Avoin julkaiseminen ja rinnakkaistallentaminen

Sanastoa

Compliance data  Tiedot rahoittajien asettamista avoimen saatavuuden ehdoista.

Embargo Viittaa kustantajan määrittelemään alkuperäisen työn julkaisuajankohdasta laskettuun ajanjaksoon, jonka aikana tulee pidättäytyä työn rinnakkaistallenteena julkaisemisesta. Jos rikot embargoaikaa, rikot sopimustasi kustantajan kanssa, jolloin rinnakkaistallenteesta tulee laiton. Embargoajan laskeminen vaihtelee kustantajittain. Useimmiten se lasketaan alkavaksi, kun artikkelin ensimmäinen versio on ilmestynyt lehden sivulla (esim. First publsihed online). Kustantajista Elsevierin embargot alkavat, kun lehden lopullinen versio on julkaistu. Muissa yhteyksissä embargo voi viitata esim. ajanjaksoon, jonka aikana kustantaja pidättäytyy julkaisemasta elektronista lisensioitua, ei-avoimesti saatavilla olevaa versiota myös painettuna ilmestyvästä lehdestä. Embargoa ei aina ole ja se voi eri kustantajien ja/tai eri alojen (SSH Journals/STM Journals) lehdillä olla erilainen.    

General conditions  Kustantajan artikkelille asettamat muut reunaehdot. Määritellään esim. paikat, mihin rinnakkaisjulkaiseminen voidaan tehdä ja muistutetaan alkuperäiseen lähteeseen viittaamisesta.

Gratis OA Aineistojen tai julkaisujen avaaminen vapaasti luettavaksi, mutta ei uudelleen käytettäväksi tai edelleen jaettavaksi.

Final published version (or publisher PDF) Viittaa siihen työn muotoon, jossa julkaisija sitä sähköisesti jakelee. Lopullinen versio taittoineen.

Final draft post-refereeing  Ks. post-print.

Libre OA Julkaisut lisensoidaan CC BY -lisenssillä, joka mahdollistaa aineistojen uusiokäytön ja tiedon louhinnan niiden sisällöstä.

Mandated OA  Velvoitettu Open Access. Näyttää ne tutkimusrahoittajat, jotka edellyttävät, että heidän rahoittamansa tutkimukset laitetaan avoimeen saatavuuteen.

Non-profit server  Ei-kaupallinen palvelin/julkaisuarkisto.

Paid open access Lehti/kustantaja tarjoaa mahdollisuutta maksaa artikkelin avoimesta saatavuudesta (hybridilehti).

Pre-print Viittaa työn muotoon, jossa se lähetettiin ensimmäisen kerran vertaisarvioitavaksi. Versio ei siis ole käynyt läpi vertaisarviointia.

Post-print  (final draft tai author-accepted manuscript) Viittaa työn lopulliseen, vertaisarvioinnin jälkeiseen muotoon, josta puuttuu kustantajan tuottama lisäarvo, kuten ulkoasu (lopullinen layout ja logot).

Publisher version ks. Final published version

Restrictions  Kustantajan rinnakkaisjulkaisemiselle asettamat rajaukset (jos niitä on).

SSH Journals  Social Science and Humanitis Journals.

STM Journals  Science, Technology & Medicine Journals.