Avoin julkaiseminen ja rinnakkaistallentaminen

Avoin julkaiseminen (Open publishing, Open Access publishing)

Avoin julkaiseminen (Open publishing) Tutkimusjulkaisujen (artikkelien, raporttien, monografioiden) open access- julkaisemisella tarkoitetaan yksikertaisimmillaan julkaisun saattamista tietoverkkoon ja oikeutta lukea, kopioida, tulostaa ja linkittää kokonaisia tieteellisiä julkaisuja. Open access -julkaisemisella tarkoitetaan tieteellisen tiedon vapaata levitystä. Tieteellinen julkaisu on avoimesti saatavissa, kun se on sekä tiedeyhteisön että suuren yleisön luettavissa Internetistä ilmaiseksi ja esteettömästi. - See more at: http://avointiede.fi/keskeinen-sanasto#sthash.Bc0C6CMj.dpuf
Avoin julkaiseminen (Open publishing) Tutkimusjulkaisujen (artikkelien, raporttien, monografioiden) open access- julkaisemisella tarkoitetaan yksikertaisimmillaan julkaisun saattamista tietoverkkoon ja oikeutta lukea, kopioida, tulostaa ja linkittää kokonaisia tieteellisiä julkaisuja. Open access -julkaisemisella tarkoitetaan tieteellisen tiedon vapaata levitystä. Tieteellinen julkaisu on avoimesti saatavissa, kun se on sekä tiedeyhteisön että suuren yleisön luettavissa Internetistä ilmaiseksi ja esteettömästi. - See more at: http://avointiede.fi/keskeinen-sanasto#sthash.Bc0C6CMj.dpuf

Avoimella julkaisemisella tarkoitetaan tieteellisen tiedon vapaata levitystä. Tieteellinen julkaisu on avoimesti saatavissa, kun se on sekä tiedeyhteisön että suuren yleisön luettavissa internetistä ilmaiseksi ja esteettömästi.

Avoin julkaiseminen lisää julkaisujen näkyvyyttä, käyttöä ja vaikuttavuutta.

Erilaisia tieteellisten lehtien/sarjojen avoimuuden muotoja:

 • Kultainen (gold) OA-lehti: Lehden artikkelit heti avoimesti luettavissa ja artikkelit julkaistaan jollain avoimella lisenssillä. Näissä lehdissä yleensä kirjoittajamaksu (article processing charge, APC). 
 • Vihreä (green) OA-lehti: Julkaiseminen tilausmaksullisessa lehdessä ja artikkelin rinnakkaistallentaminen eli itsearkistointi (parallel publishing, self-archiving). Kustantajan rinnakkaistallennusehdoista riippuen artikkeli voi olla avoimesti saatavilla heti tai esimerkiksi vuoden viiveellä (embargo) julkaisemisesta.
 • Hybridi-OA-lehti: Tilausmaksullinen lehti, jossa yksittäinen artikkeli ostettavissa avoimeksi. Artikkelin, jota ei ole ostettu avoimeksi voi yleensä rinnakkaistallentaa.
 • Pronssinen (bronze) OA: Lehden artikkelit ovat vapaasti luettavissa kustantajan palvelussa ilman avointa lisenssiä.
 • TImanttinen (diamond) OA: Avoin julkaiseminen ilman kirjoittajamaksua.
 • Musta (black) OA: Laittomasti piraattipalveluissa (esim. SciHub) saatavilla olevia artikkeleita

Myös tieteellisiä monografioita ja kokoomateoksia julkaistaan avoimena.

Avoimen tieteen hengessä tutkijaa kannustetaan tallentamaan myös vertaisarvioimattomat käsikirjoitukset avoimeen pre-print arkistoon. Tällaisia arkistoja ovat mm. Zenodo, Arxiv ja BioRXiv.

Avoin julkaiseminen ja tutkimusrahoitus

Vuonna 2021 alkavalta rahoituskaudelta lähtien Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) palkitsee avoimesta julkaisemisesta maksamalla 1,2 lisäkertoimen avoimille julkaisuille. Julkaisu on avoin, jos se on julkaisu avoimessa kanavassa, avoimena hybridi-julkaisuna tai avattu rinnakkaistallentamalla.

Keskeiset tutkimusrahoittajat Suomessa edellyttävät (esim. Euroopan komissioSuomen Akatemia, Business Finland) tai vähintään suosittelevat  avointa julkaisemista rahoittamissaan projekteissa.

Suomen Akatemia on ottanut käyttöön Plan S:n esittämät periaatteet välittömästä avoimuudesta 1.1.2021 jälkeen avattavissa rahoitushauissa.

Avoimen julkaisemisen edut tutkijalle

 • Tutkimuksen näkyvyys ja saatavuus paranevat.
 • Hakukoneet löytävät avoimet artikkelit hyvin.
 • Artikkelin todennäköisyys tulla viitatuksi kasvaa.
 • Tutkimuksen laatu paranee.

Julkaisemalla avoimesti avoimella lisenssillä tekijänoikeus säilyy tutkijalla.

Yhteystiedot

Avoin julkaiseminen, rinnakkaistallentaminen, avoimen julkaisemisen kirjoittajamaksut (APC maksut) : openpublishing@oulu.fi

Oulun yliopiston avoin julkaisuarkisto OuluREPO

OuluREPO-julkaisuarkistoon tallennettua aineistoa käydään vuosittain lataamassa miljoonia kertoja. Latauksia kertyy ympäri maailmaa.

Julkaisuarkistoon tallennettu aineisto haravoituu netin hakoneisiin (Google, GoogleScholar, Yahoo, jne.) sekä avoimia aineistoja haravoiviin tietokantoihin (mm. OpenAire, Base) sekä palveluihin (mm. UnPaywall).

OuluREPO-julkaisuarkisto on OpenAire yhteensopiva ja täyttää EU-hankkeiden edellytykset.

 

Oulun yliopiston avoin julkaisuarkisto OuluREPO sisältää:

 • Acta Universitatis Ouluensis -sarjassa julkaistut väitöskirjat ja muut julkaisut
 • Yliopiston muissa julkaisusarjoissa tai niiden ulkopuolella julkaistuja väitöskirjoja ja muita julkaisuja
 • Oulun yliopiston julkaisujen rinnakkaistallenteet (01/2017 alkaen)
 • Avoimena julkaistut opinnäytteet: kandidaatintyöt, pro gradu -tutkielmat, diplomityöt ja lääketieteellisen tiedekunnan syventävien opintojen opinnäytteet.
 • Suurin osa aineistosta on vapaasti luettavissa (Open Access) ja osa vain OuluREPO-työasemilla.
 • Vanhempien opinnäytteiden tiedot ovat Oula-Finna-kokoelmatietokannassa