Avoin julkaiseminen ja rinnakkaistallentaminen

Rinnakkaistallentaminen Oulun yliopistossa

Yliopisto edellyttää, että tutkijoiden julkaisut rinnakkaistallennetaan OuluREPO-julkaisuarkistoon kustantajan ehtojen mukaisesti. Julkaisujen rinnakkaistallennusvelvoite koskee tieteellisissä, vertaisarvioiduissa aikakauslehdissä, yliopistojen omissa sarjoissa, konferenssijulkaisuissa tai muissa kokoelmateoksissa julkaistavia yksittäisiä artikkeleita (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisutyyppikategoriat A1-A4). Edellytys koskee myös avoimena julkaistuja artikkeleita. Rinnakkaistallentaminen täyttää useiden tutkimusrahoittajien edellytykset tutkimustulosten avoimuudelle. Julkaisuarkistoon voi tallentaa myös muita kuin tallennusvelvoitteen alaisia rinnakkaisjulkaisuja, kuten ammattijulkaisuja, yleistajuisia artikkeleita, konferenssiabstrakteja, postereita ja monografioita.

Kun lähetät julkaisusi rinnakkaistallennettavaksi, tarkastamme aina lehden/kustantajan ehdot ja rinnakkaistallennamme artikkelin OuluREPOon ehtojen mukaisesti. Mikäli kustantaja ei hyväksy minkään version rinnakkaistallennusta, ei artikkelia rinnakkaistallenneta. Avoimella lisenssillä julkaistujen artikkeleiden rinnakkaistallentamiseen ei tarvita kustantajan lupaa.

Mikäli kustantaja/lehti edellyttää rinnakkaistallenteelle julkaisuviivettä (l. embargoa), tallennetaan artikkelista vain viitetiedot julkaisuarkistoon. Varsinainen rinnakkaistallennettu pdf avatuu, kun embargon loputtua.

Ilmoita julkasusi rinnakkaistallennettavaksi OuluCRIS-järjestelmässä.

1. Tarkista löytyykö julkaisusi OuluCris-järjestelmästä ja onko julkaisusi jo rinnakkaistallennettu

2. Jos julkaisuasi ei vielä ole OuluCris-järjestelmässä:

 • Ilmoita julkaisu etusivun ”Lisää julkaisu”-painikkeen takaa löytyvällä lomakkeella ja lisää samalla rinnakkaistallennettava versio  (yleensä accepted manuscript/final draft-versio)

3. Jos julkaisusi löytyy, mutta sitä ei ole vielä rinnakkaistallennettu:

 • Lisää rinnakkaistallennettava versio julkaisustasi (yleensä accepted manuscript/final draft-versio) ja lisää "julkaisun kommentit" -kenttään maininta, että haluat rinnakkaistallentaa

Tarvittaessa ole yhteydessä: openpublishing@oulu.fi

Miksi kannattaa rinnakkaistallentaa Oulun yliopiston omaan julkaisuarkistoon?

Oulun yliopiston avoin julkaisuarkisto OuluREPO

 • Parantaa tutkimuksen näkyvyyttä : yliopiston arkistossa olevat artikkelit löytyvät hakukoneilla hyvin
 • Parantaa tutkimusten saatavuutta : julkaisu avoimesti saatavilla koko maailmalle (ei kirjautumista)
 • Antaa julkaisulle pysyvän osoitteen ja takaa pitkäaikaissäilytyksen
 • Osa kustantajista sallii tallentamisen yliopiston palvelimelle, mutta ei kaupalliseen palveluun (esim. ResearchGate)
 • Nostaa tutkijan, yksikön ja koko yliopiston profiilia
 • Luo uudenlaista poikkitieteellistä tietoisuutta

Artikkelin rinnakkaistallentaminen Oulun yliopiston julkaisuarkistoon ei vaikuta tutkijan tekijänoikeuteen. Tekijänoikeudet eivät siirry yliopiston julkaisuarkistolle, vaan pysyvät niiden alkuperäisillä haltijoilla (artikkelin kirjoittajilla ja/tai kustantajalla).

Miksi vertaisverkostot (esim. ResearchGate ja Academia.edu) eivät ole avoimia arkistoja.

Rinnakkaistallentaminen ja artikkelin versiot

RInnakkaistallentaminen = Tieteellisessä aikakauslehdessä julkaistu artikkeli tai joku sen varhaisemmista versioista tallennetaan avoimeen julkaisuarkistoon, josta se on hakukoneiden löydettävissä ja kaikkien ladattavissa. Avoimessa julkaisuarkistossa olevat rinnakkaistallenteet ovat verkossa kaikkien luettavissa ja ladattavissa sekä hakukoneiden löydettävissä.

 • Pre-print-versio = pre-refereeing/author’s draft. Kustantajalle lähetetty käsikirjoitusversio ennen vertaisarviointia; tai mikä tahansa aiempi versio.
 • Post-print-versio = final draft/author’s final version = Author's accepted manuscript (AAM). Tekijän viimeinen versio vertaisarvioidusta, hyväksytystä julkaisusta, jota kustantaja ei ole vielä taittanut.
  • Yleisin versio, jonka kustantajat sallivat rinnakkaistallentaa maksumuurin takana julkaistuista artikkeleista.
 • Kustantajan lopullinen, editoitu versio = publisher’s version. Artikkeli sellaisena kuin se näyttäytyy julkaisussa, lopullinen taitettu versio. Avoimella lisenssillä julkaistuista artikkeleista saa rinnakkaistallentaa kustantajan version.

