lisätietoa tiedonhausta

APUA TIEDONHAKUUN