Avoin julkaiseminen ja rinnakkaistallentaminen

Yhteystiedot

Avoin julkaiseminen, rinnakkaistallentaminen, avoimen julkaisemisen kirjoittajamaksut (APC maksut) : openpublishing@oulu.fi

ACM (Association for Computing Machinery)

 

FinELibin ja ACM:n (Association for Computing Machinery) neuvottelema Read & Publish -sopimus mahdollistaa maksuttoman avoimen julkaisemisen ACM:n lehdissä ja konferenssijulkaisuissa (journals, magazines, conference proceedings).

Tutkijan ei tarvitse maksaa kirjoittajamaksua (Open Access Charge, Article Processing Charge), sillä avoimen julkaisemisen kustannukset on sisällytetty sopimukseen.

Käytä organisaatiosi sähköpostiosoitetta (ei gmail tms.) lähettäessäsi artikkelin.

Artikkelisi on hyväksytty julkaistavaksi ajalla 1.7.2022–31.12.2024.

Lisätietoa ja ohjeet FinELibin sivulta.

ACS (American Chemical Society)

Avoin julkaiseminen FinELib-sopimuksella päättyi 31.12.2023

Jos artikkelisi on hyväksytty ACS:n lehteen vuoden 2023 puolella, ja täytät avoimen julkaisemisen ehdot, artikkelisi julkaistaan vielä avoimena maksutta FinELib-sopimuksella.

Jos artikkelisi hyväksytään ACS:n lehteen vuoden 2024 puolella, avoin julkaiseminen FinELib-sopimuksella ei ole mahdollista.

***

FinELib-konsortion sopimus ACS:n kanssa sisältää oikeuden julkaista artikkeleita avoimena ACS lehdissä sopimuskauden 2021–2023 aikana. Kirjoittajan ei tarvitse maksaa kirjoittajamaksua (article processing charge, APC-maksu). Maksuttomia avoimia artikkeleita on käytössä rajallinen määrä, mutta niiden arvioidaan kattavan konsortion julkaisut sopimuskauden aikana.

Lisätietoja ja ohjeet FinELibin sivulla.

 

BioMed Central

Kirjaston tukijäsenyyden perusteella Oulun yliopiston tutkijat saavat 15 % alennusta BioMed Centralin, Chemistry Centralin ja Springer Openin julkaisumaksuista.

Company of Biologists

Oulun yliopiston ja The Company of Biologists Read and Publish -sopimukseen (1.1.2024-31.12.2026) sisältyy oikeus julkaista open access artikkeleita ilman erillistä maksua. 

Lisätiedot kustantajan sivuilta.

 

CUP (Cambridge University Press)

Oulun yliopiston ja Cambridge University Pressin (CUP) Read and Publish -sopimukseen (1.1.2022-31.12.2024) sisältyy oikeus julkaista open access artikkeleita ilman erillistä maksua. Oikeus kattaa kaikki artikkelit sopimuskaudella.

Tarkemmin sopimuksesta ja edellytykset ilmaisen open access -artikkelin saamiselle löytyy kustantajan sivulta:

Read and Publish agreement with the University of Oulu, Finland

Open Access Waivers and Discounts

DOAJ - Directory of Open Access Journals

DOAJ listaa open access -lehtiä; listalle päästäkseen lehden on täytettävä tietyt ehdot avoimuuteen jne. liittyen. DOAJ:sta voi hakea myös lehtiä, jotka eivät peri kirjoittajamaksuja (muita maksuja saattaa tulla).

Elsevier

FinELibin ja Elsevierin sopimuksen perusteella vastaavat kirjoittajat voivat julkaista avoimia artikkeleita 1.1.2024-31.12.2025 välisenä aikana

Avoimia artikkeleita on käytettävissä rajallinen määrä. Artikkelit julkaistaan CC BY tai CC BY-NC-ND -lisenssillä. Suosittelemme valitsemaan CC BY:n, jota useat rahoittajat edellyttävät.

Ohjeet löytyvät FinElibin sivulta.

Elsevier Cell Press

FinELibin ja Elsevierin sopimuksen perusteella vastaavat kirjoittajat voivat julkaista avoimia artikkeleita ilman APC-maksua (article processing charge) sopimuksen piiriin kuuluvissa Elsevierin Cell Press -lehdissä.

Avoimia artikkeleita on sopimuskauden 2022–2024 aikana käytettävissä rajallinen määrä per vuosi.

Lisätietoja ja ohjeet löytyvät FinELibin sivuilta.

Emerald

FinELib-konsortio on solminut Emeraldin kanssa sopimuksen, johon sisältyy mahdollisuus julkaista artikkeleita avoimena ilmaisilla open access -vouchereilla CC BY-lisenssillä.

Voucherin voi saada artikkeliin, joka hyväksytään julkaistavaksi sopimuskauden aikana (1.1.2024–31.12.2024).

 

Ohjeet Emeraldin open access voucherin käyttämiseen FinElibin sivulla.

