Avoin julkaiseminen ja rinnakkaistallentaminen

Tutkimuksen avoimuus ja vastuullisuus Oulun yliopistossa

Oulun yliopistossa edistämme tieteen vaikuttavuutta yhteiskunnassa noudattamalla määrätietoista avoimuuden ja vastuullisuuden ohjelmaa. 

Yliopiston vastuullisen tieteen julistuksen periaatteita ovat:

 • tutkimuksen laatu 

 • läpinäkyvyys 

 • avoin saatavuus

 • yhdenvertaisuus

 • kestävä kehitys

Tieteen avoimuus ja vastuullisuus on kaikilla tasoilla osa Oulun yliopiston tutkimustoimintaa ja tutkijan työtä.

Oulun yliopiston vastuullisen tieteen julistus.

Avoin tiede tarkoittaa avoimien toimintamallien käyttämistä tieteellisessä tutkimuksessa. Keskeinen tavoite on tutkimustulosten, tutkimusdatan ja tutkimuksessa käytettyjen menetelmien julkaiseminen siten, että ne ovat kaikkien halukkaiden tarkasteltavissa sekä käytettävissä. Avoin tiede sisältää tutkimusjulkaisujen ja  tutkimusaineistojen avoimen julkaisemisen, avoimen lähdekoodin ja avoimien standardien hyödyntämisen sekä tutkimusprosessin julkisen dokumentoinnin niin kutsutun avoimen muistikirjan menetelmällä. - See more at: http://avointiede.fi/#sthash.QkMvXBtS.dpuf
Avoin tiede tarkoittaa avoimien toimintamallien käyttämistä tieteellisessä tutkimuksessa. Keskeinen tavoite on tutkimustulosten, tutkimusdatan ja tutkimuksessa käytettyjen menetelmien julkaiseminen siten, että ne ovat kaikkien halukkaiden tarkasteltavissa sekä käytettävissä. Avoin tiede sisältää tutkimusjulkaisujen ja  tutkimusaineistojen avoimen julkaisemisen, avoimen lähdekoodin ja avoimien standardien hyödyntämisen sekä tutkimusprosessin julkisen dokumentoinnin niin kutsutun avoimen muistikirjan menetelmällä. - See more at: http://avointiede.fi/#sthash.QkMvXBtS.dpuf

Avoimen tieteen kansallinen koordinaatio

Avoimen tieteen julistus, linjaukset ja linjauksia täydentävät suositukset

Avoimen tieteen sihteeristössä tuetaan tutkimusyhteisöä laatimaan yhteisiä linjauksia ja suosituksia tukemaan tieteen ja tutkimuksen avointa saatavuutta. Tiedeyhteisön tekemä avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus sekä kansalliset linjaukset ja linjauksia täydentävät suositukset.

Tiede ja tutkimus Suomessa

Tiedejatutkimus.fi on opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) tarjoama palvelu, joka kokoaa ja jakaa tietoa Suomessa tehtävästä tutkimuksesta. Palvelu parantaa tutkimusta koskevan tiedon ja asiantuntijoiden löytymistä sekä lisää suomalaisen tutkimuksen näkyvyyttä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Avoin tiede

Avoin tiede tarkoittaa avoimien toimintamallien käyttämistä tieteellisessä tutkimuksessa. Keskeinen tavoite on tutkimustulosten, tutkimusdatan ja tutkimuksessa käytettyjen menetelmien julkaiseminen siten, että ne ovat kaikkien halukkaiden tarkasteltavissa sekä käytettävissä. Avoin tiede sisältää:

 • tutkimusjulkaisujen ja tutkimusaineistojen avoimen julkaisemisen,
 • avoimen lähdekoodin ja avoimien standardien hyödyntämisen sekä
 • tutkimusprosessin julkisen dokumentoinnin niin kutsutun avoimen muistikirjan menetelmällä.

Avoimeen tieteeseen ja tutkimukseen liittyviä hyötyjä

 • Hyvä tapa edistää tieteen läpinäkyvyyttä ja toistettavuutta sekä sitä kautta lisätä tieteen luotettavuutta.
 • Tutkimuksen tehokkuus kasvaa
 • Tieteellisen toimintamallin edistyminen
 • Tutkimustulosten ja laadun paraneminen ja fokuksen selkeytyminen
 • Uusien tutkimusideoiden synnyn nopeutuminen
 • Paremmin tietoon pohjaava poliittinen päätöksenteko
 • Kansalaisten sitouttaminen tieteeseen ja tieteellisen lukutaidon kasvu
 • Yritysten toimintamahdollisuudet innovaatioiden myötä paranee.
 • Tuo liiketaloudellisia ja kansantaloudellisia hyötyjä.
 • Tutkimuksen taloudellisen ja sosiaalisen vaikuttavuuden kasvu

Avoimen tieteen twitter