Avoin julkaiseminen ja rinnakkaistallentaminen

Avoin tiede

Avoin tiede tarkoittaa avoimien toimintamallien käyttämistä tieteellisessä tutkimuksessa. Keskeinen tavoite on tutkimustulosten, tutkimusdatan ja tutkimuksessa käytettyjen menetelmien julkaiseminen siten, että ne ovat kaikkien halukkaiden tarkasteltavissa sekä käytettävissä. Avoin tiede sisältää:

 • tutkimusjulkaisujen ja tutkimusaineistojen avoimen julkaisemisen,
 • avoimen lähdekoodin ja avoimien standardien hyödyntämisen sekä
 • tutkimusprosessin julkisen dokumentoinnin niin kutsutun avoimen muistikirjan menetelmällä.
Avoin tiede tarkoittaa avoimien toimintamallien käyttämistä tieteellisessä tutkimuksessa. Keskeinen tavoite on tutkimustulosten, tutkimusdatan ja tutkimuksessa käytettyjen menetelmien julkaiseminen siten, että ne ovat kaikkien halukkaiden tarkasteltavissa sekä käytettävissä. Avoin tiede sisältää tutkimusjulkaisujen ja  tutkimusaineistojen avoimen julkaisemisen, avoimen lähdekoodin ja avoimien standardien hyödyntämisen sekä tutkimusprosessin julkisen dokumentoinnin niin kutsutun avoimen muistikirjan menetelmällä. - See more at: http://avointiede.fi/#sthash.QkMvXBtS.dpuf
Avoin tiede tarkoittaa avoimien toimintamallien käyttämistä tieteellisessä tutkimuksessa. Keskeinen tavoite on tutkimustulosten, tutkimusdatan ja tutkimuksessa käytettyjen menetelmien julkaiseminen siten, että ne ovat kaikkien halukkaiden tarkasteltavissa sekä käytettävissä. Avoin tiede sisältää tutkimusjulkaisujen ja  tutkimusaineistojen avoimen julkaisemisen, avoimen lähdekoodin ja avoimien standardien hyödyntämisen sekä tutkimusprosessin julkisen dokumentoinnin niin kutsutun avoimen muistikirjan menetelmällä. - See more at: http://avointiede.fi/#sthash.QkMvXBtS.dpuf

Avoin tiede ja tutkimus-hanke (OKM)

Avoimeen tieteeseen ja tutkimukseen liittyviä hyötyjä

 • Hyvä tapa edistää tieteen läpinäkyvyyttä ja toistettavuutta sekä sitä kautta lisätä tieteen luotettavuutta.
 • Tutkimuksen tehokkuus kasvaa
 • Tieteellisen toimintamallin edistyminen
 • Tutkimustulosten ja laadun paraneminen ja fokuksen selkeytyminen
 • Uusien tutkimusideoiden synnyn nopeutuminen
 • Paremmin tietoon pohjaava poliittinen päätöksenteko
 • Kansalaisten sitouttaminen tieteeseen ja tieteellisen lukutaidon kasvu
 • Yritysten toimintamahdollisuudet innovaatioiden myötä paranee.
 • Tuo liiketaloudellisia ja kansantaloudellisia hyötyjä.
 • Tutkimuksen taloudellisen ja sosiaalisen vaikuttavuuden kasvu

Avoimen tieteen twitter