Avoin julkaiseminen ja rinnakkaistallentaminen

Rinnakkaistallentaminen Oulun yliopistossa

Lähetä julkaisusi rinnakkaistallennettavaksi
Samalla lomakkeella ilmoitat myös uudet julkaisusi Oulun yliopisto tutkii (SoleCRIS) -tietokantaan

Tarvittaessa ole yhteydessä: openpublishing@oulu.fi

Oulun yliopiston avoimen julkaisemisen linjaus

Rinnakkaistallentaminen

Tieteellisessä aikakauslehdessä julkaistu artikkeli (kustantajan versio tai nk. final draft -versio) tallennetaan avoimeen julkaisuarkistoon. Avoimessa julkaisuarkistossa olevat rinnakkaistallenteet ovat verkossa kaikkien saatavilla ja hakukoneiden löydettävissä.

  • Final draft on vertaisarvioinnin läpi käynyt viimeinen versio käsikirjoituksesta, jonka tekijä lähettää kustantajalle.
  • Kustantajista noin 80 % hyväksyy jonkinlaisen artikkeliversion rinnakkaistallentamisen organisaation omaan arkistoon.

Rahoittajien linjauksia

Keskeiset tutkimusrahoittajat Suomessa edellyttävät (Euroopan komissioSuomen Akatemia, Tekes) avointa julkaisemista rahoittamissaan projekteissa. Tarkista uusimmat suositukset rahoittajien verkkosivulta.

Ohjeet ERC-projektien (H2020) julkaisujen rinnakkaistallentamiseen.

PlanS - Suomen Akatemia tukee PlanS:n tavoitteita ja on mukana edistämässä niitä.

Miksi kannattaa tallentaa Oulun yliopiston omaan arkistoon?

  • Parantaa tutkimuksen näkyvyyttä : yliopiston arkistossa olevat artikkelit löytyvät hakukoneilla hyvin
  • Parantaa tutkimusten saatavuutta : julkaisu avoimesti saatavilla koko maailmalle (ei kirjautumista)
  • Antaa julkaisulle pysyvän osoitteen ja takaa pitkäaikaissäilytyksen
  • Osa kustantajista sallii tallentamisen yliopiston palvelimelle, mutta ei kaupalliseen palveluun (esim. ResearchGate)
  • Nostaa tutkijan, laitoksen ja koko yliopiston profiilia
  • Luo uudenlaista poikkitieteellistä tietoisuutta

Artikkelin rinnakkaistallentaminen Oulun yliopiston julkaisuarkistoon ei vaikuta tutkijan tekijänoikeuteen. Tekijänoikeudet eivät siirry yliopiston julkaisuarkistolle, vaan pysyvät niiden alkuperäisillä haltijoilla (artikkelin kirjoittajilla ja/tai kustantajalla).

Miksi vertaisverkostot (esim. ResearchGate ja Academia.edu) eivät ole avoimia arkistoja.

Kustantajan ja lehden ehdot rinnakkaistallentamiseen

Lehtien ja kustantajien rinnakkaistallentamiskäytännöt ja -linjaukset voi tarkistaa alla listatuista palveluista. Mikäli tietoa ei löydy, kannattaa tarkistaa tieto lehden tai kustantajan sivulta tai olla heihin yhteydessä.

Rinnakkaistallentamiseen tarvittavat luvat

Artikkelin muut kirjoittajat

Rinnakkaistallentamisesta Oulun yliopiston julkaisuarkistoon on hyvä sopia jo artikkelin kirjoitusvaiheessa.

Kolmanen osapuolen tekijänoikeuden alainen aineisto

Artikkeliin voi sisältyä myös kolmannen osapuolen tekijänoikeuden alaista materiaalia kuten kuvitusta tai grafiikkaa. Artikkelin kirjoittaja huolehtii luvan tällaisen aineiston verkkotallentamiseen.

Artikkelin aiemmin julkaisseen lehden ja/tai kustantaja lupa

Kirjasto tarkastaa lehtien ja kustantajien rinnakkaistallennusluvat, ja tallentaa artikkelit lupaehtojen mukaisesti.