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)

FinELib-konsortion sopimus IEEE:n kanssa sisältää oikeuden julkaista artikkeleita avoimena IEEE:n tiedelehdissä sopimuskauden 2024–2025 aikana. Kirjoittajan ei tarvitse maksaa kirjoittajamaksua (article processing charge, APC-maksu). Maksuja voi tulla kirjoittajalle kuitenkin esim. väreistä, sivuista ja jälkipainoksista.

Maksuttomia avoimia artikkeleita on käytössä rajallinen määrä, mutta niiden arvioidaan kattavan konsortion julkaisut sopimuskauden aikana.

Alennuksesta tarkemmin FinElLbin sivulta.

Nature Research

Sopimuskaudelle 1.6.2022–31.12.2024 hankitut artikkelit on kulutettu loppuun, eikä maksuton avoin julkaiseminen sopimuksen puitteissa enää ole mahdollista.

Nature- ja Nature Research -lehtiin hankitut avoimet artikkelit kuluivat selvästi odotettua nopeammin. Hankittu artikkelimäärä perustui julkaisudataan, joka oli käytettävissä sopimuksen neuvottelemisen aikaan. Julkaiseminen on sittemmin ollut aiempaa vilkkaampaa.

Sopimuksella julkaistiin 33 avointa artikkelia Nature sekä Nature Research -lehtiperheeseen kuuluvissa hybridilehdissä.

--

FinELib-konsortion sopimus Springer Naturen kanssa sisältää oikeuden julkaista artikkeleita avoimena Nature Research -hybridinimekkeissä (ks. lehtilista) sopimuskauden 1.6.2022–31.12.2024 aikana. Huomaa, että sopimuskausi voi vaihdella organisaatiokohtaisesti.

Kirjoittajan ei tarvitse maksaa kirjoittajamaksua (article processing charge, APC-maksu), vaan se sisältyy konsortiosopimuksen hintaan.

Tarkemmat ohjeet FinELibin sivulla.

OUP (Oxford University Press)

FinELib’s agreement with OUP allows authors from participating institutions to publish Open Access in OUP’s hybrid journals at no additional charge. The costs of OA publishing are covered by the agreement and paid for from Library budgets.

More information on FInELib web page.

RSC (Royal Society of Chemistry)

Tutkijat voivat julkaista artikkelinsa avoimina Royal Society of Chemistryn (RSC) lehdissä ilman erillistä maksua. Avoin julkaiseminen on tutkijalle ilmaista, sillä kustannukset on katettu osana FinELib-konsortion sopimusta (sopimuskausi 1.1.2024 – 31.12.2025).

Tarkemmat ohjeet FinELibin sivulla.

SAGE

Tutkijat voivat julkaista artikkelinsa avoimena CC-BY-lisenssillä sopimuskaudella 1.1.2023-31.12.2024

Yleisimmät hyväksyttävät artikkelityypit ovat: Original Research Papers, Review Papers, Brief Communications, Short Reports ja Case Reports.

Lisätietoja alennuksesta ja ohjeet löytyvät FinELibin sivuilta.

SCOAP3

Cernin käynnistämä maailmanlaajuinen hanke, jonka tavoitteena on tehdä "High energy physics" -alan lehdistä kustantajasta riippumatta OA-lehtiä. Oulun yliopisto on FinELibin kautta SCOAP3 –konsortion jäsen.

Springer Nature

FinELib-konsortion sopimus Springer Naturen kanssa sisältää oikeuden julkaista artikkeleita avoimena Springerin hybridinimekkeissä (ks. lehtilista) sopimuskauden 1.1.2024–31.12.2025 aikana.

Ohjeet takemmin FinELibin sivulla.

Taylor & Francis

 

Tutkijat voivat julkaista artikkelinsa avoimina maksutta Taylor & Francisin Open select standard rate -lehdissä sekä Open Access lehdessä Annals of Medicine sopimuskauden aikana (2023-2024). Avoimia artikkeleja on sopimuskauden aikana käytettävissä rajallinen määrä. 

Sopimus ei kata T&F:n julkaisemia lääketieteen alan lehtiä, eikä suurinta osaa täysin avoimista Full Open Access -lehdistä.

Lisätietoa ja ohjeet FinELibin sivulla.

Wiley

FinELib-konsortion sopimus Wileyn kanssa mahdollistaa artikkeleiden julkaisemisen avoimena Wileyn full OA- ja hybridinimekkeissä sopimuskaudella 2023–2024.

Ohjeita ja sopimuksen yksityiskohdat FinElibin sivulla.

Wolters Kluwer/Lippincott

FinELib-konsortio on solminut Wolters Kluwerin kanssa sopimuksen, johon sisältyy mahdollisuus julkaista rajoitettu määrä artikkeleita avoimena maksutta CC BY- tai CC BY-NC-ND-lisensseillä sopimuskauden aikana (2023-2024). Maksuton avoin julkaiseminen koskee artikkeleita, jotka hyväksytään julkaistavaksi sopimuskauden (2023-2024) aikana.

Lisätietoja ja ohjeet löytyvät FInELibin sivulta.