Avoin julkaiseminen

Tutkimusaineisto julkaisuissa

Tutkimusaineisto voidaan tallentaa ja panna saataville merkittäviin valtakunnallisiin tai kansainvälisiin julkaisuarkistoihin. Tutkimusrahoittajat ja tieteelliset julkaisut edellyttävät enenevässä määrin tutkijoiden rinnakkaistallentavan tutkimusaineistonsa julkaisuarkistoon, jotta avoimissa tieteellisissä julkaisuissa esitettyjen tulosten pätevyys voidaan varmistaa.

Datan hallinnan ohjeistusta

line above footer

Oulun yliopiston kirjasto
PL 7500
90014 OULUN YLIOPISTO
Vaihde: 0294 480000