Avoin julkaiseminen ja rinnakkaistallentaminen

Tekijänoikeus kuuluu tekijöille

Suomen toistaiseksi voimassaolevan lainsäädännön (Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404) mukaan tekijänoikeus kuuluu tekijälle. Näin siinäkin tapauksessa, että tekijä on tehnyt työn tietyn organisaation, esim. yliopiston, palveluksessa ollessaan eikä asiasta ole tekovaiheessa muuta sovittu. Mikäli tekijöitä on useita, kuuluu tekijänoikeus kaikille kyseisen teoksen (artikkelin, julkaisun tms.) tekijöille.

Mitä on tekijänoikeus?

Plan S Rights Retention Strategy (RRS)

cOAlition S on luonut Rights Retention Strategy'n, jotta cOAlition S -periaatteisiin sitoutuneiden rahoittajien (ml. Suomen Akatemia) rahoittamat tutkijat voisivat tarjota käsikirjoituksiaan valitsemiinsa lehtiin (ml. tilausmaksulliset lehdet), jotta ne olisivat yhteensopivia Plan S:n kanssa.

Katso tarkemmin cOAlitiion S:n verkkosivulta.

Voit anoa oikeuksiesi pitämistä lisäämällä tämän lauseen käsikirjoituksesi etusivulle tai kiitoksiin :

 “A CC BY or equivalent licence is applied to the Author Accepted Manuscript (AAM) arising from this submission.”

Avoin tiede ja kuvien käyttö

Julkaisujen jakaminen sosiaalisessa mediassa (esim. ResearchGate, Academia.edu)

Alkuperäisen julkaisun jakaminen erilaisissa sosiaalisen median palveluissa on tekijänoikeuden alaista toimintaa. Tutkijan on siis tarkistettava tekijänoikeudet jakaessaan julkaisuja tällaisten kanavien kautta. Useissa tapauksissa lehtien ja kustantajien tekijänoikeuspolitiikan voi tarkistaa SHERPA/RoMEO -palvelusta tai suoraan kustantajien kotisivuilta.

Miksi vertaisverkostot (esim. ResearchGate ja Academia.edu) eivät ole avoimia arkistoja.

Tieteellisten artikkelien jakamisesta

Creative Commons -lisenssit

Kansallisessa tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden linjauksessa suositellaan käytettäväksi CC-BY -lisenssiä, mutta perustellusta syystä voidaan käyttää myös jotain muuta CC-lisenssiä.

Oulun yliopisto edellyttää, niillä aloilla ja julkaisumuodoilla, joilla se on mahdollista, tutkijaa julkaisemaan julkaisunsa CC-BY-lisenssillä avoimissa julkaisukanavissa tai valitsemaan julkaisulleen kanavan, joka sallii hyväksytyn käsikirjoitus -version välittömän rinnakkaistallennuksen ja lisensoimaan sen CC-BY-lisenssillä. Myös tutkimuksesi rahoittaja voi edellyttää tutkimusjulkaisujen julkaisemista tietyllä Creative Commons -lisensseillä.

Creative Commons -lisenssit :

CC BY = Nimeä (Attribution). Teosta saa kopioida, levittää, esittää ja muuttaa vapaasti, myös kaupallisiin tarkoituksiin. Tekijän nimi on aina mainittava asianmukaisesti ja alkuperäiseen teokseen on oltava linkki tai viite. Kaikki tehdyt muokkaukset on ilmoitettava eikä tekijän nimeä, kuvaa tai logoa saa muuttaa. CC BY on yleisin avoimien sisältöjen lisenssi ja se on erittäin tehokas tapa saada paljon lukijoita tai yleisöä.

CC BY-SA = Nimeä-JaaSamoin (Attribution-ShareAlike). Kuten CC BY, mutta muutettuja teoksia saa levittää vain samalla lisenssillä, jolla käytetty teos oli lisensioitu.

CC BY-NC = Nimeä-Epäkaupallinen (Attribution-NonCommercial). Kuten CC BY, mutta teosta tai sen muutettuja versioita ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin muuten kuin tekijänoikeuslain mukaisesti. Laki ei määrittele, mitä on kaupallinen käyttö, ja teoksen hyödyntäjän on mietittävä tämä aina tapauskohtaisesti. Tällä lisenssillä varustettua teosta ei esimerkiksi voi jakaa kaupallisessa tai mainosrahoitteisessa blogissa, sivustossa tai julkaisuarkistossa.

CC BY-NC-SA = Nimeä-EiKaupallinen-JaaSamoin (Attribution-NonCommerial-ShareAlike). Kuten CC BY-SA, mutta teosta ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Siis muutettuja teoksia saa levittää vain samalla lisenssillä, jolla käytetty teos oli lisensioitu, mutta vain epäkaupallisiin tarkoituksiin.

CC BY-NC-ND = Nimeä-EiMuutoksia-EiKaupallinen (Attribution-NonCommercial-NoDerivatives). Kuten CC BY-ND, mutta teosta ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Teoksesta ei saa levittää muutettuja versioita eikä sitä voi käyttää kaupallisiin tarkoituksiin.

CC0 = Ei tekijänoikeutta. Tekijä luopuu teoksensa kaikista oikeuksista — hyvä tieteellinen käytäntö kuitenkin suosittaa lähteen mainitsemista.

Ks. kuvio lisenssin valinnasta sivun alalaidassa.

Vastuullisen tieteen julkaisusarjassa on ilmestynyt ohje avoimesta lisensoinnista tutkijoille ja tieteellisille julkaisijoille.

Lisenssin valitseminen

Creative Commons -lisenssillä teoksen julkaiseminen ei tarkoita tekijänoikeuksista luopumista. Se tarkoittaa osan oikeuksista tarjoamista kenelle tahansa teoksen käyttäjällle, mutta vain määrittelemilläsi ehdoilla. Katso https://creativecommons.fi/valitse/.