Avoin julkaiseminen ja rinnakkaistallentaminen

Rinnakkaistallentamiseen tarvittavat luvat

Artikkelin muut kirjoittajat

Rinnakkaistallentamisesta Oulun yliopiston julkaisuarkistoon on hyvä sopia jo artikkelin kirjoitusvaiheessa.

Kolmanen osapuolen tekijänoikeuden alainen aineisto

Artikkeliin voi sisältyä myös kolmannen osapuolen tekijänoikeuden alaista materiaalia kuten kuvitusta tai grafiikkaa. Artikkelin kirjoittaja huolehtii luvan tällaisen aineiston verkkotallentamiseen.

Artikkelin aiemmin julkaisseen lehden ja/tai kustantaja lupa

Kirjasto tarkastaa lehtien ja kustantajien rinnakkaistallennusluvat, ja tallentaa artikkelit lupaehtojen mukaisesti.

Tekijänoikeus kuuluu tekijöille

Suomen toistaiseksi voimassaolevan lainsäädännön (Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404) mukaan tekijänoikeus kuuluu tekijälle. Näin siinäkin tapauksessa, että tekijä on tehnyt työn tietyn organisaation, esim. yliopiston, palveluksessa ollessaan eikä asiasta ole tekovaiheessa muuta sovittu. Mikäli tekijöitä on useita, kuuluu tekijänoikeus kaikille kyseisen teoksen (artikkelin, julkaisun tms.) tekijöille.

Artikkelin rinnakkaistallentaminen Oulun yliopiston julkaisuarkistoon ei vaikuta tutkijan tekijänoikeuteen. Tekijänoikeudet eivät siirry yliopiston julkaisuarkistolle, vaan pysyvät niiden alkuperäisillä haltijoilla (artikkelin kirjoittajilla ja/tai kustantajalla).

Julkaisusopimus kustantajan kanssa

Artikkelin kirjoittajien kannattaa allekirjoittaa julkaisusopimus, jossa he pidättävät itsellään oikeuden rinnakkaistallentaa artikkelinsa yliopiston julkaisuarkistoon. Ehtojen pitäisi mahdollistaa joko välitön maksullinen avoin julkaiseminen tai rinnakkaistallentaminen rahoittajan asettaman ajanjakson sisällä. 

Jos tutkija on allekirjoittanut julkaisusopimuksen, jossa kaikki oikeudet artikkeliin siirtyvät kustantajalle, kustantaja tai lehti saattaa kieltää avoimen arkistoinnin.

Kustantajien ja lehtien tekijänoikeuspolitiikan ja/tai suhtautumisen rinnakkaistallentamiseen voi useissa tapauksissa tarkistaa  SHERPA/RoMEO -palvelusta.

Creative Commons -lisenssit

Rinnakkaistallennettavia versioita

  • Pre-print-versio = pre-refereeing/author’s draft. Kustantajalle lähetetty käsikirjoitusversio ennen vertaisarviointia; tai mikä tahansa aiempi versio.
  • Post-print-versio = final draft/author’s final version = Author's accepted manuscript (AAM). Tekijän viimeinen versio vertaisarvioidusta, hyväksytystä julkaisusta, jota kustantaja ei ole vielä taittanut.
    • Yleisin versio, jonka kustantajat sallivat rinnakkaistallentaa.
  • Kustantajan lopullinen, editoitu versio = publisher’s version. Artikkeli sellaisena kuin se näyttäytyy julkaisussa, lopullinen taitettu versio.

Julkaisujen jakaminen sosiaalisessa mediassa (esim. ResearchGate, Academia.edu)

Alkuperäisen julkaisun jakaminen erilaisissa sosiaalisen median palveluissa on tekijänoikeuden alaista toimintaa. Tutkijan on siis tarkistettava tekijänoikeudet jakaessaan julkaisuja tällaisten kanavien kautta. Useissa tapauksissa lehtien ja kustantajien tekijänoikeuspolitiikan voi tarkistaa SHERPA/RoMEO -palvelusta tai suoraan kustantajien kotisivuilta.

Miksi vertaisverkostot (esim. ResearchGate ja Academia.edu) eivät ole avoimia arkistoja.

Tieteellisten artikkelien jakamisesta