Myös avoimena julkaistut artikkelit kannattaa rinnakkaistallentaa yliopiston omaan arkistoon artikkelin löytyvyyden ja näkyvyyden parantamiseksi.

Jotta maksumuurin takana julkaistu artikkeli saa avoimuuslisäkertoimen (Jufo-pisteet x 1,2) Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) julkaisutiedonkeruussa, on siitä oltava rinnakkaistallennettuna yliopiston julkaisuarkistoon hyväksytty käsikirjoitus -versio tai lopullinen kustantajan versio.

Rinnakkaistallentamiseen tarvittavat luvat

Artikkelin muut kirjoittajat

Rinnakkaistallentamisesta Oulun yliopiston julkaisuarkistoon on hyvä sopia jo artikkelin kirjoitusvaiheessa.

Artikkelin aiemmin julkaisseen lehden ja/tai kustantaja lupa

Kirjasto tarkastaa lehtien ja kustantajien rinnakkaistallennusluvat, ja tallentaa artikkelit lupaehtojen mukaisesti.

 

Kolmanen osapuolen tekijänoikeuden alainen aineisto

Artikkeliin voi sisältyä myös kolmannen osapuolen tekijänoikeuden alaista materiaalia kuten kuvitusta tai grafiikkaa. Artikkelin kirjoittaja huolehtii luvan tällaisen aineiston verkkotallentamiseen.

Rahoittajien linjauksia

Keskeiset tutkimusrahoittajat Suomessa edellyttävät (Euroopan komissioSuomen Akatemia, Business Finland) avointa julkaisemista rahoittamissaan projekteissa. Tarkista uusimmat suositukset rahoittajien verkkosivulta.

Plan S - Suomen Akatemia tukee PlanS:n tavoitteita ja on mukana edistämässä niitä.

Katso Plan S priciples : “With effect from 2021*, all scholarly publications on the results from research funded by public or private grants provided by national, regional and international research councils and funding bodies, must be published in Open Access Journals, on Open Access Platforms, or made immediately available through Open Access Repositories without embargo.”

Plan S ja Rights Retention Strategy (RRS) - Plan S:n periaatteisiin sitoutuneen rahoittajan rahoitusta saavalla tutkijalla on oikeus rinnakkaistallentaa artikkelinsa hyväksytty käsikirjoitus -versio julkaisuarkistoon välittömästi ilman embargoa CC-BY -lisenssillä.

Kustantajan ja lehden ehdot rinnakkaistallentamiseen

Lehtien ja kustantajien rinnakkaistallentamiskäytännöt ja -linjaukset voi tarkistaa alla listatuista palveluista. Mikäli tietoa ei löydy, kannattaa tarkistaa tieto lehden tai kustantajan sivulta tai olla heihin yhteydessä. Voit kysyä lehden tai kustantajan rinnakkaistallennusehdoista myös kirjaston julkaisupalveluista (openpublishing@oulu.fi).

Avoimella lisenssillä julkaistujen artikkeleiden rinnakkaistallentamiseen ei tarvita kustantajan lupaa.

 

SHERPA/RoMEO -palvelun sanastoa

Pre-print = versio, joka ei ole käynyt läpi vertaisarviointia

Post-print = arvioijien kommenttien perusteella muokattu tekijään viimeinen versio julkaisusta, jota kustantaja ei vielä ole taittanut

Final draft post-refereeing = arvioijien kommenttien perusteella muokattu tekijän viimeinen versio julkaisusta, jota kustantaja ei vielä ole taittanut

Publisher version = painetussa lehdessä julkaistu artikkelin lopullinen versio taittoineen

Restrictions = kustantajan rinnakkaisjulkaisemiselle asettama rajaukset (jos niitä on)

Embargo = viive/karanteenika, ns. viivästetty saatavuus; artikkelin saa laittaa julkiseksi vasta tämän ajan kuluttua artikkelin ilmestymisestä. Embargoa ei aina ole ja se voi eri kustantajien ja/tai eri alojen (SSH Journals/STM Journals) lehdillä olla eri

SSH Journals = Social Science and Humanitis Journals

STM Jornals = Science, Technology & Medicine

General conditions = Kustantajan artikkelille asettamat muut reunaehdot. Määritellään esim. paikat, mihin rinnakkaisjulkaiseminen voidaan tehdä ja muistutetaan alkuperäiseen lähteeseen viittaamisesta.

Non-profit server = ei-kaupallinen palvelin/julkaisuarkisto

Mandated OA = velvoitettu Open Access. Näyttää ne tutkimusrahoittajat, jotka edellyttävät, että heidän rahoittamansa tutkimukset laitetaan avoimeen saatavuuteen.

Compliance data = tiedot rahoittajien asettamista avoimen saatavuuden ehdoista

Paid open access = lehti/kustantaja tarjoaa mahdollisuutta maksaa artikkelin avoimesta saatavuudesta (Hybridi-lehti)